Select Page

Докторантураға түсу

Өтініштерді қабылдау

3 шілдеден 3 тамызға дейін

Докторантураға кемінде 9 ай жұмыс өтілі және “магистр” дәрежесі бар тұлғалар қабылданады.

Қабылдау емтихандары

4 тамыздан 20 тамызға дейін

Докторантураға түсу емтиханы Аймақтық тестілеу орталығының базасында компьютерлік форматта өткізіледі.

Қабылдау

28 тамызға дейін

Докторанттар қатарына қабылдауды ЛжКА қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.

Бейіндік пәндер комбинациясы

 

ББ дайындау бағыты ГОП атауы ББ атауы

ДОКТОРАНТУРА

1 Көлік қызметтері D147 көлік қызметтері 8D11361-Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану
D148 салалар бойынша Логистика 8D11362 Логистика (салалар бойынша)
2 Инженерия және инженерлік Іс D100 Автоматтандыру және басқару 8D07158 Автоматтандыру және басқару
D104 Көлік, көлік техникасы және технологиялары 8D07159 Көлік, көлік техникасы және технологиялары
D099 Электротехника және энергетика 8D07160 Электр энергетикасы
D210 магистральдық желілер және инфрақұрылым 8D07164 Көлік инфрақұрылымының инженериясы
D310 Көлік құрылыстары 8D07165 Көлік құрылыстары
3 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар D096 коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар 8D06255 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

 

Өтініштерді қабылдау

Докторантураға кемінде 9 ай жұмыс өтілі және “магистр” дәрежесі бар тұлғалар қабылданады. Шетелдік азаматтар мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде тегін оқуға арналған конкурсқа Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар мен келісімдерде көзделген жағдайларда ғана қатыса алады.

Докторантураға түсуші тұлғалар 3 шілде мен 3 тамыз аралығында өңірлік тестілеу орталықтарында білім беру бағдарламаларының топтары бойынша түсу емтиханын тапсыру үшін Ұлттық тестілеу орталығының (ҰТО) сайтында тіркеледі және ЛжКА -ға мынадай құжаттарды тапсырады:

 1. өтініш (еркін нысанда);
 2. жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
 3. білімі туралы құжат (түпнұсқа, құжаттарды қабылдау комиссиясына тапсырған кезде);
 4. шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат;
 5. 3×4 сантиметр көлеміндегі алты фотосурет (және электрондық нұсқа);
 6. кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы немесе жұмыс орны бойынша кадр қызметі растаған еңбек қызметін растайтын өзге де құжат;
 7. ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (болған жағдайда).

Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге салыстырып тексеру үшін олардың түпнұсқалары ұсынылады. Салыстырып тексеру жүргізілгеннен кейін құжаттардың түпнұсқалары қайтарылады.

Кейін түсу емтиханын тапсыру үшін тіркелу 1 (бір) рет рұқсат етіледі; ҰТО сайтында қайта тіркелуге жол берілмейді. Құжаттарды қабылдау ҰТО сайтында жүзеге асырылады, оқуға түсуші жеке деректерін толтырады, докторантураға түсу үшін 1 (бір) ЖОО және 1 (бір) ГОП таңдайды, түсу емтиханын тапсыру орнын таңдайды. ҰТО өңірлер бөлінісінде түсу емтихандарының кестесін қалыптастырады. Түсу емтихандарын өткізу бағдарламалары мен кестелері оқуға түсушілердің назарына түсу емтиханы басталғанға дейін 3 (үш) күн бұрын жеткізіледі.

Үміткерлер түсу емтиханын өз таңдауы бойынша қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде тапсыра алады, бұл ретте емтиханның барлық блоктары таңдалған тілдердің бірінде болуы тиіс.

Қабылдау емтихандары

Докторантураға түсу емтиханы Аймақтық тестілеу орталығының базасында компьютерлік форматта өткізіледі.

Түсу емтиханының ұзақтығы – 4 сағат, осы уақыт ішінде оқуға түсуші эссе жазады, докторантурада оқуға дайындық тестінен өтеді, 3 сұрақтан тұратын электрондық емтихан билетіне жауап береді. Сұрақтар тізімі мен эссе тақырыбы кездейсоқ түрде қалыптасады.

Түсу емтиханы үшін ең жоғары балл – 100 балл, оның ішінде эссе – 20 балл, МКҰ-30 балл, ГОП бейіні бойынша емтихан-50 балл

Оқуға түсушілер түсу емтихандарының келесі күні түсу емтихандарының нәтижелерімен Жеке кабинеттегі хабарлама арқылы таныса алады.

