Академия логистики и транспорта
Оспанова Нуржамал Акбаевна

Оспанова Нұржамал Ақбайқызы

ЛжКА қауымдастырылған профессоры, PhD

Email: n.ospanova @alt.edu.kz

scopus

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

2005 жылдан бастап 2016 жылға дейін Радиотехника және телекоммуникация кафедрасының оқытушысы, (ҚазАТК).
2016 жылдан бастап 2019 жылға дейін аға оқытушы «Радиотехника және телекоммуникация» (ҚазАТК).
2019 жылдан бастап 2020 жылға дейін радиотехника және телекоммуникация кафедрасының ассистенті, (ҚазАТК).
2020 жылдан қазіргі уақытқа дейін ALT (ALT) кафедрасының доценті

Білім

М.Тынышпаева атындағы ҚазККА (2012-2015),
PhD (6D071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация, 2015)

Жарияланымдар

1. Quality of speech reproduction using stochastic digital systems of information transfer with its statistical compaction. Russian Physics Journal, Vol. 60, No. 1, May, 2017. – р 190-195
(https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85019051945&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=f49859dc840c4aa0d638d658b5c4e3ce&sot=b&sdt=b&sl=135&s=TITLE-ABS-KEY%28Quality+of+speech+reproduction+using+stochastic+digital+systems+of+information+transfer+with+its+statistical+compaction.%29&relpos=0&citeCnt=2&searchTerm=)

Процентиль: 34

Приемная комиссия