Академия логистики и транспорта
Бекжанова Сауле Ертаевна

Бекжанова Сауле Ертаевна

Профессор, техника ғылымдарының докторы

Email: s.bekzhanova @alt.tdu.kz

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

1985-1986 жылдары-Мәскеу теміржол көлігі инженерлері институты, – тағылымгер-оқытушы.
1986-1996 жылдары – Алматы көлік инженерлері институты-аспирант, тағылымгер-оқытушы, ассистент, аға оқытушы, кафедра меңгерушісі.
1996-2020-«М.Тынышпаев атындағы ҚазККА» АҚ, кафедра меңгерушісі, кафедра доценті, кафедра профессоры, факультет деканы, тәрбие жұмысы жөніндегі проректор, коммерцияландыру және сыртқы байланыстар жөніндегі проректор, ғылым және ынтымақтастық жөніндегі проректор, оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор.
2020 – қазіргі уақытта – «Логистика және көлік академиясы» АҚ,»Көлікті пайдалану және тасымалдауды ұйымдастыру» кафедрасының профессоры

Білім

1) 1985 жылы Алматы теміржол көлігі инженерлері институтын бітіріп, тасымалдау процестерін басқару жөніндегі инженер дипломын алды.
2) 1990 жылы Мәскеу теміржол көлігі инженерлері институтында техника ғылымдарының кандидаты, №028934 біліктілігімен кандидаттық диссертациясын қорғады

Ғылыми жобаларға қатысу

С. Е. Бекжанованың жетекшілігімен ғылыми келесі жобалар орындалды:
– «Қорғас – Жетіген теміржол желісі құрылысының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу» институционалдық бөлімі
– «Көлік-логистика орталықтарының жұмыс істеу жағдайларын зерттеу, оларды Қазақстанда құруды ынталандыру тетіктерін және оларды дамыту жөніндегі ғылыми негізделген ұсынымдарды әзірлеу».
2006 ж. сәуірде Оңтүстік Кореяның ірі қалаларында «Темір жолдарды дамыту бағдарламасы» бойынша семинарларға қатысты.
2007-2009 жылдары-ҚР БҒМ аттестаттау және қадағалау комитетінің сараптамалық кеңесінің мүшесі.
2011 жылдан 2013 жылға дейін «TEMPUS – университеттерді стратегиялық басқару институты» бағдарламасы бойынша жобаға басшылық еткен.
2014 жылы «Болашақ» бағдарламасының стипендиаты – Германия, Берлин техникалық университетінде тағылымдамадан өтті.
2016 жылы «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» атағының иегері болды. ҚР БҒМ «ЖОО үздік оқытушысы», 2016 ж.
Қазіргі уақытта 598817-EPP жобасының жетекшісі-1-2018-Эразмус бағдарламасы бойынша 1DE-EPPKA2-CBHE-JP «жоғары жылдамдықты темір жолдардағы экономика, экология және инфрақұрылым (EEIHSR)».

Жарияланымдар

1) The calculation of free oscillations of an anisotropic three-dimensional array of underground structures (Известия НАН РК. Серия геологии и технических наук. Алматы, 2017 №2 – С. 175 -184 (Scopus)
2) Determination of rail voltages after impact of mobile composition (News of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. ISSN 2224-5278. Volume 5, Number 425 (2017), Pages 262 – 269)
3)The method of limiting speed when passing turnouts of railway vehicles with bogies of model zk1 (News of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. ISSN 2224-5278. Volume 1, Number 433 (2019), Pages 151 – 162)
4) Stresses in elements of metal railway bridges
under the action of the crew (News of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. ISSN 2224-5278. Volume 2, Number 434 (2019), Pages 159 – 165)
5) Analysis of the stressed-deformed state of travel pipes with the use of hardware and software complex (News of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. ISSN 2224-5278. Volume 1, Number 439 (2020), Pages 181 – 188)
6) Modeling the influence of the article device on dynamic indicators of freight wagons (News of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. ISSN 2224-5278. Volume 5, Number 443 (2020), Pages 181 – 187)

Приемная комиссия