БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ

7М04166 – Экономика және менеджмент

БББ атауы

7М04166 – Экономика және менеджмент

магистратураның мамандандырылған бағыты

Сипаттама

Экономика саласында өзгермелі жағдайларда басқару дағдылары бар жоғары кәсіби мамандарды дайындау

Магистранттарды дайындау көлік саласындағы жетекші бизнес-практиктерді және бизнес және менеджмент саласындағы жетекші сарапшыларды шақыру арқылы сабақтарды өткізуге тәжірибеге бағытталған тәсілге негізделген.

Оқыту нәтижелері:

– маркетингтік зерттеулер негізінде бәсекеге қабілетті инновацияларды әзірлеу және енгізу- формировать предложения по продвижению продукции для зарубежных инвесторов и внедрения на казахстанский и международный рынки

– ұйымның даму және халықаралық нарықтарға шығу стратегиясын әзірлеу үшін қаржылық-экономикалық көрсеткіштерді бағалау.

– бизнес-үдерістерді оңтайландыруға және жаһандық көлік жүйесіне интеграциялану үшін бәсекеге қабілетті стратегияларды әзірлеуге әсер ететін көлікте жаңа технологияларды енгізуді ұсынсын.

– компанияның стратегиялық құжаттарын, адам ресурстарын басқару жүйесін, өндіріс орындарын, бизнес-процестерді, компанияны жоспарлау және басқару үшін операциялық ортаны бағалау.

– тәуекелдерді есептеу үшін ықтимал экономикалық модельдерді құрудың математикалық әдістерін және оларды азайту үшін нақты жағдайлар үшін шешімдерді таңдау.

– мемлекеттік және шет тілдерінде оқыту саласындағы ғылыми-зерттеу және эксперименттік жұмыстардың нәтижелерін ауызша және жазбаша түрде ұсыну.

– стратегиялық шешімдерді әзірлеу мақсатында компаниядағы ресурстардың болуы туралы мәліметтерді талдау, сондай-ақ олардың жай-күйін анықтау және сәйкессіздіктерді анықтау негізінде қорытындылар мен ұсыныстар жасау.

– инвестициялық және инновациялық жобаларды дамытудың эконометрикалық әдістерін қолдану негізінде қысқа, орта және ұзақ мерзімді кезеңге нарықтың дамуын болжау.

– инвестициялық және инновациялық жобалар экономикасының әртүрлі секторлары үшін баға/сапа/жаңалық критерийлеріне сәйкес оңтайлы нұсқаны таңдау.

– әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерді ескере отырып, кәсіби қызметте практикалық қолдану үшін адам ресурстарын басқарудың әртүрлі үлгілерін салыстыру.

қызметкерлердің өнімділігін басқару бөлімінің басшысы, HR директоры, бағдарлама және жоба менеджері, инновациялық даму менеджері, қаржы-экономикалық бөлімінің басшысы, қаржы директоры, маркетинг қызметінің басшысы, HR бизнес серіктесі, менеджмент бойынша кеңесші.

Кафедра академиялық ұтқырлық және қос дипломдық білім беру бағдарламалары аясында, сонымен қатар ғылыми тағылымдамадан өтуде студенттер тығыз ынтымақтастықта:

– Омским государственным Омбы мемлекеттік қатынас жолдары университеті (ОмГУПС), РФ, Омбы қ.;

– Орал мемлекеттік қатынас жолдары университеті (Уups), РФ, Екатеринбург қ.;

– Варна техникалық университеті, Болгария, Варна қ.

– Сібір мемлекеттік қатынас жолдары университеті (СГУПС), РФ, Новосибирск қ.;

– Рига техникалық университеті, Латвия, Рига қ.;

– Люблин техникалық университеті, Польша, Люблин қ.

– Ташкент мемлекеттік көлік университеті, Ташкент қ.

«Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ,

ЖШС «НИИТК»

Студенттер Қазақстандағы және шетелдегі ғылыми-зерттеу ұйымдарының базасында тәжірибенің барлық түрлерін өтеді.

Приемная комиссия