БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

6В07132 – Көліктегі робототехникалық жүйелер

ББ атауы

6В07132 – Көліктегі робототехникалық жүйелер

ББ мақсаты

Көлік саласының өндірістік процестерін роботтандыру саласында сауатты пайдалануға, қызмет көрсетуге және робототехникалық жүйелер мен кешендерді өндіріске енгізуге қабілетті жоғары білікті кадрлар даярлау.

Логистика және көлік академиясының «Автоматтандыру және басқару» кафедрасы көлік саласының өндірістік процестерін роботтандыру саласында мамандар даярлайды.

Көлік саласы процестерін роботтандыру саласындағы білім мен тәжірибенің орасан зор білімін кафедраның үздік оқытушы-практиктері беруге дайын:

Ведерников Б.М. – қауымдастырылған профессор, техника ғылымдарының кандидаты, доцент, 40 жылдан астам еңбек өтілі бар.

Шульц В. А. – логистика және көлік академиясының қауымдастырылған профессоры, техника ғылымдарының кандидаты, 30 жылдан астам еңбек өтілі бар.

Сүлейменова Г. А. – логистика және көлік академиясының қауымдастырылған профессоры, техника ғылымдарының кандидаты, доцент, 15 жылдан астам педагогикалық өтілі бар.

Сансызбай Қ.М. – логистика және көлік академиясының қауымдастырылған профессоры, техника ғылымдарының кандидаты, доцент, 15 жылдан астам педагогикалық өтілі бар.

Орынбеков М. Б. – «Автоматтандыру және басқару» кафедрасының сениор-лекторы, 15 жылдан астам педагогикалық өтілі бар.

Оқыту нәтижелері:

– мемлекеттік және шет тілдеріндегі ғылыми-техникалық әдебиеттер мен құжаттамаларды талдайды.

– әлеуметтік-этикалық құндылықтарды, қоғамдағы рухани процестерді, тараптардың тұлғааралық және құқықтық мүдделерін, кәсіби қызметті жүзеге асыруда құқықтарды қорғауды басшылыққа ала отырып, кәсіби қызметті жүзеге асырады.

– роботтандыру мәселелерін шешуде математика, физика және материалтану заңдарын қолданады және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен өндірістік процестерді жүйелейді.

– кәсіби қызметті жүзеге асыруда тіршілік қауіпсіздігін, еңбекті қорғауды және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз етудің заманауи әдістерін қолданады.

– роботтандыру мәселелерін шешуде технологиялық процестерді автоматты басқару, реттеу және оңтайландыру әдістерін қолданады.

– өнеркәсіптік логикалық контроллерлер мен желілік технологиялар арқылы робототехникалық жүйелерді жобалайды, модельдейді және бағдарламалайды.

– сенімді және ақаусыз жұмысын қамтамасыз ету мақсатында робототехникалық жүйелердің жетектері мен механизмдерінің міндеттерін шешуде механика заңдарын қолданады.

– көліктегі роботтандыру мәселелерін шешуде электрондық, сенсорлық, микропроцессорлық және ақпараттық-өлшеу техникасының элементтерін, сондай-ақ электр аспаптары мен жабдықтарын қолданады.

– мобильді, интеллектуалды және гуманоидты роботтарды құру, басқару және диагностикалау үшін заманауи жасанды интеллект әдістерін қолданады.

Инженер робототехник, электроншы, сервис инженері, электротехник, бағдарламашы, кибернетик, инженер конструктор.

Кафедра академиялық ұтқырлық және қос дипломды білім беру бағдарламасы, сондай-ақ білім алушылардың ғылыми тағылымдамасы аясында келесі ЖОО-мен тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейді:

– Омбы мемлекеттік қатынас жолдары университеті (ОмГУПС), РФ, Омбы қ.;

– Орал мемлекеттік қатынас жолдары университеті (Уups), РФ, Екатеринбург қ.;

– Варна техникалық университеті, Болгария, Варна қ.

– Сібір мемлекеттік қатынас жолдары университеті (СГУПС), РФ, Новосибирск қ.;

– Рига техникалық университеті, Латвия, Рига қ.;

– Люблин техникалық университеті, Польша, Люблин қ.

«Қазақстан темір жолы «Ұлттық компаниясы» АҚ филиалы – белгі беру және байланыс дистанциялары, «Сайман корпорациясы» ЖШС, «Транстелеком» АҚ, «Petroleum» ЖШС, «ОралМунайПром» ЖШС, «Мұнайтелеком» ЖШС, Жезқазғанредмет ШЖҚ РМК және т.б.

Білім алушылар Қазақстанның жетекші компаниялары базасында кәсіптік практиканың барлық түрлерінен өтеді. Тәжірибеден өтудің артықшылығы-қаладан тыс студенттер тұрғылықты жері бойынша, мысалы, аймақтық белгі беру және байланыс дистанцияларынан тәжірибеден өте алады. Сонымен қатар, үздік студенттер ақылы практика түрлеріне жіберіледі.

Робототехника және мехатроника курстары; CISCO желілік академиясының курстары:

– CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks;

– CCNA Routing and Switching: Routing and Switching Essentials;

– CCNA Routing and Switching: Enterprise Networking, security, and automation.

Приемная комиссия