Академия логистики и транспорта
Бондарь ИС

Бондарь Иван Сергеевич

ЛжКА қауымдастырылған профессоры, РФ техника ғылымдарының кандидаты, «Көлік құрылысы» мамандығы бойынша PhD докторы

Email: i.bondar@alt.edu.kz

orcid

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

2001 жылы Фабричный кентіндегі № 1 орта мектепті бітіргеннен кейін М. Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясына оқуға түсті. «Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы» мамандығы бойынша «инженер»біліктілігін алды.
2006 жылдың ақпанынан шілдесіне дейін Алматы қаласындағы «Алматы Жоба» жобалау ұйымында инженер лауазымында еңбек жолын бастады.
2006-2009жж. М. Тынышбаев атындағы ҚазККА педагогикалық қызметін 2006 жылдың қыркүйек айынан бастап «Көлік ғимараттарының құрылысы»кафедрасында стажер-оқытушы лауазымында бастады. 2007 жылдың ақпан айынан бастап «Көлік құрылыстарының құрылысы»кафедрасында ассистент қызметін атқарды. 2008 жылы «Көлік құрылыстарының құрылымы»кафедрасында оқытушы қызметін атқарды. 2006 жылдан М. Тынышбаев атындағы ҚазККА ізденушісі. Қазақстан Республикасындағы кеңестердің жабылуына байланысты диссертация қорғауға үлгермеді.
Қ. и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дегі педагогикалық қызметі (2009-2014 жж.): 09.2009 Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ «Құрылыс технологиясы және ғимараттарды жобалау» кафедрасына кафедрасының ассистенті. 09.2010 ж. аталған кафедрада оқытушы. 09.2011-03.2014 жж. «Құрылыс» кафедрасында аға оқытушы.
03.2014 ж. М. Тынышбаев атындағы ҚазККА «Көлік құрылысы». 2014 жылдан Мәскеу мемлекеттік қатынас жолдары университетінің (МГУПС (МИИТ) ізденушісі, Мәскеу қ., РФ, 2015 жылдан бастап 2018 жылға дейін «Көлік құрылысы»кафедрасында аға оқытушы қызметін атқарды. 2018 жылдан бастап 20201 жылға дейін «Көлік құрылысы» кафедрасында сениор-лектор лауазымында, кейіннен «Көлік құрылыстары» деп аталды, 2021 жылдың қыркүйек айынан бастап «Магистральдық инжиниринг» кафедрасында ЛжКА қауымдастырылған профессоры лауазымын атқарады.

Білім

2006 ж. М.Тынышбаев атындағы ҚазККА «Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы» мамандығы бойынша «инженер»біліктілігін алды.
2019 жылдың 24 қазанында 05.23.11 – «Жолдарды, метрополитендерді, аэродромдарды, көпірлер мен көлік тоннельдерін жобалау және салу»мамандығы бойынша кандидаттық диссертациясын сәтті қорғады. 5 наурыз 2020 ж. ЖАК мақұлдауын алды және Ресей Федерациясының техникалық ғылымдар кандидаты дипломын жазды.
2021 жылғы 16 шілдеде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетімен берілген «Көлік құрылысы» мамандығы бойынша философия докторы PhD дипломын алды.

