Академия логистики и транспорта
Каламбаева Гулжан Алибековна

Қаламбаева Гүлжан Әлібекқызы

ЛжКА қауымдастырылған профессоры , к.п.н.

Email: g.kalambaeva@alt.edu.kz

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

1992-1993 жылдары Алматы қаласындағы № 124 орта мектебінде орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болып жұмыс істедім.
1993 жылдан 1995 жылға дейін Шымкент қаласындағы № 8 мектеп-гимназиясында орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі болып жұмыс істедім.
1995-1997 жылдары М.О.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық университетінің «Орыс тілі» кафедрасында оқытушы қызметін атқардым.
1997-2000 жылдары Абай атындағы Алматы Мемлекеттік университетіндегі аспирантураның күндізгі бөлімінде оқыдым.
2001 жылдан 2002 жылға дейін Абай атындағы Алматы Мемлекеттік университетінің салыстырмалы грамматика және аударма кафедрасында оқытушы қызметін атқардым.
2002 жылдан 2005 жылға дейін Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің «Жалпы және салыстырмалы тіл білімі» кафедрасының оқытушысы болып жұмыс істедім.
2005 жылдан 2009 жылға дейін «Рұх-Дария» баспасының Астана қаласындағы өкілі қызметін атқардым.
2009 жылдан қазіргі уақытқа дейін Логистика және Көлік академиясының қауымдастырылған профессоры болып еңбек етіп жатырмын.

Білім

1993 жылы Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің филология факультетін үздік белгімен бітірдім

Жарияланымдар

1. Мемлекеттік тілдің даму көрсеткіші ретіндегі жарнама мәтіндері. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы «Филология ғылымдары» сериясы, №1(75), 2021 г. – 38-43 б.
2. Works by the kazakh poets of 15-18 centuries in russian translations. Вестник КазНУ им. аль-Фараби серия филологическая, № 2 (178) 2020.- С.223-229.
3. Features of the aspectual category in Functional grammar. «Высшая школа Казахстана», № 1 (29) 2020.- С. 32-36.
4. Сөз мәдениетін меңгеруге қойылатын талаптар. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы «Филология ғылымдары» сериясы, №1(71), 2020.- 640-645 б.
5. Anthropocentric proverbs in Kazakh language-value of the great steppe civilization. «Наука и жизнь Казахстана», № 4 (80) 2019.- С. 232-236.
6. Формирование коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза на основе научно-популярных текстов. Международный научный журнал экспериментального образования SCIENTIFIC JOURNAL, №10 2016, Часть 1, С.16 -18. (Импакт фактор (двухлетний) РИНЦ – 0,446).
7. Дидактические материалы по русскому языку. Учебное пособие. – Алматы: АЛиТ, 2021.-155 с.
8. Русский язык (уровень В1) Учебно-методическое пособие. – Алматы:КазАТК, 2020 – 164 с.
9. Русский язык для технических вузов. Учебно – методическое пособие. – Алматы: КазАТК, 2018. – 318 с.
10. Профессиональный русский язык для спец. бакалавриата » Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта «, «Логистика (по отраслям) » Учебно-методическое пособие. – Алматы: КазАТК, 2016.-120 с.

Приемная комиссия