Академия логистики и транспорта
Акынова Жибек Мухтаркызы

Ақынова Жібек Мұхтарқызы

Сениор-лектор, п.ғ.м.

Email: zh.akynova@alt.edu.kz

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

Сатпаев атындағы ҚазҰТУ 2005-2020 ж. Оқытушы.
Абай атындағы ҚазҰПУ 2019-2022. Докторантура

Білім

1) Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері университеті, 2001-2005 ж.
2) Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Унивеситеті 2012-2014 ж магистратура

Жарияланымдар

1. «Шет тілдерін оқытудың жобалық әдістемесін қолдану технологиясының педагогикалық негіздері» Печатный «Қазақстанның ғылымы және өмірі» ISSN 2073-333X, No 12 (146)2020. 83-86 б, Алматы 0,3 Абдулина М. Кксон
2.«Оқу – тәрбие процесінде ертегі терапия әдісін қолдану жолдары»«Қазақстанның ғылымы және өмірі» ISSN 2073-333X, №12 (1) 2020. 261-265 б, Алматы Кксон
3. «Пути обучения педагогов будущей дошкольной организации технике применения сказкотерапии в соответствии с возрастными периодами детей»Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Педагогические науки»
№1 (1) 2022. 104-118 б, Алматы. Кксон

1.SCOPUS / СКОПУС: The use of fairy-tale therapy technology by teachers in the formation of children’s communication skills» Печатный World Journal on Educational Technology: Current Issues. Volume 14, Issue 4, (2022) 1065-1076.
ISSN: 1309-0348. Mersin 10, Turkey. 56 процентиль
Скопус

Приемная комиссия