Академия логистики и транспорта
Турдалиева Элмира Долдыбаевна

Турдалиева Элмира Долдыбаевна

Сениор-лектор, магистр

Email: e.turdalieva@alt.edu.kz

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

2006-2019 Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ ағылшын тілі лекторы,
2019 – АЛТ «ТД» кафедрасы сениор-лекторы

Білім

2001-2006 Казахский Университет Международных Отношении и Мировых Языков им.Абылай хана, учитель английского языка
2012-2014 КазГос ЖенПУ магистр педагогических наук

Жарияланымдар

1. Использование видеоматериалов в обучении иностранному языку.Хабаршы, Вестник № 4(27) 2019г. МРНТИ:14.35.09 ISSN 2307-7891 Алматы, КазНПУ 2019 Стр.48-52
2.Жоғары оқу орындарында қашықтықтан оқытудың маңызы мен ерекшеліктері.«Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі – Наука и Жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми журналы, ISSN 2073-333Х, Астана. №9/1 2020. Стр.176-180
3. Жобалау технологиясын қолданудың озық əдіс-тәсілдері.«Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі – Наука и Жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми журналы, ISSN 2073-333Х, Астана. №9/1 2020. Стр.181-183

Приемная комиссия