БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

8D11361-ТАСЫМАЛДАУДЫ, ҚОЗҒАЛЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ КӨЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ

Білім беру бағдараламасының атауы

8D11361-Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану

Сипаттамасы

Идеяларды генерациялау, инновациялық қызметтің нәтижелерін болжау, күрделі өндірістік және ғылыми процестерді басқару, көлікте тасымалдау процесін ұйымдастыру және басқару саласында әдіснамалық білімді ұсыну дағдылары бар жоғары білікті ғылыми-педагогикалық және басқарушы кадрларды даярлау

Логистика және көлік академиясының «Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікті пайдалану» кафедрасы көліктегі тасымалдау процесін ұйымдастыру және басқару саласында мамандар дайындайды. Кафедра штаты өндірістік қызмет тәжірибесі бар оқытушылармен жасақталған:

Бекжанова С.Е. – т.ғ.д., профессор, тасымалдау процесін оңтайландыру және жетілдіру бойынша 100-ден астам еңбектің авторы, 40 жылдан астам өндірістік-педагогикалық өтілі бар.

Абибуллаев С.Ш. – ассистент профессор, техника ғылымдарының кандидаты, доцент, автомобиль көлігіндегі тасымалдау процесін басқару саласында 40 жылдан астам өтілі бар.

Айкумбеков М. Н. – Логистика және көлік академиясының қауымдастырылған профессоры, техника ғылымдарының кандидаты, 15 жылдан астам өндірістік-педагогикалық өтілі бар.

-Әр түрлі деңгейдегі басылымдарда бірегей ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау кезінде әр түрлі жанрдағы академиялық және ғылыми мәтіндерді жазу дағдыларын көрсету

– Вагон ағындарын болжау және жедел басқару жүйесін дамыту әдістерін әзірлей отырып, көлік ғылымы саласындағы теориялық және қолданбалы зерттеу міндеттерін шешу

-Аутсорсинг, реинжиниринг және қазіргі заманғы ғылыми-зерттеу тәсілдері негізінде көлік кешені кәсіпорындарының қызметін ұйымдастыруды және көлік қызметтерін тұтынушыларға қызмет көрсету әдіснамасын талдау

-Тендерлерді ұйымдастыру және өткізу, әртүрлі ресурстарды пайдалануды қайта бөлу және азайту, ұйымдардың қызметін оңтайлы логистикалық бизнес-процеске ауыстыру тәсілдері бойынша шешімдер қабылдауды бағалау

– Көлік жүйелерінің жұмысын бағалау, талдау, болжау және жетілдіру әдістерін қалыптастыру

көліктегі жүктерді жеткізуді ұйымдастырумен, көлік құралдарының қозғалысын модельдеумен және жобалаумен, көлік жұмысын ұйымдастырудың процестері мен заңдылықтарын зерттеумен байланысты күрделі мәселелерді шешуге бағытталған құралдар жиынтығын, адам іс-әрекеті әдістерінің әдістерін қамтитын ғылым мен техника саласы.

– тасымалдау процесін басқару және көлікті пайдалану (темір жол, автомобиль, әуе, өнеркәсіптік, қалалық), жүк және жолаушылар тасымалдарына сервистік қызмет көрсету саласындағы көлік саласының ұйымдары мен кәсіпорындары;

– көлік қызметтері нарығын зерттеу және қызмет көрсету жөніндегі бөлімшелер;

– өндірістік және өткізу жүйелері, өндірістік-технологиялық жүйелерді ақпараттық қамтамасыз ету ұйымдары мен кәсіпорындары;

– ғылыми-зерттеу, жобалау институттары

– ғылыми-зерттеу;

– педагогикалық;

– эксперименттік-зерттеу;

– ұйымдастырушылық-басқарушылық;

– жобалау-технологиялық.

