Академия логистики и транспорта
Абдирайымова Ардак Серикбаевна

Kundakova Makpal Zhanatkalievna

Senior Lecturer, Master of Laws

Email: m.kundakova@alt.edu.kz

Professional biography

 From 2001 to the present, she has been working at ALiT (KazATK named after M.Tynyshpaeva). During this period, she held the positions of assistant, teacher, senior lecturer.

Education

KazSU named after Al-Farabi, Faculty of Law (1995-1999),University named after D.A.Kunaev Master of Jurisprudence (2010-2012), KazSU named after Al-Farabi, Faculty of Law doctoral PhD (2016-2019)

Publications

1.Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге шығарып жіберу қылмыстық жазасының кейбір аспектілері. ҚазҰУ хабаршысы заң сериясы, Казахстан, рекомендуемый ККСОН МОН РК, издательство: “Қазақ университеті, 2016 г., #5 (специальный выпуск), с.533-537
2. Криминалды көші-қонның түсінігі. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Казахстан, рекомендуемый ККСОН МОН РК, издательство: Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал, 2017 г., №6(52), с. 66-70
3. Заңсыз көші-қонның түсінігі. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Казахстан, рекомендуемый ККСОН МОН РК, издательство: Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал, 2018 г., 2017 г., №6(52), с. 166–171
4. Some problems of legislative regulation on counteraction Illegal migration in the republic of Kazakhstan and Possible ways of their solution. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Казахстан, рекомендуемый ККСОН МОН РК, издательство: Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал, № 7/2 2019, C.56-66
5. Пайдакүнемдік криминогендік қылмыскер тұлғасының концептуалдық мәселесі. Вестник КазНУ (серия юридическая) 1(81), “Казак университетi”, 2017 г., 81, #1, с 288
6. Does Self-control Predict Crime, Delinquency, and Victimization in Immigrants? A Longitudinal Analysis. Journal of Interpersonal Violence, 2020 (Scopus, показатель процентиль по Cite Score – 84, квартиль Q1, Index Clarivate Analytics, Impact Factor =6.144)

Приемная комиссия