Қабылдау

ЛжКА докторантурасына қабылдау 28 тамызға дейін жүргізіледі

Докторанттар қатарына қабылдауды ЛжК  қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.

Тұлғаларды докторантураға ақылы негізде қабылдау шет тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат негізінде және докторантураның білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша түсу емтиханының қорытындысы бойынша ықтимал 100 балдан кемінде 50 балл жинаған жағдайда жүзеге асырылады.

Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша докторантурада оқуға түсу емтиханы бойынша кемінде 75 балл жинаған тұлғалар конкурстық негізде қабылданады.

Докторантураға тұлғаларды қабылдау түсу емтиханының нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.

Конкурстық балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда докторантураға қабылдау кезінде білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша емтихан бойынша неғұрлым жоғары баға алған адамдар басым құқыққа ие болады.

Бейінді емтихан үшін көрсеткіштер бірдей болған жағдайда білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес келетін ғылыми жетістіктер: ғылыми жарияланымдар, оның ішінде Clarivate Analytics компаниясының Web of Science дерекқорына кіретін рейтингтік ғылыми басылымдарда, КОКСОН басылымдарында соңғы күнтізбелік 3 жылдағы ғылыми әзірлемелер туралы куәліктер; ғылыми стипендиялар, гранттар беру туралы сертификаттар; ғылыми конференциялар мен конкурстарға қатысқаны үшін грамоталар/дипломдар ескеріледі.

Шетелдік білім алушыларға

Шетелдіктерді докторантурада оқыту ақылы негізде жүзеге асырылады. Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу құқығы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен айқындалады.

Шетелдік білім беру ұйымдарында білім туралы құжаттарды алған адамдар ЛжКА  докторантурасына түсу үшін алған білім деңгейіне және дайындық бейініне сәйкес білім туралы құжаттарды тану немесе нострификациялау рәсімінен өтуі қажет.

Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық шарттарға (келісімдерге) сәйкес танылады.

ЛжКА – на жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша шет мемлекеттердің азаматтары үшін барлық мүмкіндіктер жасалған, визалық қолдау көрсетіледі, студенттер үйлерінде (жатақханаларда) тұру орындары ұсынылады.

Білім алудың артықшылықтары

Көлік, коммуникациялар және логистика саласындағы 8 білім беру бағдарламасы

Білім жақсылардың жақсысына

Барлық бағдарламалар аккердитациядан өткен

Толық қанды білім беру бағдарламалары

Нетворкинг

Ағылшын тілінде білім алу

Шетелдік тағылымдама

Ғылыми зерттеу жұмыстары

Әлемнің беделді ғалымдары – докторанттардың шетелдік жетекшілері

Танылған диплом, беделді ғылыми доктор дәрежесі

Жетекші қазақстандық және әлемдік ғылыми журналдарында басылымдардың шығуы

Докторлық бағдарламаның түлектері – Қазақстан мен Орталық Азияның көлік, коммуникациялар және логистика саласындағы ғылыми және іскерлік элита

Қолжетімді оқу ақысы, қолайлы төлем шарттары

Гранттар, стипендиялар, жеңілдіктер

мамандықтар бөлінісінде 2018-2019 оқу жылына PhD докторларын даярлауға

Логистика және көлік академиясы

Мамандық коды

Мамандық атауы

Саны

Техникалық ғылымдар және технологиялар

6D070200

Автоматтандыру және басқару

50

6D071300

Көлік, көлік техникасы және технологиялары

10

6D071800

Электр энергетика

25

6D071900

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

35

Қызметтер

 

6D090100

Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті пайдалану

4

6D090900

Логистика (салалар бойынша)

4

Жеңілдіктер

ДОКТОРАНТУРАҒА ТҮСУШІЛЕР ҮШІН ЖЕҢІЛДІКТЕР (ЖЕҢІЛДІКТЕР) БЕРУ

АЛиТ бакалавриат және магистратура түлектері

25%

АЛиТ-те 3 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар штаттық қызметкерлер

25%

Оқыту және зерттеу

ЛжКА докторлық бағдарламалары-бұл ғылыми, ғылыми-педагогикалық, өндірістік және инновациялық қызмет салалары үшін жоғары ғылыми білікті кадрларды элиталық даярлау.

Қазіргі заманғы докторлық бағдарламалар 2000-шы жылдардың басында, ЛжКА базасында аспирантурада жоғары білікті ғылыми кадрларды даярлау басталып, кандидаттық және докторлық диссертацияларды қорғау бойынша диссертациялық кеңестер және оқытуда да, ғылыми зерттеулерде де заманауи инновациялар ашылған кездегі дәстүрлерді біріктіреді.

