Академия логистики и транспорта
Жанбиров Жумажан Гинаятович

Жанбиров Жұмажан Ғинаятович

Профессор, техника ғылымдарының докторы

Email: zh.zhanbirov@alt.edu.kz

orcid

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

01.09.2018 ж.ҚазККА кафедрасының профессоры.М. Тынышпаева
01.09.2016 ж.бастап ҚазАЖИ кафедрасының профессоры.Л. Гончарова
2008-2016 ж.. -Орталық Азия университетінің инженерлік-техникалық факультетінің деканы, ғылыми жұмыс жөніндегі проректоры, «Машина жасау және көлік» институтының директоры, Алматы қ.
2006-2008-заф.Алматы гуманитарлық-техникалық университеті институтының директоры,
2003-2006-ассистент, ҚазҰАУ кафедрасының доценті м. а., Алматы қ.
1991-2003-«Бек-Гал» ҰИК ЖШС президенті, Алматы қ.
1989-1991-аға ғылыми қызметкер, ҚазАШИ жанындағы «Ұшқын» ХҒӨП директоры, Алматы қаласы
1987-1989-ҚазКСР АШМ ОПХ бас инженері, Атырау обл.
1983-1987-аспирант, т. ғ. к., ҚазАШИ аға ғылыми қызметкері, Алматы қ.
1979-1983-во ВАСХНИЛ ОПХ бас инженері, Талдықорған облысы
1974-1979-ҚазАШИ студенті, Алматы қаласы
1973-1974-Гурьев облысы, Махамбет кенті ОМ оқытушысы
1971-1973-Кеңес Әскері қатарындағы қызмет
1970-1971-Гурьев облысы, «1-Май» совхозында әртүрлі жұмысшы

Білім

1974-1979 ж Ауылшаруашылық институты студенті,
1983-1986 ж осы институт аспирантурасы.
1986ж т.ғ.к. -шифр 05.20.01., 2008 ж. М.Тынышпаев атындағы ҚазАТК-де докторлық диссертация. Тасымалдауды басқару-штфр 05.22.08. 2010 ж көлік профессоры шифр 05.22.08

Ғылыми жобаларға қатысу

1. «Атырау қаласының қоғамдық көлігін дамытудың 2018-2023 жылдарға арналған тұжырымдамасын әзірлеу» 01.06.2018-31.09.2018 ж. 22 млн. тг сомасына-ғылыми жетекші
2. «Батыс Қытай-Батыс Еуропа» транзиттік дәлізі тиімділігінің жинақталған көрсеткішін арттыру. Мемтіркеу нөмірі 0119РКи0018
10.01.2019-31.12.2021-ғылыми жетекші
3. Автокөлік тасымалдарын басқару жүйесін логистикалық қолдау.
Мемлекеттік тіркеу нөмірі 0116рк00563. 10.09.2016-31.12.2020-ғылыми жетекші

Жарияланымдар

1.Көлік логистикасының экономикалық тиімділігін анықтау. Вестник Алматинского технологического университета, №4, 2019 г. стр105-109
2. Features of determining the cost of transport services. Доклады НАНРК №2-2020 ISSN 2224-5227 Volume 2, Number 330 (2020), 73 – 80
3. Quality management of technical Maintenance of trucks. ДокладыНАНРК №1—2020 ISSN 2518-1483 (Online), ISSN 2224-5227 (Print) Volume 1, Number 329 (2020), 11 – 17
4. PROBLEMS OF OPERATIONOF TRUCKSIN THE REGIONSOF KAZAKHSTAN. ВестникНАНРК №2 – ISSN 1991-3494 Volume 2, Number 384 (2020), 15 – 21
5. “Definition of rational schemes for transporting goods from the People’s Republic of China to Kazakhstan and in transit through Kazakhstan”. Monograph.Almaty. AdiSharipov 120 st. Print.-2020 – ISBN 978-601-332-966-6- п.л.5,1
6. Modernaspects of modeling of transport routesInkazakhstan. Известия НАН РК №2 ISSN 2224-5278 Volume 2, Number 434 (2019), 62 – 68
7. Methods to improve the reliability and efficiency of the management system of car exploitation. Известия НАН РК,№6 –2019ISSN 2224-5278 Volume 6, Number 438 (2019), 139 – 146
8. Автомобилей. Методы повышения надежности и эффективности системы управления эксплуатация. PROCEEDINGS ISSN 1313-5031 (Print), ISSN 2535-0307(Online) YEAR III, USSUE 1 (6), SOFIA, BULGARIA 2019
9. Efficiency of the Use of Transit Potential of Kazakhstan of Republic(Scopus). Journal of Engineering and Applied Sciences (Pakistan),ISSN 1816-949Х, 2018-v.13.-Iss. 7.-P. 1584-1589.E3S Web Conf.Volume 201, 2020
10. MOTOR TRANSPORT LOGISTICS environmental protection . A training Vanual.Almaty. AdiSharipov 120 st. Print.2020- ISBN 978-601-332-965-9

Приемная комиссия