Академия логистики и транспорта
Даулетова Гулзер Оразбайқызы

Даулетова Гулзер Оразбайқызы

Ассистент-оқытушы, Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Email: g.dauletova@alt.edu.kz

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

2018-2019 жж. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, дінтану және мәдениеттану кафедрасының маманы

Білім

2013-2017 Бакалавриат –Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, философия және саясаттану факультеті, «Мәдениттану» мамандығы
2017-2019 Магистратура – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, философия және саясаттану факультеті, «Мәдениттану» мамандығы
2019-2022 Докторатура – Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, философия және саясаттану факультеті, «Философия» мамандығы

Ғылыми жобаларға қатысу

2018-2020 жылдарға арналған «2050 Стратегиясы кеңмәтінінде Қазақстанды модернизациялаудағы мәдени ескерткіштердің рөлі мен орны» атты ғылыми жобасы

Жарияланымдар

1.Қоғамдық сананы жаңғыртудағы әлеуметтік-гуманитарлық білімнің рөлі. «ФАРАБИ ƏЛЕМІ» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция материалдары\\
6-9 сəуір 2020 жыл.
2. Issues of Maintenance of National and Cultural Identity at the Stage of Development of Modern Kazakhstani Society. Әлеуметтік-гуманитарлық зерттеу журналы «Аль-Фараби» №04 2020 жыл.
3.Ұлттық сананы зерттеудің әлеуметтік-философиялық тәсілі.«Адам әлемі» философиялық және қоғамдық-гуманитарлық журналы
№1, 2022 жыл.

Приемная комиссия