БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

6В11333 – ЦИФРЛЫҚ ЛОГИСТИКА

ББ атауы

6В11333 – Цифрлық логистика (бакалавриат)

Сипаттамасы

Көлік-логистика жүйесінде, цифрландырудың инновациялық тәсілдерін пайдалана отырып, жеткізу тізбегіндегі негізгі процестерді басқару және оңтайландыру саласында жоғары білікті мамандарды даярлау.

«Көліктегі логистика және менеджмент» кафедрасының қызметі кәсіби қызметті жүзеге асыруға және көліктегі стандартты емес мәселелерді шешуге қабілетті көлік-логистикалық қызметтерді көрсету үшін заманауи, құзыретті менеджерлерді дайындауға бағытталған.

 Студенттердің қызмет көрсету саласындағы кәсіби қызметі озық технологияларды қолдану негізінде жеткізу тізбегін құрастыруға бағытталған; әртүрлі цифрлық құралдар арқылы логистикалық процедураларды қолдау; көлік-логистикалық кешен кәсіпорны арқылы өтетін логистикалық ағындарды модельдеу; қоймалар ассортиментін, тауарлық-материалдық қорлар көлемін өзгертудің экономикалық орындылығын есептеу; логистикада пайда алу жүйелерін жобалау (контрагенттің тауарлары мен материалдарын сақтау, ауқымды үнемдеу, қызметтерді көрсету).

Логистика саласындағы білім мен тәжірибенің үлкен қорын кафедраның үздік оқытушы-практиктері беруге дайын:

Мусалиева Р.Д. – ЛжК академиясының «КЛжМ» кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к., ЛКА доценті, жұмыс өтілі 20 жылдан астам, көлік логистикасында цифрлық технологияларды қолдануда теориялық тәжірибесі бар.

Ізтелеуова М.С. – Техника ғылымдарының докторы, профессор, көлік логистикасы, бизнес-процестерді реинжиниринг, жүк тасымалдау саласында 40 жылдан астам тәжірибесі бар.

Мұсабаев Б.Қ. – Логистика және көлік академиясының профессоры, техника ғылымдарының докторы, темір жол көлігіндегі жүк тасымалы мен коммерциялық қызметті ұйымдастыруда 30 жылдан астам тәжірибесі бар.

Мурзабекова Қ.А. – доцент, техника ғылымдарының кандидаты, доцент, көлік қызметі және қойма логистикасы саласында 20 жылдан астам жұмыс өтілі бар.

Сонымен қатар кафедраның әлеуметтік серіктестері тәжірибе базасын қамтамасыз етеді.

Оқыту нәтижелері:

– логистиканы шешуде математиканың негізгі заңдылықтарын, көлік және коммуникация саласында қолдану үшін көлік есептерін көрсету.

– электрондық және мобильді оқыту технологияларын, цифрлық технология құралдарын пайдалана отырып, ақпараттық-коммуникациялық жүйелерді көрсете алады.

– нормативтік құқықтық актілерге сәйкес логистикалық жүйелердің жаһандануы жағдайында жүктерді жеткізу процесінде трафик ағындарын басқару үшін бағдарламалау ортасын пайдалану.

– өндіріс, бөлу, есеп айырысу саласындағы материалдық ағындарды басқаруда логистиканың үлгілері мен әдістерін қолдану.

– Сыртқы ортадағы тәуекел мен белгісіздік жағдайында және сандық жеткізу тізбегін басқару жүйесін пайдалана отырып, жеткізу тізбегінің сенімділігі мен тұрақтылығын арттыру.

– Біріктірілген цифрлық платформа ретінде жүк түрлері бойынша қойма жабдықтарының параметрлерін оңтайландыру арқылы логистикалық көлік және жүк жүйелерін және ағындық процестерді жобалау.

– Көлік-логистикалық қызметтер нарығында тасымалдаудың қауіпсіздігі мен сапасын қамтамасыз ету мақсатында жолаушыларды тасымалдаудың оңтайлы схемаларын әзірлеу.

– Жеткізу тізбегіндегі техникалық және технологиялық процестерді оңтайландыру үшін логистикалық жүйелер мен көліктік-логистикалық инфрақұрылымды жобалауда инновациялық шешімдерді қолдану.

Бітіруші түлек келесі бағыттар бойынша кәсіби қызметті жүзеге асыра алады:

– бизнес-ортада логистикалық менеджмент саласындағы логистикалық бағдарламашы;

– жеткізу тізбегінің үйлестірушісі, компаниялардың логистикалық қызметіндегі интегратор;

– түпкілікті цифрлық логистиканы жобалау және бақылау мамандары;

– біртұтас көлік жүйесінде көлік түрлерінің ұтымды өзара әрекеттесуін логистика принциптеріне негізделген ұйымдастырушы маман;

– логистика менеджменті саласындағы басқарушылық, аналитикалық және басқа қызмет бойынша маман;

– логистика және жедел басқару, жеткізу тізбегін басқару және бизнес-процестер саласындағы маман.

Кафедра академиялық ұтқырлық және қос дипломдық білім беру бағдарламасы, сондай-ақ студенттердің ғылыми тағылымдамалары аясында:

– Омбы мемлекеттік көлік университеті (ОмГУПС), Ресей Федерациясы, Омбы қ.;

– Орал мемлекеттік коммуникация университеті (УрГУПС), Ресей Федерациясы, Екатеринбург қ.;

– Варна техникалық университеті, Болгария, Варна

– Сібір мемлекеттік көлік университеті (СГУПС), Ресей Федерациясы, Новосибирск қ.;

– Рига техникалық университеті, Латвия, Рига;

– Люблин техникалық университеті, Польша, Люблин қ. – Ташкент мемлекеттік көлік университеті, Ташкент қ.

«Көліктегі логистика және менеджмент» кафедрасы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ, Қазақстан Республикасы Ұлттық экспедиторлар қауымдастығы, «DAMU-LOGICTICS» индустриялық-логистикалық орталығы, «ШыңғарТранс» ЖШС сияқты компаниялармен тығыз байланыста. «, «STLC» ЖШС «(Shyngar Trans Logistics Company)», «Атасу» ЖШС, «TRANSIT KAZAKHSTAN» ЖШС, «ZINURTRADE» ЖШС, KTZ Express және т.б.

Білім алушылар Қазақстандағы және шетелдегі жетекші көлік-логистикалық компаниялар мен ғылыми-зерттеу ұйымдарының базасында тәжірибенің барлық түрлерінен өтеді.

Приемная комиссия