Академия логистики и транспорта
Канагатов Манат Канагатулы

Канагатов Манат Канагатулы

Сениор-лектор, гуманитарлық ғылымдар магистрі

Email: m.kanagatov@alt.edu.kz

orcid

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

2008-2011 жж. Тұран университетінде оқытушы;
2011 ж. ҚазХҚжӘТУ ғылым бөлімінің қызметкері;
2011-бүгінгі күн ЛжКА сениор лектор қызметін атқарады.
2022-2023 жж.»Болашақ» халықаралық бағдарламасымен Хаджеттепе университетінде (Анкара қаласы, Түркие Республикасы) ғылыми тағылымдамадан өтті.

Білім

2007 жыл, ҚазҰУ, Философия және саясаттану факультеті, философия бакалавры;
2010 жыл, ҚазҰУ, Философия және саясаттану факультеті, гуманитарлық пәндер магистрі;
2023 жыл, ҚазҰУ, Философия және саясаттану факультеті, PhD докторантура мдәениеттану докторы.

Жарияланымдар

1. Жаңару идеологиясы және замануи әлем. Вестник КазНПУ имени Абая, №2(65), 2020 г., с. 363-368.
2. Релятивизация этических принципов и ее последствия. Вестник КазНПУ имени Абая, 4 (63), 2019 г., с. 146-450.
3. Халықаралық академиялық ұтқырлықты дамыту мәселелері. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршы, Шығыстану сериясы, №1(96), 2021 ж., 77-87 бб.
4. Рухани жаңғыруды жүзеге асырудағы дәстүр
мен құндылықтық бағдарлардың маңыздылығы. Әл-Фараби журналы, 4 (76) 2021 ж., 57-69 бб.
5. Түркі-ислaм мәдениетіндегі сопылық дәстүр сaнaның өзгерген күйі феномені ретінде. Әл-Фараби журналы, 1 (81) 2023 ж., 96-109 бб.

Приемная комиссия