Ғылыми жобаларға қатысу

Жасанды құрылыстарды тексеру және сынау, топырақ қасиеттерін және экипаждың жолға әсерін зерттеу; «Қазақстанның автомобиль және темір жолдарының жер төсемінің тұрақтылығын зерттеу», «Автожол және темір жол көпірлерінің жай-күйі мен көтергіштік қабілетін зерттеу», «Рельсті дәнекерлеу кәсіпорындарында рельстерді дәнекерлеу жөніндегі Нұсқаулық және рельстерді пайдалану сынақтарын жүргізу әдістемесі», «Теміржол көлігіндегі жасанды құрылыстарды орнату, күтіп ұстау қағидалары», «12-9941 модельді жартылай вагон мен CKD6E маневрлік тепловозының жолға және бағыттамалы бұрмаларға әсер етуі бойынша кешенді динамикалық сынақтар мен сынақтар»тақырыптары бойынша көптеген шаруашылық келісімшарттағы ҒЗЖ орындаушы ретінде қатысты. «Теміржолдың механикалық тербелістерін зерттеу»бастамашылық тақырыбы бойынша орындаушы ретінде жұмыс істеді.
«Теңізшевройл»ЖШС-мен 25.11.2017 ж. № 1602877 шарт бойынша Құлсары-Теңіз темір жол желісінің 56 ПК9+50 км және 96 ПК5+20 км II санатты автомобиль жолы арқылы екі темір жол өтпелеріне зерттеулер мен сынақтар жүргізу бойынша шаруашылық келісімшарт тақырыбының жетекшісі болды.

Жарияланымдар

1. Analysis of the stress-strain state of travel pipes with the use of hardware and software complex. News of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. ISSN 2224-5278. Volume 1, Number 439 (2020), Pages 181 – 188, https://doi.org/10.32014/2020.2518-170X.22
2. Study of stability of a tank-container with a filled liquid at longitudinal oscillations. News of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. ISSN 2224-5278. Volume 6, Number 444 (2020), Pages 228 – 235, https://doi.org/10.32014/2020.2518-170X.151
3. Determination of natural modes of railway overpasses. Journal of Applied Research and Technology 19 (2021) 1-10, ISSN 1665-6423. Volume 19, Number 1 February (2021), Pages 1 – 10, quartile=Q1, показатель SJR равен 0.554
4. Interaction of frame structures with rolling stock. News of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. ISSN 2224-5278. Volume 1, Number 445 (2021), Pages 22 – 28, https://doi.org/10.32014/2021.2518-170X.3
5. Напряжённо-деформированное состояние железобетонного путепровода под нагрузкой. Мир транспорта. – Москва, 2020. – Том 18, № 2. – С. 68-81. https://doi.org/10.30932/1992-3252-2020-18-68-81
6. Эффективные мероприятия по защите от снежных заносов автомобильных дорог Казахстана. Вестник КазАТК. – Алматы, 2021. – № 1 (116). – С.10-17. https://doi.org/10.52167/1609-1817-2020-116-1-10-17
7. Reinforcement of reinforced concrete structures with composite materials. Вестник КазАТК. – Алматы, 2021. – № 1 (116). – С.17-24. https://doi.org/10.52167/1609-1817-2020-116-1-17-24
8. К вопросу безопасной эксплуатации искусственных сооружений железнодорожных магистралей. Вестник КазГАСА. – Алматы, 2021. – № 1 (79) С. 229-241. https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.1-30
9. Экспериментальная диагностика балочных пролетных строений железнодорожных мостов. Монография. КазАТК. – Алматы, 2020. –132с.
10. Экспериментальная диагностика промежуточных рельсовых скреплений. Монография. КазАТК. – Алматы, 2021. –154с.
11. Вибродиагностика подходной насыпи железнодорожного моста. Вестник СГУПС. – Новосибирск, 2017. – № 2(41). – С. 34-39.
12. Эксплуатационные измерения напряжений в рельсе при воздействии подвижного состава. Известия Транссиба. – Омск, 2017. – № 2(30). – С. 133-145.
13. Расчет форм колебаний железнодорожных путепроводов. Вестник КазНИТУ №3(133) 2019- С. 325-330
14. Воздействия малых масс на металлическую балку железнодорожного моста. Вестник КазГАСА. – Алматы, 2019. – № 4(74). – С. 124-129.
15. Расчёт напряжённо-деформированного состояния путепроводов. Мир транспорта. – Москва, 2019. – Том 17, № 1. – С. 58-69.
16. Моделирование дефектов в балочных металлических пролетных строениях железнодорожных мостов. Вестник КазНИТУ №1(137) 2020- С. 201-206

Приемная комиссия