Академия логистики и транспорта
Турдыбек Балгынбек

Турдыбек Балгынбек

Лектор, магистр

Email: b.turdybek@alt.edu.kz

Образование

НАО, АУЭС,РЭТ 2011г. Бакалавр,
КУПС, РЭТ, 2014г., Магистр,
Chongqing university, 2020г., РЭТ, PhD.

Публикации

1. Жоғарғы кернеу әсерінен туындайтын тәжі разряд арқылы табиғи суларды залалсыздандыру үрдісін математикалық моделдеу, Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар: Білім ,ғылым, тәжірибе» атты Халық аралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ЕҢБЕКТЕРІ ІІ том. Алматы 2012. 531-бет
2. Патент №83218 РК на изобретение «Устройство для получения озоновоздушной смеси «ЭТРО-02»», Министерство юстиции РК. – 2014г.
3. Тензометрические методы ранней диагностики состояния волоконно-оптических линий передачи, Қазақстан өндіріс көлігі 2014г. №1 (42)
4. Research of Resource Allocation Technology Based on MIMO Ultra Density Heterogeneous Network for 5G
January 2018Procedia Computer Science 131:1039-1047 Unfollow journal DOI: 10.1016/j.procs.2018.04.255 LicenseCC BY-NC-ND 4.0, https://www.researchgate.net/publication/325087731_Research_of_Resource_Allocation_Technology_Based_on_MIMO_Ultra_Density_Heterogeneous_Network_for_5G

Размер шрифта
Контраст
Приемная комиссия