Академия логистики и транспорта
Жунисбеков Сейтбек

Жунисбеков Сейтбек

Асистент профессор, Техника ғылымдарының кандидаты, ВАК доценті

Email: s.zhunisbek@alt.edu.kz

scopus
orcid

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

1979- 2002 жж. ДГМИСИ, кейін ТарМУ қайта өзгертілген, «Құрылыс механикасы» кафедрасының ассистенті, аға оқытушысы, доценті
2002 – 2009 жж. ҚазҰАУ-да «Қолданбалы механика» кафедрасының доценті, кафедра меңгерушісі
2009-2018 жж. Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ «Қолданбалы механика және инженерлік механика» кафедрасының доценті, қауымдастырылған профессоры.
2018 – 2020 жж. «Ауыл шаруашылығы машинасын құрастыру» кафедрасының қауымдастырылған профессоры.
2021 жылдан бастап ЛжКА «Магистральдық инженерия» кафедрасының асистент -профессоры

Білім

С.М. Киров атындағы ҚазМУ, 1974-1979ж .ж. механикалық-математикалық факуьтет, біліктілігі «Механик» 1984-1988 жж. Мәскеу гиромелиоративтік институтының «Құрылыс механикасы» кафедрасының стажері, аспиранты. КСРО ЖАК шешімімен техника ғылымдарының кандидаты дәрежесі берілді. 1993 ж. ҚР БҒМ ЖАК-ына доцент ғылыми атағы берілді

Жарияланымдар

[1]. A. Karassayeva, Y. Adilkhanov, Sh. Sekerova, S. Japayev, A. Zhauyt, S. Zhunisbekov, K. Tergemes. Analysis of dynamic properties and movement safety of bogies with diagonal links and rubber-metal vibration absorber between the rubbing elements of freight cars. Journal of Machine Engineering, Vol. 21, Issue 3, pp. 124-143, 2021 (SCOPUS, IF=0.588, quartile=Q2, Percentile 44, DOI: https://doi.org/10.36897/jme/141926)
[2].M.Murzakayeva,J.Musayev,M.Kvashnin,S.Zhunisbekov,A.Zhauyt Experemental Evaluation of Railway Grew Impact on TensionRails 1. International Journal of Engineering and Robotics Research Vol.10 №5, May 2021 p. 261-269 (SCOPUS, IF=0.184, quartile=Q3, Percentile 26) [3] [3].Ж.Усенбеков,E.S.Temirbekov
S.Zhunisbekov Моделирование схвата робота манипулятора
с гибкими тяговыми элементами Известия высших учебных заведений технология текстильной промышленности,№ 6 (384),2019
Издание Ивановского государственного политехнического университета, Стр 213-217

 

 

Приемная комиссия