Академия логистики и транспорта
Канагатов Манат Канагатулы

Kanagatov Manat Kanagatuly

Senior-lector, Master of Humanities

Email: m.kanagatov@alt.edu.kz

orcid

Professional biography

2008-2011 Lecturer at the University of Turan;
2011 employee of the Department of Science Kazumoimya;
2011- to this day senior lecturer ALT.
2022-2023. Completed a scientific internship at the University of Hacettepe (Ankara, Republic of Turkey) with the international program “Bolashak”.

Education

2007, KazNU, Faculty of Philosophy and Political Science, Bachelor of Philosophy;
2010, KazNU, Faculty of Philosophy and Political Science, Master of Humanities;
2023, KazNU, Faculty of Philosophy and Political Science, PhD.

Publications

1. Жаңару идеологиясы және замануи әлем. Вестник КазНПУ имени Абая, №2(65), 2020 г., с. 363-368.
2. Релятивизация этических принципов и ее последствия. Вестник КазНПУ имени Абая, 4 (63), 2019 г., с. 146-450.
3. Халықаралық академиялық ұтқырлықты дамыту мәселелері. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы, Шығыстану сериясы, №1(96), 2021 ж., 77-87 бб.
4. Рухани жаңғыруды жүзеге асырудағы дәстүр
мен құндылықтық бағдарлардың маңыздылығы. Әл-Фараби журналы, 4 (76) 2021 ж., 57-69 бб.
5. Түркі-ислaм мәдениетіндегі сопылық дәстүр сaнaның өзгерген күйі феномені ретінде. Әл-Фараби журналы, 1 (81) 2023 ж., 96-109 бб.

Приемная комиссия