Select Page

2023 жылдың 2 ақпанында «Тілдік дайындық» кафедрасы АЛТ қауымдастырылған профессоры  п. ғ. к. Г. У. Кунакова «Орыс тілін оқытудың әдістері мен технологиялары» тақырыбында әдістемелік семинар өткізді.    

Семинарда жоғары оқу орындарында оқытудың заманауи талаптарына жауап беретін оқытудың жаңа әдістерімен бірге орыс тілін оқытудың негізгі дәстүрлі әдістерінің жіктелімдері қаралды. Әрбір заманауи оқытушы-филолог білім беру процесінде инновациялық компьютерлік технологияларды қолдана отырып, жаңа тәсілдермен оқыту керек екенін түсінеді. Оқу процесіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізу оқу процесін жандандыруға, практикалық сабақтың қарқынын арттыруға, білім алушылардың өзіндік және жеке жұмыс көлемін арттыруға мүмкіндік береді.

Орыс тілі сабақтарында дамытушылық оқытудың цифрлық технологияларын пайдалана отырып, баяндамашы интерактивті тапсырмалар мен жазбаша жаттығуларды қолданудың әртүрлі түрлерімен таныстырды және т.б. сонымен қатар GROW» Goal (мақсат), Reality (шындық), Options (нұсқалар) және will (ниет) моделі қойылған мақсаттарға қол жеткізу әдістемесі ретінде қарастырылды.

Приемная комиссия