Көлік жүйесі объектілері жұмысының прогрессивті технологияларын әзірлеу; жобалау және технологиялық құжаттаманы әзірлеу; көліктің техникалық құралдарын тиімді пайдалану; көлік инфрақұрылымының жаңа объектілерін жобалау және жұмыс істеп тұрғандарын дамыту саласында техникалық-экономикалық негізделген шешімдерді әзірлеу; көлік ағындарын бөлудің оңтайлы жүйесін қамтамасыз ету; Көлік желілерінің өткізу және тасымалдау қабілетін дамыту мәселелерін шешу; көлік қауіпсіздігінің деңгейін арттыру жөніндегі шараларды әзірлеу.

Көлік қызметтері бағыты бойынша оқытушылық қызмет; көлік түрлері бойынша тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі маман; көлік түрлері бойынша қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі маман; көліктегі жолаушылар тасымалына жедел басшылық жасау жөніндегі маман; көлік объектілерін жобалау жөніндегі маман

Кафедра академиялық ұтқырлық және қос дипломды білім беру бағдарламасы, сондай-ақ білім алушылардың ғылыми тағылымдамасы аясында келесі халықаралық ЖОО-мен тығыз қарым-қатынас жасайды:

– Дрезден техникалық университеті, Германия;

– Мәскеу мемлекеттік қатынас жолдары университеті (МЖИ), РФ, Мәскеу қ.;

– Омбы мемлекеттік қатынас жолдары университеті (ОмГУПС), РФ, Омбы қ.;

– Орал мемлекеттік қатынас жолдары университеті (УрГУПС), РФ, Екатеринбург қ.;

– Варна техникалық университеті, Болгария, Варна қ.

– Сібір мемлекеттік қатынас жолдары университеті (СГУПС), РФ, Новосибирск қ.;

– Рига техникалық университеті, Латвия, Рига қаласы;

– Люблин техникалық университеті, Польша, Люблин қаласы.

Кафедра «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы АҚ»,  «ҚазАвтоЖол» АҚ», «ТрансКом» ЖШС, «ҚазТемірТранс» АҚ, «СМЭУ-Алматы» ЖШС, «Метрополитен» КМК және т. б. компаниялармен ынтымақтасады.

Білім алушылар тағылымдамалар мен практикалардың барлық түрлерін ҚР жетекші көлік компаниялары мен ғылыми-зерттеу ұйымдарының базасында өтеді.

Таласбеков К. С. – құрметті теміржолшы;

Әлмағамбетов Қ. Е. – «ҚТЖ «ҰК» АҚ Басқарма төрағасының бірінші орынбасары;

Орынбасаров Б. П. – инфрақұрылым жөніндегі Басқарушы директор, «ҚТЖ «ҰК» АҚ – «Магистральдық желі дирекциясы» филиалының директоры;

Шипулин Н. П. – «РТЖ» ААҚ филиалы-қозғалысты басқару орталық дирекциясының Бас инженері;

Назарбеков Е. К. – «ҚТЖ «ҰК» АҚ – «Магистральдық желі дирекциясы» филиалының МТЖ-ға кіру жөніндегі Атқарушы директоры;

Жуматаев Ж. Т. – «ҚТЖ-Жүк тасымалы» ЖШС бас ревизоры;

Бекжанов Д. З. – «Теміртұлпар» ЖШС Бас директоры;

Қашағанов Е.Т. – «ТрансКом» ЖШС Басқарма төрағасының тасымалдау қызметі жөніндегі орынбасары;

Бородина Е. В. – т.ғ.к., «Пайдалану жұмысын басқару» кафедрасының доценті – МИИТ;

Богданович С. В. – т.ғ.к., «Пайдалану жұмысын басқару» кафедрасының доценті-СГУПС;

Шарубеков М. Н. – т.ғ.к., «Қазтеміртранс» АҚ Алматы филиалы директорының пайдалану жұмысы жөніндегі орынбасары

Карсыбаев Е. Е. – т.ғ.д., Азаматтық авиация академиясының профессоры

Приемная комиссия