БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

6B11340 – Кедендік логистика

ББ атауы 6B11340 – Кедендік логистика
Сипаттама Кедендік логистика саласындағы инновациялық технологияларды қолдана отырып, халықаралық тасымалдарды ұйымдастыруда білімі мен кәсіби дағдылары бар көлік-логистика саласы мен сыртқы экономикалық қызмет үшін білікті мамандар даярлау

ОП 6В11340-Кедендік логистика мамандығы бойынша студентке құқықтық бағыттылығы бар пәндер, сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру, басқару және кеден ісі негіздері бойынша білім беріледі. Оқыту барысында студенттер сыртқы экономикалық мәмілелер, келісім-шарттар жасау, кедендік рәсімдерді қолдану, кедендік төлемдер, сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы (СЭҚ ТН), тауарларды декларациялау, кедендік бақылау және басқа да көптеген сұранысқа ие заманауи талаптар бойынша білім алады. білім мен дағды.

Оқу нәтижелері сізге мүмкіндік береді:

– халықаралық конвенциялар мен келісімдердің теориялық негіздерін білуді жалпылау және кедендік шекара арқылы тауарлар мен көлік құралдарының қозғалысын ұйымдастыруда кедендік-тарифтік реттеудің практикалық дағдыларын қолдану.

– жеткізу тізбегіндегі оңтайлы логистикалық жүйелерді модельдеу және жобалау үшін сыртқы сауда қызметінде электрондық құжат айналымының алгоритмін пайдалану.

– тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеудің мамандандырылған логистикалық рәсімдерін қолдану арқылы кедендік инфрақұрылым объектілерінің жұмысын жүйелеу.

– жеткізу тізбегін басқарудағы кәсіби мәселелерді шешу үшін цифрлық ақпараттық технологияларды, құралдарды, логистиканың негізгі және функционалдық салаларын қолдану.

– логистикалық процестердің жаһандануы жағдайында мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін сыртқы сауда операцияларын интеграцияланған басқару принциптерін талдау.

– нормативтік-техникалық құжаттамаға және арнайы әдебиет көздеріне сүйене отырып, әлеуметтік-этикалық құндылықтар мен рухани процестердің негіздерін, тараптардың тұлғааралық және заңды мүдделерін білуді біріктіру.

– көлік-логистика саласында мемлекеттік және шет тілдеріндегі нормативтік-техникалық құжаттаманы және мамандандырылған әдебиеттерді біріктіру.

– кедендік логистиканың жұмысын жақсарту үшін жеткізу тізбегін, кедендік алымдарды және төлемдерді басқаруды бағалау

Түлектер кеден ісі, халықаралық логистика және сыртқы экономикалық қызмет саласында жұмыс істейтін әртүрлі мемлекеттік және мемлекеттік емес кәсіпорындарда табысты жұмыс істейді, кеден органдарында қызмет етеді; әкімшілік органдарда декларант, кеден инспекторы, кеден менеджері, сыртқы экономикалық қызмет жөніндегі маман, кедендік ресімдеу жөніндегі маман, кеден брокері және т.б.

КЛжМ кафедрасы академиялық ұтқырлық және ынтымақтастық бағдарламалары аясында келесі университеттермен қол қойды:

– Омбы мемлекеттік көлік университеті (ОмГУПС), Ресей Федерациясы, Омбы қ.;

– Сібір мемлекеттік көлік университеті (СГУПС), Ресей Федерациясы, Новосибирск қ.;

– Люблин техникалық университеті, Польша, Люблин қ. – «Бір белдеу – бір жол» халықаралық білім беру саласындағы ынтымақтастық туралы келісімдер;

– Халықаралық бағдарламалар орталығымен меморандум»

– Көлік және коммуникациялар ғылыми-зерттеу институты

«КЛжМ» кафедрасы «Қазақстан темір жолы «ұлттық компаниясы» АҚ, Қазақстан Республикасының Ұлттық экспедиторлар қауымдастығы, «DAMU – LOGICTICS» индустриялық-логистикалық орталығы, «STLC» ЖШС (Shyngar Trans Logistics Company)», «Атасу» ЖШС, «ТРАНЗИТ ҚАЗАҚСТАН» ЖШС сияқты компаниялармен тығыз жұмыс істейді, «ZINURTRADE» ЖШС және т. б.

Магистранттар үшін тағылымдама және тағылымдаманың барлық түрлері келесі ұйымдарда өтеді:

– Көлік және коммуникациялар ғылыми-зерттеу институты;

– Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы;

– ҚТЖ ҰК АҚ және оның құрылымдық бөлімшелері;

– «KTZ Express – KTZ Южный»

Приемная комиссия