Академия логистики и транспорта
Бекмагамбетова Л.К.

Бекмагамбетова Лаура Калмахановна

Сениор-лектор, техника ғылымдарының магистрі

Email: l.bekmagambetova@alt.edu.kz

orcid

Қысқаша (кәсіби өмірбаяны)

«2002 – 2003 жж.-қазқтк ШФ «ТТиОП» кафедрасының Стажер-оқытушысы.М. Тынышпаева; 2003-2007 жылдары-қазқтк ШФ «ТТиОП» кафедрасының оқытушысы.М. Тынышпаева
2008-2010 жылдары-қазқтк «ОТД» кафедрасының оқытушысы.М. Тынышпаева;
2010-2012 жылдары-қазқтк «ОПДЭТ» кафедрасының аға оқытушысы.М. Тынышпаева;
2012-2020 жж. – қазқтк «ОПДЭТ» кафедрасының сениор-лекторы.М. Тынышпаева;
2019-2022 жылдары- «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану»мамандығының АЛТ докторанты;
2022 – бүгінгі күнге дейін-«Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану» кафедрасының сениор-лекторы.

Білім

1)2002 жылы қазқтк бітірген.М. Тынышпаева «ӨҚЖТ» мамандығы бойынша ТЖ көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі инженер біліктілігімен.
2) 2017 жылы ҚазҰАУ – да техника ғылымдарының магистрі дәрежесін бере отырып, Көлік, көлік техникасы және технология мамандығы бойынша магистратураны бітірді.
3) 2022 жылы АЛТ-да «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану»мамандығы бойынша докторантураны бітірген.

Жарияланымдар

1) Mixed Fuzzy-Logic and Game -Theoretical Approach to Justify Vehicle Models for Servicing the Public Bus Line. Communications-Scientific ли Letters of два the University кто of Zilina, по 24 (1), где 2022. А26 так -А34.
2) Моделирование появления заторов транспортного потока на перекрестках улицы. Вестник КазАТК №1, спецвыпуск, Алматы, 2019 г., с. 215-227.
3) Проблемы подготовки компетентных технических специалистов. Известия НАН РК, Серия общественных и гуманитарных наук., Алматы, Казахстан, 2020 г., с. 258 -264.
4) Исследования системы городского транспортного потока в г.Алматы. Вестник КазАТК №2 (113), Алматы, 2020 г., с. 167-174
5) Заманауи қалалық жолаушылар көлігі
жүйесін ұйымдастыру ерекшеліктері. Журнал «Вестник КАзАТК» №2, Алматы, 2022 г. С. 141-148.
6) Жoлaушылapды тacымaлдaудaғы
көліктік-лoгиcтикaлық жүйeлep.Журнал «Вестник КАзАТК» №2, Алматы, 2022 г. С.105-113.

Приемная комиссия