Академия логистики и транспорта
Абдирайымова Ардак Серикбаевна

Серикова Саяна Сабитовна

Ассистент оқытушы, магистр

Email: s.serikova@alt.edu.kz

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

2019- жастар бөлімінің жетекшісі, КазАСТ,
2021 – ассистент оқытушысы

Білім

жоғары, п.ғ. магистрі

Жарияланымдар

1. «Педагогикалық білімді жетілдіру үшін дене тәрбиесі мен дене мәдениетін қалыптастырудың маңыздылығы», Материалы Республиканской научно-методологической конференции «Проблемы и перспективы современных образовательных технологий», г.Алматы 2017 г.,стр. 373-375

Приемная комиссия