Академия логистики и транспорта
Абдирайымова Ардак Серикбаевна

Lyapbaeva Nurgul

Аssistant professor, Candidate of
Sociological Sciences

Email: n.lyapbaeva@alt.edu.kz

Professional biography

From 2021 to 2012 she worked at KazNPU named after Abayay. From 2012 to the present, he has been working at ALiT (KazATK named after M.Tynyshpaeva). During this period, she held the posts of assistant professor, associate professor, assistant professor of the department.

Education

AGU named after Abai

Participation in scientific projects

1. The sphere of scientific interests is sociology of entrepreneurship in Kazakhstan, sociology of ethnos.

Publications

1.Кәсіпкерліктің қалыптасу тарихы. Абай атын.ҚазҰПУ Хабаршысы. “Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар” сериясы. №2 (65). – 2020 ж.
2.Жұмыссыздық әлеуметтік проблема ретінде.Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. «100 нақты қадам» Ұлт Жоспарына арналған «Бес институционалдық реформаны жүзеге асырудағы көлік ғылымы мен білімінің ролі». Алматы, ҚазККА, 2016. – 27-28 сәуір.
3. Суицид – әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың негізгі проблемасы ретінде. V Халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиумының материалдары. Алматы, КазГосЖенпу, 11-13 қазан. – 2018 ж. -160-164 бб.

Приемная комиссия