Академия логистики и транспорта
Смаилова Фреза Ибрагимовна

Смаилова Феруза Ибрагимовна

Кафедра меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, Ассистент-профессор

Email: f.smailova@alt.edu.kz

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

2005-қауымдастық ҚазККА профессоры,
2021 – «Тілдік дайындық» кафедра меңгерушісі

Білім

1999 ж. – ҚазМемҚызПИ шет тілі мұғалімі, 2011 ж. – п. ғ. к., 13.00.01 -Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика

Ғылыми жобаларға қатысу

Көлік саласының терминдерін салыстырмалы талдау (қаз., орыс., ағыл.тілдерінде) көп тілді тұлға ретінде болашақ инженердің негізгі кәсіби құзыреттілігі мен корпоративтік мәдениетін қалыптастыру (2016-2019жж.)

Жарияланымдар

1. Монография -Историко-педагогические основы развития обучения ин.языку в вузахКазахстана (1917-1991 гг) Алматы,АЛиТ,2021.-130 стр.,
2. The imapact of globalization on the study of foreign languages in the republic of Kazakhstan.Вестник КазНПУ им.Абая.июнь,2020.Серия фил. науки №2(72).-С.574-581.
3.Retrospective analysis of didactik principles and methods of teaching a foreign language. Вестник КазНПУ им.Абая,2021.Серия фил.науки 1(75).-С.366-372

Приемная комиссия