Академия логистики и транспорта
Козбагаров Рустем Ашимович

Қозбағаров Рүстем Ашимович

Қауымдастырылған профессор,  т.ғ.к., доцент

Email: r.kozbagarov@alt.edu.kz

scopus
orcid
google-scholar
web-of-science
rinc

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

1999-2015 ж. кафедра доценті, «Автомобиль, жол техникасы және стандарттау» кафедрасы меңгерушісінің орынбасары, М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясы деканының орынбасары қызметтерін атқарды.
2015-2020 ж. Ж. Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінде жұмыс істеді. Қ. И. Сатпаев. Университетте жұмыс істеген кезеңінде доцент, қауымдастырылған профессор, ассистент – профессор және сениор-лектор лауазымдарын атқарды.
2020-2021 ж. ж. М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының «автомобильдер, жол техникасы және стандарттау» кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды, қазіргі уақытта логистика және көлік академиясының «автокөлік құралы және өміртіршілік қауіпсіздігі» кафедрасының профессоры болып жұмыс істейді.

Білім

Жоғары: 1993 ж. Алматы теміржол көлігі инженерлері институты «Көтергіш-көлік, құрылыс, жол машиналары және жабдықтары» мамандығы бойынша, біліктілігі «инженер-механик»; техника ғылымдарының кандидаты:
1998 ж., 05.05.04 – «Жол, құрылыс және көтергіш-көлік машиналары»; Доцент: 2007 ж., 05.22.00 – «көлік, тау-кен және құрылыс машина жасау»

Ғылыми жобаларға қатысу

Ғылыми қызығушылық саласы: жол және құрылыс-жол машиналарының жұмыс органдарын жетілдіру. 1. Темір жол көлігі ұйымдарының рельсті дәнекерлеу поездарында машиналарды, механизмдер мен жабдықтарды жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі жұмысшылар санының нормативтері «тақырыбына» Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы «АҚ қаржыландыруға ҒЗЖ Орындаушы, қазіргі уақытта» ҚТЖ «ҰК» АҚ нормативін білдіретін, 2014 ж. 2. №757 жоба бойынша ҒЗЖ орындаушысы.БҒМ.МФ 15.Рипр.42 тақырыбы: «экологиялық зиянды жүктерді тасымалдау үшін құбырлы конвейер жасау», 2017 ж.»

Жарияланымдар

«1. Kozbagarov R.A. Zhussupov K.A., Kaliyev E.B., Yessengaliyev M.N., Kochetkov A.V., Kamzanov N.C. Development of control suspension of attachment of a bulldozer. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. Volume 4, Number 442 (2020), 166-174, https://doi.org/10.32014/2020.2518-170X.97.
2. Kozbagarov R. A., Tagap M. V., Zhussupov K. A., Kanazhanov A. E., Kamzanov N. C., Kochetkov A. V. efficiency of motor graders work on the basis of working elements perfection. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. Volume 1, Number 445 (2021), 98 – 105, https://doi.org/10.32014/2021.2518-170X.14.
3. Kozbagarov R.A., Kamzanov N.S., Akhmetova Sh.D., Zhussupov K.A., Dainova Zh.Kh. Improving the methods of milling gauge on highways. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. Volume 3, Number 447 (2021), 87-93, https://doi.org/10.32014/2021.2518-170X.14.
4. Р. А. Қозбағаров, Г.М. Арыстанай сел топырақты ортаны әзірлеу үшін экскаваторлардың жұмыс органдары конструкцияларының даму үрдістері. «Ғылым және әлем» Халықаралық ғылыми журналы, №2 (42), 2017, Волгоград,Б.23-25, ISSN 2308-4804.
5. Козбагаров Р. А., Камзанов Н. С., Турсынбеков А. Е. скрепердің пышақ жүйелерінің дизайны және топырақты өңдеу әдістері. ҚазҰТЗУ жаршысы №2 (126), 2018 ж., Алматы қ., 156-160 бет, ISSN – 1680 – 9211.
6. Қозбағаров Р.А., Жүнісбек Б. Д. жылжымалы табанды жол жабындарын жөндеуге арналған жол кескіштерін талдау. ҚазҰТЗУ жаршысы №3 (127), 2018 ж., Алматы қ., 309-315 Б., ISSN – 1680 – 9211.
7. Қозбағаров Р.А., Даулеткулова А. У. аспалы жабдықтың бейімделген аспасы бар бульдозер параметрлерін негіздеу. Монография, – Алматы «Балауса», 2019 ж., 192 б. ISBN-978-601-7977-12-2.
8. Қозбағаров Р.А., Жұманов М. А., Қалиев Е. Б. бульдозердің жұмыс органының тығыздалған ядроның жабысқақ жыныстарымен әрекеттесуі. ҚазҰТЗУ Хабаршысы №4 (134), 2019ж., Алматы, 286-290 бет, ISSN – 1680 – 9211.
9. Қозбағаров Р.А., Жиенқожаев М. С. бульдозер күрегінің тұтқыр материалдармен өзара қарым-қатынасындағы жүргізу жылдамдығының байланысы. ҚазҰТЗУ хабаршысы №3 (133), 2019 ж., Алматы қ., 197-202 Б., ISSN – 1680 – 9211.
10. Г. А. Баймаханов, Е.Б. Қалиев, Р. А. Қозбағаров жүйенің сенімділігін резервтеу, оның түрлері және негіздемесі. КАЗГЮУ Хабаршысы№3 (113), 2020.С. 115-122. ISBN 1609-1817.
«

Приемная комиссия