Академия логистики и транспорта
Туркебаев Мукангали Жамбулович

Turkebayev Mukangali Zhambulovich

Assistant-Professor, candidate of Technical Sciences

Email: t.mukangali@alt.edu.kz

Professional biography

from 1997 to 1999. KazATC im. M.Tynyshpaeva, Master of industrial training of the Department “Chemistry and Materials Science” from 1999 to 2003,
KazATC im.Tynyshpaeva, training master of the Department “Chemistry and Materials Science” from 2003 to 2005.
KazATC im. M.Tynyshpaev, zav.laboratory of the department “Rolling stock” from 2005 to 2006.
KazATC im. M.Tynyshpaeva, head of the Department.laboratory of the department “Wagons” of KazATC im.Tynyshpaeva S. 2006 to 2008.
KazATC im. M.Tynyshpaeva, assistant of the department “Wagons” from 2008 to 2009.
KazATC im. M.Tynyshpaeva, lecturer of the department “Wagons” from 2009 to 2014.
KazATC im. M.Tynyshpaeva, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the department “Wagons” from 2014 to 2019.
KazATC im. M.Tynyshpaeva, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department “Rolling stock” from 2014 to 2019.
KazATC im. M.Tynyshpaeva, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department “Rolling stock” from 2020 to 2021.
KazATC, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of KazATC Department of Rolling Stock 2021-present ALiT, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of ALiT Department of Magistral Engineering

Educationние

Higher education: State Kazakh Academy of Transport and Communications named after M. A. Abramovich. Tynyshpaeva, 2003 specialty “Wagons”, qualification:Mechanical Engineer Academic degree: Candidate of Technical Sciences, year of receipt: Protocol No. 9 of 23.11.2009 specialty 05.22.07 – “Railway rolling stock, train traction and electrification”.

Publications

1. Қашықтықтан білім беру технологияларының мәселелері мен болашағы ҚазККА Хабаршысы №3 (114), 2020, б. 221 – 226
2.Движение грузовой перевозки тележки с упруго-вязкими связями на кривом участке пути Вестник КазАТК №1(116), 2021, стр. 95-102https://vestnik.alt.edu.kz/index.php/journal/article/view/43/15
3.Перспективы развития железнодорожного транспорта Казахстана Вестник КазАТК, 118(3), 7–14. 2021
4. Жүк вагондарының бірқалыпты жүрісін зерттеу кезінде есептеу модельдерінің мүмкін болу өзгерістері
5. Маневрлік локомотивтерді станциялық кірме жолдарда қолдану https://vestnik.alt.edu.kz/index.php/journal/issue/view/10/10
6. Конструкция и эксплуатация подвижного состава с раздвижными колесными парамиВестник КазАТК №3 (110), 2019, стр. 28 – 36 https://vestnik.alt.edu.kz/index.php/journal/issue/view/8/8
7. Астана қ. Patentes Talgo компаниясының вагон жасау зауыты өндірісінің шанағының мәжбүрлі көлбеулі жолаушылар вагондарының жолына әсерін зерттеу ҚазККА Хабаршысы №3 (110), 2019, б.37 – 45https://vestnik.alt.edu.kz/index.php/journal/issue/view/8/8
8. Дөңгелек жұбының жолдың түзу бөлігіндегі бұралаң қозғалысы ҚазККА Хабаршысы, № 4 (111), 2019, б.33-38 https://vestnik.alt.edu.kz/index.php/journal/issue/view/5/5
9. ДЭЕМ арқылы дөңгелек жұбы қозғалысының математикалық үлгілерін зерттеу ҚазККА Хабаршысы,№ 4 (111), 2019, б.46-56

Приемная комиссия