Академия логистики и транспорта
Утепова АУ

Utepova Akerke Umirzakovna

Assistant.Professor, candidate of Technical sciences

Email: а.utepova@alt.edu.kz

Professional biography

1993 -2002-Kazalinsk diesel locomotive Repair Plant,
2002-2004-Almaty Locomotive Service
2004-2006-KazATC, PhD student of the Department “PPH”,
2006-2021 – present-Candidate of Technical Sciences, assistant. Professor of the Department “MI”

Education

2007-KazATC im.Tynyshpaeva,
2010-Candidate of Technical Sciences in the specialty 05.22.07-Rolling stock, train traction and electrification,
2020-assistant . professor,
2021-assistant.Professor

Participation in scientific projects

1) Participated in the search research of the department
on the topic: “Development of methods for determining the reliability of the chassis, frame and body of the freight car models 12-9920” ,
2)Participated in the development of the “Guide for the overhaul of the “KR-1″ passenger cars”, PJSC “Kryukov railway car building works”, “JSC “Tver carriage works” that are embedded in units of JSC “national company “Kazakhstan Temir Zholy”.

Publications

1) Маневрлік локомотивтерді станциялық кірме – жолдарда қолдануВестник КазАТК, №1 (108), Алматы, КазАТК, 2019. – с. 45-51 Туркебаев М.Ж
2) Жылжымалы доңғалақ жұптарымен жылжымалы құрамның конструкциясы және пайдалану Вестник КазАТК, №3 (110), Алматы, КазАТК, 2019. – с. 28-36 Мусаев Ж.С
Туркебаев М.Ж
3) Локомотивтерге сервистік қызмет көрсету кезінде инновациялық технологияларды қолдану Специальный выпуск Вестник КазАТК(Том 1) Алматы, КазАТК, 2019. – с.126-130 С.С. Сундетов
М.О. Мусабеков
4) Қазақстанның электрлендірілген темір жолдарында электродинамикалық тежеуді қолданудың әлеуетті мүмкіндіктері Вестник КазАТК, №4 (111), Алматы, КазАТК, 2019. – с. 72-77 Елшибеков А.М
Мусабеков М.О
5) Түркістан қаласының аумағында экологиялық жағдайдың қалыптастыруына автокөлік құралдарының рөлі Вестник КазАТК, № 4 (111), Алматы, КазАТК, 2019. – с. 96-104 Джайлаубеков Е.А 6) Локомотив жабдығының күйін бақылау үшін май талдауын пайдалану. Вестник КазАТК, № 2 (113), Алматы, КазАТК, 2020. – с. 94-100. Ибраев Ж.С
Юсупова А.Е

Приемная комиссия