Академия логистики и транспорта
Утешова Акмарал

Утешова Акмарал Султангазиевна

Сеньор-лектор, Магистр «Тарих-педагогика»

Email: a.uteshova@alt.edu.kz

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

«2008-2011» Заң және экономика «колледжі, оқытушы лауазымы жалпы білім пәндер.
2016-2017 жж ЦАТЕК колледжі – оқытушы тарих, философия, мәдениеттану.
2017-2019 қазақ ұлты
Әл-Фараби университеті тарихы (магистратура)
2019-қазіргі Қазақ академиясы Тынышбаев атындағы көлік және коммуникация
(тарих пәнінің мұғалімі)

Білім

«2003-2007 жж. ҚазҰУ оларды. Әл-Фараби Тарих факультеті (бакалавр)
2017-2019 жж ҚазҰУ оларды. Әл-Фараби Тарих факультеті (магистратура)

Ғылыми жобаларға қатысу

1. No AR05133556 «Қазақстан мен Ресей тарихындағы Екінші дүниежүзілік соғыстың / Ұлы Отан соғысының алдыңғы және артқы гендерлік аспектілері» 2018-2019 жж. (орындаушы). KazNUim.al-Farabi

Жарияланымдар

1.Сущность понятия «Мультикультурализм»Абай атындағы Қаз ҰПУ
Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. №2(57)2018, 118-123с
2.Ұлы Отан соғысы тұсындағы қазақтардың ерлігі Абай атындағы Қаз ҰПУ Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. №4 (63) 2019, 9-14б
3.Ұлы Отан соғысы жылдарындағы әйелдердің ерлігі «Қазақ тарихы» №9 (176), қараша 2019, 35-39б4.Бауыржан Момышұлының әскери – педагогикалық мұрасы Абай атындағы Қаз ҰПУ Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. №3 (66) 2020, 474-478б5.
4. Мультикультурализм ұғымының қалыптасу тарихы Абай атындағы Қаз ҰПУ Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы. №2 (69), 2021 84-91 б.6.Формирование мультикультурного облика
Казахстана в годы Великой Отечественной войны Журнал «Primo aspectu» (Россия, ВАК РФ,импакт-фактор РИНЦ 2017-0,130) – 2018-№ 4 декабрь 15-19с
5.Францияда «мультикультурализм» саясатын іске асырудың өзекті мәселелері V Халықаралық Фараби оқулары, Студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары Алматы, Қазақстан, 9-11 сәуір 2018 жыл. 262-263б
6.Франциядағы мультикультурализмнің кейбір мәселелрі «Интеграция және модернизация жағдайындағы дүние жүзі тарихы және Еуразиядағы халықаралық қатынастар» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 9 акпан 2018 жыл 9.Без малого не было общей победы Материалы XLIV Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика». Том 1. 2020 –апрель, – С.352-355.
7. Қашықтықтан оқыту -күрделі мәселе емес «Үркер» журналы №2 (149) ақпан 2021 жыл 40б. 1.Сущность понятия

Приемная комиссия