БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

6В07330-Ғимараттар және құрылыстар саулеті

БББ Атауы

6В07330-Ғимараттар және құрылыстар саулеті

Сипаттамасы

Ғимараттарды, құрылыстарды, объектілерді сәулеттік жобалау саласында кәсіби құзыреттілікке ие, жобалық және жұмыс техникалық құжаттамасын әзірлеуге, жобаны іске асыруда авторлық қадағалауды жүргізуге қабілетті мамандарды даярлау

6В07330- Ғимараттар мен құрылыстар саулеті » білім беру бағдарламасының мақсаты білім алушылардың сәулет саласындағы кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік, дағды, қызмет тәжірибесін игеру болып табылады.

– Тірі және жансыз табиғаттың өзара әрекеттесуін, табиғатты қорғау шараларын ұтымды пайдалануды ескере отырып, ғимараттар мен құрылыстарды сәулеттік-құрылыстық жобалау кезінде тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны және экологияны қорғау бойынша заманауи әдістер мен білімдерді қолдану

– Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, сәулет-құрылыс сызбаларын құрастыру, сәулет өнеріндегі мүсіндік-пластикалық модельдеу және академиялық мүсін сызбаларын орындау мен жобалауға қойылатын жалпы ЕСКД, СПДС, СП талаптарын қолдана отырып, қарапайым есептеулер мен құрылыс конструкцияларын құрастыру

 – Интерьер бұйымдарын сәулеттік-дизайнерлік және көркемдік жобалауда композициялық модельдеу дағдыларын дамыту, жаңа технологиялар арқылы алынған құрылыс материалдарын пайдалана отырып, берілген кеңістіктің орналасуының жалпы сызбаларын тарату, көркемдік құралдарды пайдалана отырып, дизайнды таңдау

– Сәулетші-құрылысшы

– Сәулетші-қала құрылысшысы

– Ландшафт  сәулетшісі,

– BIM-менеджер-жобалаушы

– Сәулетші-реставратор

«Құрылымдық инженерия» кафедрасында «6В07330 Ғимараттар мен құрылыстардың сәулеті» білім беру бағдарламасының пәндері бойынша «Жасанды құрылыстар мен жолдарды сынау» ғылыми-зерттеу институты бар. Сібір мемлекеттік қатынас жолдары университеті (СИБГУПС). Люблин техникалық университеті (Польша), Н. Исанова атындағы  Қырғыз мемлекеттік құрылыс, көлік және сәулет университеттерімен ғылыми және әдістемелік байланыстар белсенді түрде қолдау тапты

«Құрылыс инженериясы» кафедрасы ЖШС «Bazis Constraction» ЖШС «AKSU GROUP» «ЖШС Метрополитен жобасы» сияқты компаниялармен табысты ынтымақтастық ортатылған.

3-ші және 4-ші курс бакалаврлары Қазақстанның жетекші компаниялары – «ЖШС Bazis Constraction», ЖШС «AKSU GROUP» «Метропроект»  өндірістік тәжірибеден өтеді

  • художник-конструктор
  • дизайнер-интерьера
Приемная комиссия