Академия логистики и транспорта
Досжанова Гулсара Нуржигитовна

Досжанова Гулсара Нуржигитовна

Сениор-лектор

Email: g.doszhanova@alt.edu.kz

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

1995-1997-аға.оқыт. ҚазМЗУ,
1997 – аға оқыт.,
1997 ҚазККА – аға оқыт., ЛжКА 2021-сеньор-лектор

Білім

1990-ҚМӘТжХҚ – ағылшын, орыс тілдері мұғалімі,
1998- ҚазМЗУ- заңгер

Ғылыми жобаларға қатысу

1) ККСОН МОН РК: Қашықтықтан тілді оқытудағы заманауи бағыттар -Наука и жизнь Казахстана ISSN 2073-333X. №12(146) –декабрь, 2020. стр.135-140.; Modern methods of teaching English-Наука и жизнь Казахстана ISSN 2073-333X. №12(146) – декабрь, 2020. стр.143-146.;
2) Использование ролевых игр в процессе преподавания иностранных языков-Кокшетауский государственный университет им.Ш.Уалиханова
Октябрь, 2019 стр.368-375.
3) Современные технологии обучения иностранным языкам-Наука и жизнь Казахстана ISSN 2073-333X. №4 2019 стр.106-109.,
4) Innovative methods of teaching English language-Наука и жизнь Казахстана ISSN 2073-333X. №2(57)2018 стр.340-343.,
5) Сөйлеу әрекетіндегі стратегиялық бағыттар-Наука и жизнь Казахстана ISSN 2073-333X. №3(58)2018 стр. 443-447.,
6) Коммуникативтік тұлғалардың тілдік мәдениеті-Наука и жизнь Казахстана ISSN 2073-333X. №4(61)2018 стр.155-159.,
7) Тілді меңгеру – кемел келешек кілті-Наука и жизнь Казахстана ISSN 2073-333X. №4(61)2018 стр.247-252.,
8) Инновационные методы обучения английскому языку-Наука и жизнь Казахстана ISSN 2073-333X. №6(68)2018 стр.333-338,
9) Иллокутивтік сөйлеу актілерінің мақсаттары-Наука и жизнь Казахстана ISSN 2073-333X. №3(46)2017 стр.222-226., 10) Диалогтық қатысымдағы тактика мәселесі-Наука и жизнь Казахстана ISSN 2073-333X. №6(52)2017 стр.100-104.,
10) English is the language of communication-Nevruz Zirvesi Sempozyumu 20-23 mart 2018 Turkey, Antalya ISBN – 978-605-9885-82-9 JSTOR

Приемная комиссия