БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ

7М04168 – Маркетинг және бизнес аналитика

БББ атауы

7М04168 – Маркетинг және бизнес аналитика

Магистрдің ғылыми-педагогикалық бағыты

Сипаттама

Экономикалық көрсеткіштерді талдай алатын және белгісіздік жағдайында компанияның маркетингтік қызметін басқара алатын маманды дайындау

Оқу процесі барысында маркетинг саласындағы жетекші сарапшылардың қатысуымен қонақтық дәрістер өткізіледі. Магистратура студенттерінің көлік саласындағы компаниялар үшін маркетингтік стратегияларды әзірлеуге қатысу мүмкіндігі бар.

Оқыту нәтижелері:

– кәсіпорынның даму стратегиясын әзірлеу, тәуекелдерді азайту, қаржылық ресурстарды оңтайландыру үшін әртүрлі экономикалық үлгілерді пайдалану

– маркетингтік зерттеулер жүргізу, бағалау көрсеткіштерін талдау және кәсіпорын стратегиясын жетілдіру бойынша шешім қабылдау бойынша жұмысты анықтау- разрабатывать тесты, анкеты для подбора персонала и создания эффективной команды

– тәуекелді азайту үшін алдын алу шараларын әзірлеу үшін нарық конъюнктурасының өзгеруін болжау- сравнивать различные стратегии для выхода на новые рынки сбыта

– кәсіпорынның тиімділігін арттыру үшін басқару шешімдерінің әртүрлі нұсқаларын ұсыну.- организовывать работу маркетинговой службы с использованием эффективных подходов в разделении труда.

– цифрлық медианы пайдалана отырып, кәсіпорынның стратегиялық маркетинг жоспарын әзірлеу

– компания ішінде де, сыртқы серіктестермен және клиенттермен де іскерлік байланыс орнату

– кәсіпорын стратегиясындағы маркетингтік басымдықтарды анықтау

– әдістемелік мәдениетті дамыту үшін гуманитарлық, жаратылыстану, қолданбалы ғылымдар және ғылыми білімдер жүйесі бойынша білімдерді пайдалану.

 – Интернет-платформаларды (әлеуметтік желілерді) ескере отырып, компания үшін тиімді байланыс арналарын таңдау

оқытушы, маркетинг қызметінің басшысы, маркетинг және өнімді сату бөлімінің бастығы, бөлім басшысы (маркетинг және өнімді өткізу), менеджер (маркетинг және өнімді өткізу бөлімшелерінде (қызметтерде), цифрлық маркетинг директоры

Кафедра академиялық ұтқырлық және қос дипломдық білім беру бағдарламалары аясында, сонымен қатар ғылыми тағылымдамадан өтуде студенттер тығыз ынтымақтастықта:

– Омским государственным Омбы мемлекеттік қатынас жолдары университеті (ОмГУПС), РФ, Омбы қ.;

– Орал мемлекеттік қатынас жолдары университеті (Уups), РФ, Екатеринбург қ.;

– Варна техникалық университеті, Болгария, Варна қ.

– Сібір мемлекеттік қатынас жолдары университеті (СГУПС), РФ, Новосибирск қ.;

– Рига техникалық университеті, Латвия, Рига қ.;

– Люблин техникалық университеті, Польша, Люблин қ.

– Ташкент мемлекеттік көлік университеті, Ташкент қ.

«Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ,

ЖШС «НИИТК»

Студенттер Қазақстандағы және шетелдегі ғылыми-зерттеу ұйымдарының базасында тәжірибенің барлық түрлерін өтеді.

Приемная комиссия