Академия логистики и транспорта
Тулемисов Темиргали Жетешович

Тулемисов Темиргали Жетешович

Ассистент-профессор, Техника ғылымдарының кандидаты, зерттеуші

Email: t.tulemisov@alt.edu.kz

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

АлИИТ, «Инженерлік құрылыстар» кафедрасының көпір сынау зертханасының III санатты инженері, 1990 ж., оқытушы. 1990-2021 жж. АлИИТ-ҚазККА-ЛжКА: ассистент, сениор-лектор, доцент, қауымдастырылған профессор. 1993-1994 жж. Құрылыс факультеті деканының орынбасары, 1998-2000 жж. ҚазККА, «Жол және жол шаруашылығы» кафедрасының меңгерушісі, 2008 ж. ҚазККА оқу-әдістемелік басқармасы бастығының орынбасары, 2009-2010 жж. ҚазККА оқу және ғылыми жұмыстар жөніндегі проректорының көмекшісі, 2010-2011 жж. және 2014-2015жж. ҚазККА «Көлік құрылысы» кафедрасының меңгерушісі, 2010 жылдан бастап ҚР БҒМ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім РОӘК-нің «Көлік құрылысы» бағыты бойынша ОӘБ мүшесі.

Білім

Жоғары білімі – АлИИТ, 1990 ж. Біліктілігі – қатынас жолдарының инженері-құрылысшы; Аспирантура-АлИИТ, 1993 ж.

Ғылыми жобаларға қатысу

Ғылыми қызмет саласы – Жол шаруашылығын жүргізу жүйесін жетілдіру, теміржолдың сенімділігін арттыру, теміржол құрылымын және оларды есептеу әдістерін жетілдіру, рельстік жолтабан параметрлерін оңтайландыру, жол мен жылжымалы құрамның өзара іс-қимылы мәселелері бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу болып табылады. ҒЗТКЖ басшысы: «Заттай қарап тексеру» технологиялық карталары, 2013; Темірбетон шпалдарды қабылдау және пайдалану ережесі, 2014; Серіппелі бекіткіштері бар теміржол жолын салу, салу және ағымдағы күтіп ұстау жөніндегі Нұсқаулық, 2015; Жол машиналары мен крандарды қолдана отырып, бағыттамалы бұрманы ауыстыру бойынша жол жұмыстарын орындау жөніндегі үлгілік технологиялық процестер , 2015; Электрмен жабдықтау дистанциясы қызметкерлерінің сан нормативтері, 2017; Жол шаруашылығы қызметкерлерінің сан нормативтері, 2021. және басқа да көптеген еңбектер.

Жарияланымдар

1. Факторы, определяющие надежность сварного шва железнодорожного пути – Материалы Международной научно-технической конференция «Влияние подвижного состава на долговечность железнодорожного пути». – М.: МГСТУ, 2014. – с. 71-74.
2. Испытания балок пролётного строения железнодорожного моста на перегоне «Еркіншілік-Едіге» укрупненной Астанинской дистанции пути – Сборник научных трудов магистрантов КазАТК. ISBN 978-601-207-983-8. – Алматы: Типография КазАТК, 2016. – с. 235-239.
3. Технические и эксплуатационные особенности промежуточного упругого рельсового скрепления типа Pandrol Fastclip – Аналитический отраслевой журнал «Транс-экспресс», № 7(88). – Алматы: Типография ТОО «Print House Gerona», 2017. – с. 59-61.
4. Анализ дорожно-транспортных происшествий на дорогах Республики Казахстан – Журнал «Вестник КазАТК», № 3. ISSN 1609-1817 – Алматы: Типография КазАТК, 2020. – с.18-23.
5. Особенности осмотра состояния железнодорожного пути – Журнал «Вестник КазАТК», № 3. ISSN 1609-1817 – Алматы: Типография КазАТК, 2020. – с.44-52.
6. Исследование изменения структуры и свойств щебеночного балласта при эксплуатации железнодорожного пути – Журнал «Вестник КазАТК», № 3. ISSN 1609-1817 – Алматы: Типография КазАТК, 2020. – с.52-58.

Приемная комиссия