Академия логистики и транспорта
Калиева Казима Жанбырбаевна

Қалиева Қазима Жаңбырбайқызы

Кафедра меңгерушісі, ЛжКА қауымдастырған профессоры

Email: k.kalieva@alt.edu.kz

scopus
orcid

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

1. 01.09.1884-31.06.1989-Ленинград ауыл шаруашылығы институтында оқыды, Ауыл шаруашылығын электрлендіру мамандығы, біліктілігі инженер-электрик;
2. 27.11.1989-01.11.1998 ж.Рудный Индустриалдық институтында «электрмен жабдықтау» кафедрасының оқытушысы, аға оқытушысы болып жұмыс істеді;
3. 01.11.1998-01.12.1999-Алматы энергетика және байланыс институтында тағылымгер-зерттеуші;
4. 01.12.1999 – 01.12.2002-АИЭС аспирантурасы;
5. 01.09.2000 -20.08.2013-ҚазККА «Электр энергетикасы» кафедрасының аға оқытушысы, доценті, «Автоматтандыру және телекоммуникация» факультеті деканының орынбасары болып жұмыс істеді. М. Тынышпаева;
6. 01.09.2013 – 25.08.2015 Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университетінде «Құрылыс және энергетика» кафедрасының меңгерушісі;
7. 01.09.2015-24.08.2016 Қ. и. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің «Электржетек және технологиялық кешендерді автоматтандыру» кафедрасының аға оқытушысы ;
8. 25.08.2016-25.08.2019-Алматы энергетика және байланыс университетінде «электр машиналары және электр жетегі» кафедрасының меңгерушісі;
9. 01.09.2019 бастап ҚазККА, ЛжКА жұмыс істеймін

Білім

Қалиева Қазима Жаңбырбайқызы 1965 жылы 6 қазанда Қостанай облысы Амангелді ауылында дүниеге келген. 1984 жылы Амангелді орта мектебін бітірді.
1989 жылы «Ауыл шаруашылығын электрлендіру»мамандығы бойынша Ленинград ауыл шаруашылығы институтын бітірді.
1989 жылдан 1998 жылға дейін Рудный Индустриалдық институтында «электрлендіру және электрмен жабдықтау»кафедрасының аға оқытушысы болып жұмыс істеді.
1998 жылы Алматы энергетика және байланыс институтының «Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау» кафедрасында тағылымдамадан өтті, онда 1999 жылы күндізгі аспирантураға түсіп, 2002 жылы бітірді.
2000 жылдан 2005 жылға дейін Қазақ көлік және коммуникация академиясында жұмыс істеді. М.Тынышпаева «Электр энергетикасы»кафедрасының аға оқытушысы.
2004 жылы 30 Қарашада 05.22.06 «темір жол, темір жолдарды іздестіру және жобалау» мамандығы бойынша «жоғары жылдамдықты қозғалыс кезінде жүк тиеуге тартқыш машиналардың оқшаулау кедергісін және олардың рельс жолының жүк көтергіштігіне әсерін бағалау әдістемесі» тақырыбында кандидаттық диссертациясын Д.14.61.45 диссертациялық кеңесінде қорғады.
2005 жылдан 2010 жылға дейін Қазақ көлік және коммуникация академиясында «Электр энергетикасы» кафедрасының доценті болып жұмыс істеді. М.Тынышпаева, 2010 жылдан 2013 жылға дейін «Автоматтандыру және телекоммуникация» факультеті деканының оқу және ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары болып жұмыс істеді.
2013-2014 жылдары Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университетінің «Энергетика» кафедрасының меңгерушісі, ал 2014-2015 жылдары «Құрылыс және энергетика»кафедрасының меңгерушісі болып жұмыс істеді.
2015-2016 жылдары Қ.и. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің «Электр энергетикасы және технологиялық кешендерді автоматтандыру» кафедрасының аға оқытушысы болып жұмыс істеді.
2016-2017 жылдары Алматы энергетика және байланыс университетінің «Электржетек және технологиялық қондырғыларды автоматтандыру» кафедрасының доценті болып жұмыс істеді.
2017-2019 жылдары Алматы энергетика және байланыс университетінде «электр машиналары және электр жетегі» кафедрасының меңгерушісі болып жұмыс істеді.
2019 жылдың қыркүйегінен Қазақ көлік және коммуникация академиясының «Электроэнергетика» кафедрасының ҚазККА қауымдастырылған профессоры қызметін атқарды. М.Тынышпаева, 2020 жылдың қаңтар айынан бастап «Электр энергетикасы»кафедрасының меңгерушісі болып жұмыс істейді.
Қалиева К.ж. 2018 жылдан бастап «Электр энергетикасы»мамандығы бойынша Республикалық оқу-әдістемелік кеңестің мүшесі.
Қалиева Қ.ж. 5В071800 – «Электроэнергетика» бакалавриат мамандығы шеңберінде «Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес АҚ-да ағылшын тілінде әзірленген «Electrical Engineering»білім беру бағдарламасын әзірлеушілердің бірі болып табылады.
2018 жылдан бастап Қ.ж. Қалиева Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Оқулық «Республикалық ғылыми – практикалық орталығы» РМҚК сарапшысы болып табылады.
2019 жылы «цифрлық энергия желілері» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасын әзірлеуге қатысты, біліктілігі: электромонтер – ұлттық біліктілік шеңберінің 3 – деңгейі (3 – ҰБШ); техник – ұлттық біліктілік шеңберінің 4-деңгейі (4-ҰБШ); цифрлық энергия желілерінің қолданбалы бакалавры-Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Кәсіпқор «Холдингі» КЕАҚ ұлттық біліктілік шеңберінің 5-деңгейі (5-ҰБШ).
2020 жылы авторлық ұжым жанында «Talap» КЕАҚ техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіне арналған оқу құралдарын әзірледі, мамандығы – 0904000 темір жолдардың электротехникалық жүйелерін электрмен жабдықтау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу, біліктілігі – 0904033 – Электромеханик.
Жүргізілген ғылыми зерттеулердің нәтижелері бойынша ол 49 ғылыми және 18 оқу-әдістемелік жұмыс, оның ішінде 5 оқу құралын жариялады.
2018 жылы Қазақстан электр энергетикалық қауымдастығының Құрмет грамотасымен марапатталды.
2019 жылы Қалиева Қ.ж. ҚР жоғары оқу орындары қауымдастығының «Ахмет Байтұрсынұлы» алтын медалімен марапатталды.

