Академия логистики и транспорта
Канагатов Манат Канагатулы

Канагатов Манат Канагатулы

Сениор-лектор, гуманитарлық ғылымдар магистрі

Email: m.kanagatov@alt.edu.kz

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

1.2008ж.-2011 жж. Тұран университеті, оқытушы.
2. 2009-2010 жж. Т. Рысқұлов ат. ҚазЭУ, аға оқытушы
3.2011.09-2011.12 жж. Абылай хан атындағы ҚазӘТжХҚУ Ғылым бөлімінің маманы.
4.2011-2021 жж. М.Тынышбаев ат. ҚазККА аға оқытушы 5. 2021-қазіргі уақытта ЛжКА сениор-лекторы

Білім

2003-2007 жж. Әл фараби атындағы ҚазҰУ, Әл Фараби 71, Алматы, Философия және экономика факультеті, «Философия» бөлімі(қызыл диплом).
2008-2010 жж. Әл фараби атындағы ҚазҰУ, Әл Фараби 71, Алматы, Философия және экономика факультеті, «мәдениеттану» бөлімі, Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Жарияланымдар

Эрих Фромның шығармашылығындағы «деструктивтілік» түсінігі Вестник КазАТК.- Алматы, 2013, №2, с.79-84
«Халықаралық академиялық ұтқырлықты дамыту мәселелері. ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ХАБАРШЫ Шығыстану сериясы №1(96), 77-88 бб»
Жаһандық интеграция ұдерісіндегі ұлттық бірегейліктің сақталу мүмкіндіктері V халықаралық Фараби оқулары. Студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары. І том, Алматы, Қазақстан, 9-12 сәуір, 2018 ж. 314-316 беттер
Жаңару идеологиясы және замануи әлем Вестник КазНПУ имени Абая, №2(65) 2020, 363-368 бб.
Релятивизация этических принципов и ее последствия, Вестник КазНПУ имени Абая, 4 (63), 2019, 146-450 бб.

Font Resize
Contrast
Приемная комиссия