Академия логистики и транспорта
Мусабаев Батырбек Калабаевич

Мусабаев Батырбек Калабаевич

Қауымдастырылған профессор, т.ғ.д.

Email: b.musabaiev@alt.edu.kz

orcid

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

1973-1975 жылдары С.М.Киров атындағы ҚазМУ-да лаборант,
1975-1980 жылдары Алматы теміржол инженерлері институтында лаборант,
1980-1982 жылдары Алматы-2 станциясында Алм.ж. т.б. жүкті және багажды қабылдау және түсіру агенті, жүкті және багажды қабылдау және түсіру жөніндегі аға агент, қойма меңгерушісі, жүк ауласының меңгерушісі,
1982 жылдан «М.Тынышпаев атындағы ҚазККА» АҚ зертханашы, аға лаборант, зертхана меңгерушісі, ассистент, факультет деканының орынбасары қызметтерін атқарды. «УПП», кафедра доценті. «УЭР»,
2008 жылдың қыркүйегінен «Өміртіршілік қауіпсіздігі және экология» және «Жүк жұмысын басқару» кафедрасының меңгерушісі, «Тасымалдау технологиясы» кафедра профессоры,
2013 жылдың қыркүйегінен «Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалысы және көлікті пайдалану» кафедрасының профессоры,
2019 жылдың қыркүйегінен «Көліктегі логистика» кафедрасының профессоры,
2021 жылдың наурызынан «Көліктегі логистика және менеджмент» кафедрасының профессоры.
1999 жылы 05.05.04 мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін «Аралық станциялардағы тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру құралдарын таңдау және негіздеу» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғадым. 05.05.04 – Жол және құрылыс машиналары.
2007 жылдың 29 маусымында 05.22.08 – Тасымалдау процестерін басқару мамандығы бойынша техника ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін «Темір жол көлігімен көмірді тасымалдауды техникалық және технологиялық қамтамасыз етудің теориясы мен тәжірибесі» тақырыбында докторлық диссертациясын қорғадым.
05.22.08 – «Тасымалдау процестерін басқару» мамандығы бойынша Д 14.45.02 диссертациялық кеңесінің және ҚазАТК бюллетенінің редакциялық алқасының мүшесі, сабақ сапасын бағалау бойынша сарапшы болды.

Білім

жоғары,1981жылы Алматы теміржол инженерлер институты,теміржолды пайдалану, техника ғылымдарының докторы,2008ж,Тасымалдау үрдісін басқару

Жарияланымдар

1.Размещение и крепление тарно-штучных грузов в крытых вагонах.Вестник КанНИТУ Алматы, 2016 г №2 – С.194-199.
2.Основы повышения эффективности эксплуатации транспортных средств железных с позиций их устойчивогоразвития.Алматы,Промышленный транспорт,2017г-С52-62.
3.Технология взаймодействия станции Мангистау с портом Актау.Вестник КазАТК №2 (101),2017г-С108-113. 4.Прогнозирование учетной транспортной подвижности населения г.Алматы.Вестник КазАТК №3,2019г, С112-117.
5.Имитационное моделирование технологии обслуживания вагонопотоков на сортировочной станции.Алматы,Промышленный транспорт Казахстана, №4 (65), 2019 г, С143-148.
6.Концептуальная постановка задачи планирования и оперативного управления логистическими цепями.Вестник КазНИТУ№6,Алматы, 2019 г,С443-447 .
7.Перевозка в специализированным состава рудного концентрата.Актуальные научные исследования в современном мире. Украина, г.Переяслав-Хмельницкий.Выпуск 10(54) часть 7, октябрь,2019г, С121-129.
8.Келісімдік және коммерциялық жұмысы» автоматты басқару жүйесінің мәні мен мағнасы.ҚазККА хабаршысы, №4, Алматы,2019г С235-242.
9.Логистические системы информационного обеспечения как стратегический ресурс .Вестеник КазГАСА, №4 (74), 2019г.220-227с.
10.Управление длительностью цикла и распределением периодов горения сигналов в цикле.Вестник КанНИТУ Алматы, №1, 2020г, С512-518.
11.Қазақстандағы жолаушылар көлігінің даму тенденциясы.Вестник КазНИТУ Алматы, №1, 2020г.С519-527.
12.Көлік қызметтерінің құнын айқындау ерекшеліктері.ҚР ҰҒА баяндамалары №2,Алматы,2020,NAS RK, С73-81.
13.Использованием на терминале методов имитационного моделирования для оперативного управления работой автотранспорта.Вестник КазНИТУ Алматы, №3, 2020г С495-500.
14.Организация перевозок и методы управления на транспорте.ҚазККА Хабаршысы №1(112), Алматы, 2020г С190-196.
15.Развитие контейнерных перевозок на евразийском пространстве.Вестник КазНИТУ №3(139), Алматы,2020г С263-268.
16.Установка и моделирование задач центра информационного сервиса
при осуществлении экспортно-импортных операции.Вестник КазНИТУ №3(139), Алматы,2020г С386-392.
17.Теория транспортных процессов и систем.Монография.Алматы,АЛТ,2021г-160с.

Приемная комиссия