Академия логистики и транспорта
Аширбаева Ирина Анатольевна

Аширбаева Ирина Анатольевна

Қауымдастырылған профессор, Техника ғылымдарының кандидаты, Доцент

Email: i.ashirbaeva@alt.edu.kz

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

1999-2000 АҚТК (Алматы көлік және коммуникация колледжі), өндірістік оқыту шебері.
2000 -2014 жж. – ҚазАТК (М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясы) – ассистенттен ф.ғ.к., «Жылжымалы құрам» кафедрасының доцентіне дейін;
2015-2020 жж. Еуразия технологиялық университетінің доценті.
2020-21 оқу жылы – АЭжБУ электр машиналары және электр жетегі кафедрасының доценті (Ғ.Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті);
2021 жылдың қыркүйегінен бастап логистика және көлік академиясында энергетика кафедрасында жұмыс істейді.

Білім

1995 ж., Алматы теміржол инженерлері институты. «Вагондар» мамандығы бойынша инженер -механик.
2008 жылдан бастап ф.ғ.к. 052207-Жылжымалы құрам, пойыздың тартылуы және электрлендіру мамандығы бойынша;
2011 жылдан бастап көлік мамандығы бойынша Жоғары аттестаттау комиссиясының доценті.

Жарияланымдар

1. Кенеттен істен шыққан жағдайда мойынтіректердің сенімділігін есептеу / Қазақстанның өнеркәсіптік көлігі. Қазақ байланыс университеті. No 3 (68), 2020 ж -Б.77-83
2. Жолаушылар мен жүк вагондарының доңғалақ жұптарының осьтік қораптарының ресурстық сынақтары / Қазақстанның өнеркәсіптік көлігі. Қазақ байланыс университеті. No 3 (68), 2020 ж -107-111 б.
3. Жоспардан тыс және жоспарлы тексерулер кезінде осьтік қораптардың техникалық жай -күйін анықтау / КазАТК Хабаршысы. № 4, 2020 ж -С.69-76
4. Тартымсыз теміржол тұтынушыларының жұмысының тиімділігі үшін басқару жүйесінің тұжырымдамасын әзірлеу / Мұғалімдерге, жас ғалымдар мен студенттерге арналған «Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, практика» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Алматы, ALiT, 2021 ж.
5.Қазақстан Республикасы жарылыстары саласының белгісі қылымы, құрал -жабдықтар дәрігерлері Аббасова Аманкүл Жағанқызық 70 жылдық орай үйымдастырылған «XXI касырдағыйерықалық ТҮРКІСТАН 2015. – 298-301 б
6. «Қазақстанның ғылымындағы, біліміндегі және өндірісіндегі инновациялар» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, Еуразиялық технологиялық университеті. Алматы., 18-19 қараша 2015 ж.-184-186 бб
7. атындағы ҚазАДИ 15 жылдық мерейтойына арналған «Жолдар мен көлік техникасы: мәселелері мен даму перспективалары» VI Халықаралық ғылыми -практикалық конференциясының ғылыми еңбектер жинағы. ФУНТ. Гончарова, 27 қаңтар 2017 жыл – 118-123 бб.
8. атындағы ҚазАТК XLI халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары М.Тынышпаев тақырыбы бойынша: «Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, практика», 3-4 сәуір, 2017 ж., 2-том.-436-440 бб.
9. Оқытушыларға, жас ғалымдар мен студенттерге арналған «Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, практика» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Алматы, ALiT, 2021 ж.
10. ҚАЗІРГІ ҒЫЛЫМ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ДАМУЫНДАҒЫ ТЕНДЕНЦИЯЛАР. ХХХІ Халықаралық ғылыми -практикалық конференцияның тезистері. Ванкувер, Канада. 2021 жылдың 22-25 маусымы.

Приемная комиссия