БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

7M11201 – Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

БББ атауы

7M11201 – Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

Сипаттама

Магистранттардың жеке қасиеттерін дамыту, сондай-ақ өндірістік салада коммуникация қабілеттерін меңгерген, қойылған міндеттердің шешімдерін логикалық талдау дағдыларын қолдана алатын, олардың табысты кәсіби қызметі үшін магистранттарды даярлаудың осы бағыты бойынша қазіргі заманның талаптарына сәйкес кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру.

«Өміртіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» білім беру бағдарламасы «Қазақстандағы жаңа кәсіптер мен құзыреттер атласында» баяндалған заманауи талаптарға сәйкес логистика және көлік академиясында дайындалған және мыналарды ескереді автомобиль және теміржол көлігінің барлық спектрі жұмысының ерекшелігі.

– кәсіби қызметтің жаңа объектілері үшін техникалық шарттар мен талаптардың, стандарттар мен техникалық сипаттамалардың, нормативтік құжаттаманың жобаларын әзірлеуге қатысу;

– жобаның (бағдарламаның) мақсаттарын қалыптастыру, міндеттерді шешу, мақсаттарға қол жеткізу критерийлері мен көрсеткіштері, олардың өзара байланыстарының құрылымын құру, қызметтің адамгершілік аспектілерін ескере отырып, міндеттерді шешудің басымдықтарын анықтау;

– табиғи және техногендік сипаттағы күрделі және стандартты емес төтенше жағдайларда сауатты шешімдер қабылдау;

– төтенше жағдайлардың салдарын ең аз мерзімде жоя білу;

– тіршілік қауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз етудің заманауи технологияларын енгізу жөнінде шешім қабылдау;

– төтенше жағдайлардағы ең жаңа аспаптар мен қорғау құралдары туралы білім;

-кәсіби, ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызмет барысында туындайтын және тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау саласында терең білімді талап ететін міндеттерді тұжырымдай және шеше білу;

– төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау үшін ғылыми-техникалық ақпаратты жинауды, өңдеуді, талдауды және жүйелеуді жүргізе білу;

– педагогика, психология, менеджмент саласында педагогикалық және психофизикалық қабілеттер мен қасиеттерді игеруді, дамытуды, жетілдіруді және жандандыруды қамтамасыз ететін практикалық білім мен дағдылар жүйесін меңгеру;

– зерттеу барысында алынған ақпаратты өңдеу кезінде заманауи компьютерлік технологиялар туралы білімді қолдану.

Еңбекті қорғау жөніндегі инженер, өндірістегі еңбекті қорғау маманы, еңбекті қорғау жөніндегі инспектор, өрт қауіпсіздігі жөніндегі инспектор, ТЖМ ұйымдарындағы маман, ӨТҚ және ҚОҚ бойынша жобалар мен объектілердің жай-күйі сарапшысы, жобалау-іздестіру бюролары мен институттарының маманы.

Логистика және көлік академиясы академиялық ұтқырлық және қос дипломды білім беру бағдарламасы, сондай-ақ білім алушылардың ғылыми тағылымдамасы шеңберінде тығыз ынтымақтасады:

– Дрезден техникалық университеті, Германия;

– Мәскеу мемлекеттік қатынас жолдары университеті (МИИТ), РФ, Мәскеу қ.;

– Омбы мемлекеттік қатынас жолдары университеті (ОмГУПС), РФ, Омбы қ.;

– Орал мемлекеттік қатынас жолдары университеті (Уups), РФ, Екатеринбург қ.;

– Варна техникалық университеті, Болгария, Варна қ.

– Сібір мемлекеттік қатынас жолдары университеті (СГУПС), РФ, Новосибирск қ.;

— Рига техникалық университеті, Латвия, Рига қ.;

– Люблин техникалық университеті, Польша, Люблин қ..

«Автокөлік құралдары және өміртіршілік қауіпсіздігі» кафедрасы «Орталық Азия экологиялық зерттеулер институты» ЖШС, «Алматы желдеткіш зауыты» ЖШС, «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы, «ЖК» Экопроект А сияқты компаниялармен ризашылықпен ынтымақтасады

Тәжірибелер мен тағылымдамалардың барлық түрлері Қазақстан Республикасының жетекші компанияларының базасында өтеді.

Приемная комиссия