Академия логистики и транспорта
Сарсенбаева Фарида Габитовна

Сарсенбаева Фарида Габитқызы

Ассистент-оқытушы, п.ғ.м.

Email:

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

2020 Қыркүйек ҚазККА, ассистент оқытушы

Білім

Абай атындағы ҚазҰПУ.Абай факультеті – аударма ісі, мамандануы-аудармашы, 2010-2013 жж
Қаныш Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ  факультеті – машина жасау, Мамандандыру-Машина жасау, 2013-2017
ҚазМемҚызПУ, факультет-филология және әлем тілдері 2017-2019

Жарияланымдар

1.Қазақ тіліндегі антропоцентрлік мақалдар- ұлы дала өркениетінің құндылығы.Қазақстанның ғылымы мен өмірі №4 (80)2019 Астана қаласы ККСОН МОН РК 227-232 беттер.
2.Қазақ және орыс тілдеріндегі антропоцентрлік мақалдардың семантикасын салыстырмалы зерттеу проблемалары.Қазақстанның ғылымы мен өмірі . №4 2020 Алматы қаласы (ККСОН МОН РК) 284-288 беттер.
3.Когнитивные модели концепта «Культ»«Л.Н.Гумилев ат. Евразия Ұлттық университетінің Хабаршысы. 2020 №3 қазан. Серия Филология (ККСОН МОН РК) 192-198 беттер.
4.Антропоцентрлік мақал- мәтелдердегі топонимикалық көріністер.Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №10/1 (141)2020 (ККСОН МОН РК) Қараша. Алматы қаласы.
5. «Жаратушы күштер» концептісіне байланысты тілдік құрылымдар. «ТОРАЙҒЫРОВ УНИВЕРСИТЕТІ» ХАБАРШЫСЫ. Филология сериясы № 3 (2020) Павлодар 376-383 беттер.
6.Антропоцентрлік мақал-мәтелдердің зерттелу тарихы.Әл-ФАРАБИ атындағы Қазақ Ұлттық университеті.
7.Формирование коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза на основе научно-популярных текстов.Международный журнал экспериментального образовние научный журнал 2016 год №10 часть1 стр 16-18 (Импакт фактор).
ХАБАРШЫ, ТАРИХ СЕРИЯСЫ № 3 (102) қыркүйек 2021 (ККСОН МОН РК)

Приемная комиссия