Академия логистики и транспорта
Сарыбаева Жаксыгул Мейрбековна

Сарыбаева Жаксыгул Мейрбековна

Ассистент-профессор, ф-м.ғ.к.

Email: zh.sarybaeva@alt.edu.kz

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

2003-2005 жж. М.Тынышпаев атындағы ҚазККА Жоғары математика кафедрасының ассистент-оқытушысы.
2006-2006 жж. Бағалау және құрылыс академиясы «Жалпы білім беру пәндері» кафедрасының аға оқытушысы.
2011-2013 жылдары М.Тынышпаев атындағы ҚазККА «Жаратылыстану-ғылыми пәндер» кафедрасының доценті.
2006-2017 жж. Л. Б. Гончаров атындағы ҚазАЖИ «Жалпы білім беру пәндері және ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы, доценті.
2017-2021 жылдары М.Тынышпаев атындағы ҚазККА «Жаратылыстану-ғылыми пәндер» кафедрасының ассистент-профессоры.
24.01.2021 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін «Автоматтандыру және басқару» кафедрасының ассистент-профессоры.

Білім

1996 ж. Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің физика – математика факультетінің «Математика және информатика» мамандығы бойынша бакалаврын бітірді.
1998 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің физика – математика факультетін «Математика» мамандығы бойынша магистратураны бітірген.
2000 ж. Абай атындағы АМУ Жоғары математика кафедрасында аспирантураны бітірді.
2010 ж. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да 01.01.02- Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика» мамандығы бойынша «Жылуөткізгіштік теңдеуі үшін уақытқа байланысты емес есеп» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады.

Ғылыми жобаларға қатысу

Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика

Жарияланымдар

1. L₂ кеңістігіндегі жылу өткізгіштік теңдеуі үшін уақытқа тәуелді емес есепті конструктивті шешу – Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. Физика-математика ғылымдары сериясы, Алматы, 2019ж., №4(68), 171-175 беттер
2. Өнеркәсіптік басқару объектісін S – тәрізді үдеу қисығымен сәйкестендіру әдісі – Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ хабаршысы, Техникалық ғылымдар, Алматы, 2020ж., №3(139), 119-124 б.
3. Өнеркәсіптік басқару обЪектісінің динамикалық құрылымын оның пішінді екпінді сипаттамасының түрі бойынша барабар бағалау мүмкіндігін негіздеу-Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ хабаршысы, Техникалық ғылымдар, 2020ж., №6(142), 160-165 б.
4. Коэффициенттері аналитикалық емес төртінші ретті дифференциалдық теңдеу үшін түрлендіру операторы-Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ хабаршысы, Техникалық ғылымдар, Алматы, 2020ж., №6(142), 666-672 б.

Приемная комиссия