Жарияланымдар

1 Механические свойства изоляционных материалов обмоток электрических машин. Вестник КазАТК имени М.Тынышпаева, №3(104)-2019-спецвыпуск. С. 194-200 ISSN 1609-1817
2 К вопросу зарождения и роста трещин термической усталости в электроизоляционных материалах электрических двигателей Вестник КазАТК имени М.Тынышпаева, №1(104)-2018- 235-242 ISSN 1609-1817
https://vestnik.alt.edu.kz/index.php/journal/issue/view/14/14
3 Моделирование динамических задач электроупругости. Вестник КазАТК имени М.Тынышпаева, №3(104)-2019-303-311 ISSN 1609-1817
https://vestnik.alt.edu.kz/index.php/journal/issue/view/8/8
4 500кВ-тық «Жтіқара-Үлбе» электр желісіндегі электр энергия шығындарын корреляция-регрессиялық талдау. Вестник КазАТК имени М.Тынышпаева, №1(112)-2020 С. 260-269. ISSN 1609-1817
https://vestnik.alt.edu.kz/index.php/journal/issue/view/4/4
5 Повышение эффективности фотоэлектрической станции с использованием контроллера ОТММ. Вестник ПГУ. №4-2020. С.194-206 ISSN 2710-3420
http://vestnik-energy.tou.edu.kz/storage/journals/127.pdf
6 Факторы, определяющие надежности работы электрических машин.- Вестник КазАТК имени М.Тынышпаева, 2018, №4(107) 301-307 ISSN 1609-1817
https://vestnik.alt.edu.kz/index.php/journal/issue/view/11/11
7 Исследование физико-механических свойств изоляции тяговых машин при различных воздействиях. Вестник КазАТК имени М.Тынышпаева, 2018, №4(107) 288-294 ISSN 1609-1817
https://vestnik.aues.kz/index.php/none/issue/view/47/49
8 Расчет тангенциальных усилий двухслойных компаундов изоляции электрических машин. Вестник АУЭС, №4(43) 29-35
https://vestnik.aues.kz/index.php/none/issue/view/47/49
9 Разработка архитектуры PV-солнечной технологии в программной системе «Shadow Analyzer». – Вестник КУПС. Промышленный транспорт Казахстана. №3(68)-2020. С.135-139
http://prom-trans.kz/assets/files/zhurnal/3-68-2020.pdf
10 Особенности симметрирования токов и напряжений в системе электроснабжения электрических дорог 2×25 кВ. – Вестник ПГУ. №3-2020. С.146-158 ISSN 2710-3420
http://vestnik-energy.tou.edu.kz/storage/journals/126.pdfҒылыми жұмыстардың жалпы саны 58, оның ішінде: 4 оқу құралы, 2 ғылыми жұмыс Scopus және Thomson Reuters (WEB OF SCIENCE) деректер базасына кіретін базада индекстеледі, 21 ҚР БҒМ БҒСБК тізбесіне енгізілген басылымдарда жұмыс, 1 ҚР басқа ғылыми басылымдарында (конференция материалдарынан басқа) еңбектер, 1 басқа елдердің ғылыми басылымдарында жұмыс, 26 ҚР аумағындағы конференциялар материалдарында, симпозиумдарда, семинарларда жұмыс, 3 алыс және жақын шетелдердегі конференциялар материалдарында жұмыс. Алтай ғылыми-техникалық кеңесінің мүшесі.
6в07121-Электр энергетикасы (бакалавриат)білім беру бағдарламасы
7м07149 – Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы (бейіндік магистратура)
7м07150– Электр энергетикасы білім беру бағдарламасы (ғылыми-педагогикалық магистратура)
8d07160-Электр энергетикасы (докторантура)білім беру бағдарламасы

Приемная комиссия