БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

6В07100 – Химиялық инженерия

БББ аталуы

6В07100 – Химиялық  инженерия

Сипаттама

Теориялық білімі, практикалық дағдылары бар, еңбек нарығының қазіргі заманғы жағдайларына бейімделген, үздіксіз кәсіптік білім беруге, сондай-ақ мұнай өнімдерін өндіру және тасымалдау кезінде технологияларды қауіпсіз пайдалануға бейімделген органикалық және бейорганикалық заттарды өндіру салаларында кәсіптік функцияларды іске асыруға байланысты мақсат қоюға және міндеттерді тұжырымдауға қабілетті Химиялық инженерия саласындағы білікті бакалавр-мамандарды даярлауда озық химиялық әдістерді қолдану.

6В07100-Химиялық инженерия білім беру бағдарламасы бойынша Қазақстанның мұнай-газ саласының маңызды бағыттарын инновациялық дамыту проблемаларын шешуге бағдарланған органикалық және мұнай-химия заттарын өндірудің заманауи технологиялары, мұнай өнімдерін тасымалдау саласында жоғары білікті мамандар даярлау жүзеге асырылады.

Дүние жүзі химик – инженерлері химиялық материалдардың барлық түрлерін ауқымды өндіру үшін процестер мен жабдықтарды әзірлейді және басқарады.

Білім беру қызметін жүргізу үшін жоғары білікті профессорлық-оқытушылық құрам және өндіріспен тығыз байланыста.

Химиялық инженерия саласындағы білім мен тәжірибенің орасан зор тәжірибесі бар үздік оқытушы-практиктер беруге дайын:

Мельдешов А.А. – химия ғылымдарының докторы, ЭҚХҒА академигі, катализ және мұнай-химия саласында 35 жылдан астам еңбек өтілі бар.

Утелбаев Б.Т. – химия ғылымдарының докторы, профессор, катализ және мұнай-химия саласындағы 40 жылдық еңбек өтілі.

Кадирбеков К.А. – химия ғылымдарының докторы, профессор, катализ және мұнай-химия саласындағы 35 жылдан астам еңбек өтілі.

Оқыту нәтижелері:

– интернационалдық ортада кәсіби мәселелерді қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде талқылау кезінде өз ойларын сауатты жеткізе білу және өз пікірін қорғай білу;

– үздіксіз біліктілікті арттыру және кәсіби жетілдіру қабілеттерін қолдану, жаратылыстану ғылымдарын, математикалық талдауды және инновациялық компьютерлік технологияларды пайдалана отырып модельдеуді пайдалана отырып, кәсіби қызметтегі міндеттерді шешу;

-әлемнің жаратылыстану-ғылыми бейнесін әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану-ғылыми білімнің негізгі ұғымдарының, сондай-ақ физика, химия заңдарының бірлігі арқылы түсіндіру, алған білімдері мен дағдыларын әлеуметтік және кәсіби қызметтің әртүрлі түрлерінде қолдану;

– авариялар мен апаттар туындаған кезде өндірістегі қауіптердің алдын алу және қорғау әдістемелерін таңдау және қолдану және кәсіпорындарда өрт, радиациялық және электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану;

-бизнес-ортадағы өзгерістерді тани білу және ресурстарды үнемдейтін және қалдықсыз технологияларды пайдалана отырып, дамудың стратегиялық бағытын анықтай білу;

– қоршаған ортаның ластану себептерін атауға және анықтауға қабілетті, экологиялық заңнама, отын химиясы, көлік энергетикалық қондырғыларын пайдалану және пайдалану әдістері туралы білімді қолдана отырып;

-экологиялық орынды, инженерлік және басқарушылық шешімдер қабылдау үшін экологиялық-экономикалық талдау әдістерін меңгеру, мақсат қою және оған қол жеткізудің ұтымды жолдарын таңдау үшін ақпаратты жинақтап, талдай білу;

– газ-мұнай құбырларын пайдаланудың қауіпсіз әдістерін қолдануға, мұнай-газ жүйелерін зерттеу әдістерін, сондай-ақ мұнай-газ құбырлары мен мұнай-газ қоймаларын пайдалану және жобалау тәсілдерін меңгеруге;

– Химиялық өндіріс, мұнай-химия синтезі, мұнай-газ, мұнай-химия шикізаты мен өнімдерінің сапасын талдау, бақылаудың негізгі әдістерін, табиғи және ілеспе газдар мен сарқынды суларды өңдеу және тазарту технологияларын білу;

– химиялық процестерді модельдеу және жобалау үшін кәсіби қызметте білім мен түсініктерді қолдану, химиялық технологияның процестері мен аппараттарын білу, оларды химиялық инжиниринг саласында қолдану.

Инженер-технолог, химик-технолог, технолог, шебер-технолог, инженер-мұнай-химик, ғылыми-зерттеу институттарының инженері, технологиялық қондырғылардың операторы, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі инженер, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі инженер, қалдықтармен жұмыс істеу, нормалау және мемлекеттік экологиялық сараптама саласындағы маман, азаматтық қорғаныс және еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік және техникалық құжаттаманы әзірлеушілер, орта техникалық оқу орындарының оқытушысы.

«Жалпы инженерия» кафедрасы Академиялық ұтқырлық, сондай-ақ білім алушылардың ғылыми тағылымдамасы аясында тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейді:

– И. М. Губкин атындағы Ресей мемлекеттік мұнай және газ университеті (ҰЗУ), РФ, Мәскеу қ.;

– Сафи Өтебаев атындағы АМГУ құрамындығы  Надиров атындағы мұнай-химия инженериясы және экология институты, ҚР, Атырау қаласы.

«Жалпы инженерия» кафедрасы «Қазақстан темір жолы «Ұлттық компаниясы» АҚ, » Д. В. Сокольский атындағы отын, катализ және электрохимия институты» АҚ,  «Химия ғылымдары институты» АҚ, ҚБТУ Химиялық инженерия мектебі, «Орталық Азия экологиялық зерттеулер институты (ОАЭЗИ)» ЖШС, «Жасыл химиялық технологиялар институты «ЖШС, «Chemical Solutions» ЖШС және т. б. компаниялармен тығыз жұмыс істейді.

Білім алушылар Қазақстанның жетекші компаниялары базасында кәсіптік практиканың барлық түрлерінен өтеді. Практикадан өтудің артықшылығы-қаладан тыс студенттер тұрғылықты жері бойынша практикадан өте алады. Сонымен қатар, үздік студенттер ақылы практика түрлеріне жіберіледі.

Приемная комиссия