Академия логистики и транспорта
Болатова Айерке Аймуратовна

Болатова Айерке Аймуратовна

Ассистент-оқытушы, магистр

Email: aierke.bolatova@alt.edu.kz

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

2019-2021 жж. «Автоматизация и Технологии» ЖШС лауазымы: инженер-жобалаушы.
2021 жылдан бастап Логистика және көлік академиясының «Автоматтандыру және басқару» кафедрасының ассистент-оқытушысы.

Білім

2015-2019 Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, мамандығы: Автоматтандыру және басқару, бакалавр.
2019-2021 Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, мамандығы: Автоматтандыру және роботтандыру, магистратура.

Ғылыми жобаларға қатысу

Нысан диагностикасының техникалық параметрлерін зерттеу және әзірлеу. Заманауи ақпараттық технологиялар.

Жарияланымдар

1. «Деректерді өңдеу негізінде жылу нысандары үшін диагностикалық жүйелерді әзірлеу», «Инновациялық технологиялар-ҚР экономикасының кенді және мұнай-газ секторларындағы іргелі және қолданбалы міндеттерді табысты шешудің кілті» // Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетін баспасы. 2. Турбоагрегаттың жай-күйін болжау үшін нейрондық желілер негізінде машиналық оқыту әдістерін қолдану»,“Қазақстан жоғары мектебі”- “Высшая школа Казахстана” – “Higher education in Kazakhstan”

Приемная комиссия