Академия логистики и транспорта
Сеитбек Ерлан Ержанұлы

Сеитбек Ерлан Ержанұлы

Ассистент-оқытушы, техника ғылымдарының магистрі

Email: s.erlan@alt.edu.kz

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

01.09.2021-30.06.2023 – «Энергетика» кафедрасының маманы, «Логистика және көлік академиясы» АҚ;
03.07.2023-31.08.2023 – Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысының орынбасары, «Логистика және көлік академиясы» АҚ;
2023 жылдың қыркүйегінен бастап- «Энергетика» кафедрасының ассистент-оқытушысы, «Логистика және көлік академиясы» АҚ.

Білім

2021, «Логистика және көлік академиясы» АҚ, 5В071800-Электроэнергетика, бакалавриат;
2023, «Логистика және көлік академиясы» АҚ, 7М07150 – Электроэнергетика, магистратура.

Жарияланымдар

1. Койшибаева К.Ж., Егзекова А.Т., Сеитбек Е.Е., Дәулетханова А.М., Адал Б. Эффективная конструкция гидравлического цилиндра нагрузки. Вестник КазАТК № 2 (121), 2022
https://vestnik.alt.edu.kz/index.php/journal/article/view/437
2. Онгар Б., Сарсенбаев Е.А., Смагулова Г.К., Нурмадиева Э., Сеитбек Е.Е. Трансформаторлардың трансформаторлық коэффициенттері бойынша электр желілерінің тұрақты жұмыс режимдерін есептеудің математикалық әдістері. Вестник КазАТК № 1 (124), 2023
https://vestnik.alt.edu.kz/index.php/journal/article/view/867
3. Онгар Б., Сарсенбаев Е.А., Смагулова Г.К., Нурмадиева Э., Сеитбек Е.Е. Стационарлық режимдерді есептеуде электр желілерінің режимдерін модельдеу және оңтайландыру. Вестник ToU № 2, 2023
https://vestnik-energy.tou.edu.kz/storage/journals/170

Приемная комиссия