Бүгінгі таңда ЛжКА докторлық бағдарламалары, бұл:

✓ 3 жылға арналған бай оқу бағдарламасы.
✓ Жоғары білікті профессор-оқытушылар құрамын, оның ішінде жетекші шетелдік жоғары оқу орындары мен ғылыми орталықтардан шақырылған шетелдік профессорларды оқыту
✓ Ұлттық компаниялардың, ірі бизнес-холдингтердің талаптарына сәйкес бағдарламалар
✓ Докторанттардың диссертациялық зерттеулеріне жетекші профессорлар, ғылым докторлары мен кандидаттары және шетелдік серіктес университеттер жетекшілік етеді
✓ Зерттеу қызметі және жоғары ғылыми белсенділік
✓ АҚШ, Еуропа, Жапония, Қытай, Корея, Ресей және басқа елдердің жетекші ғылыми-білім беру орталықтарында шетелдік ғылыми тағылымдамалар
✓ Ғылыми нәтижелерді жариялау үшін ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған басылымдар тізбесіне кіретін “ҚазККА жаршысы” ғылыми журналында зерттеу нәтижелерін жариялау, халықаралық ғылыми конференциялар еңбектерінің жинақтарында, ҚР Кітап палатасында тіркелген, ISBN бар, халықаралық рейтингтік журналдарда.
✓ Беделді диплом

Барлық зерттеулер Қазақстандағы ғылым мен техника дамуының басым бағыттарына сәйкес келеді:

➣ көлік инфрақұрылымын дамыту, Логистикалық хабтар құру
➣ автомобиль және темір жол құрылысы
➣ Сандық Қазақстан
➣ энергия тиімділігі және энергия үнемдеу, Жасыл экономика

Зерттеу бағытын таңдаңыз:

Көлік қызметтері

8D11361 көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

8D11362 Логистика (салалар бойынша)

Инженерия және инженерлік Іс

8D07158 Автоматтандыру және басқару

8D07159 Көлік, көлік техникасы және технологиялары

8D07160 Электр энергетикасы

Көлік инфрақұрылымының инженериясы

Көлік құрылыстары

Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар

8D06255 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

ЛжКА әлемдік деңгейдегі аккредиттелген ғылыми-зерттеу зертханалары бар:

Жасанды құрылыстарды тексеру және сынау саласында
 1. Бетонның қорғаныш қабатының сыртқы түрін, геометриялық өлшемдерін, беріктігі мен қалыңдығын, бетон және темірбетон конструкциялары арматурасының орналасуы мен бөлінуін аспаптық өлшеу және бақылау жүргізу;
 2. Бетонның сыртқы түрін, геометриялық өлшемдерін, беріктігі мен қалыңдығын, кірпіш пен керамикалық тастардан жасалған қабырға блоктары мен панельдер арматурасының орналасуы мен бөлінуін аспаптық өлшеу және бақылау жүргізу;
 3. Сынамаларды іріктеу, тығыздығын, ылғалдылығын, аққыштық шекарасын, жайылу шекарасын, гранулометриялық құрамын, шөгуін, топырақтың беріктігі мен деформациялануының сипаттамасын анықтау. Сынақ нәтижелерін статистикалық өңдеу;
 4. Темір жол және жаяу жүргіншілер көпірлерінің темір жол және темір жол құрылыстарының майысуларын, кернеулерін, орын ауыстыруларын, динамикалық сипаттамаларын, элементтерінің сыныбын, рұқсат етілген қозғалыс жылдамдығын анықтау, темір жол және жаяу жүргіншілер көпірлерінің темір жол және темір жол құрылыстарының жүк көтергіштігін (есептік әдісі) бағалау;
 5. Көпір тіректерінің ақауларын, пайдаланылатын теміржол көпір тіректерінің жүк көтергіштігін анықтау.
Табиғат қорғау қызметі және өндірістік үй-жайларды еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау саласында
 1. Атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларына аспаптық бақылау жүргізу (мамандандырылған жабдықты қолдана отырып, атмосфералық ауаға зиянды заттардың шығарылуын немесе оған зиянды физикалық әсерді өлшеу);
 2. Шекті жол берілетін шығарындылар нормативтерінің жобасын әзірлеу жөніндегі қызметтер;
 3. Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасын әзірлеу жөніндегі қызметтер;
 4. Ластаушы заттар шығарындыларының шекті лимиттерінің сақталуын бақылау қызметтері;
 5. Атмосфераға ПГ шығарындыларының көздерін түгендеу қызметтері;
 6. Парниктік газдарды түгендеу паспортын әзірлеу (СК 315, 317-баптарына сәйкес жүргізіледі);
 7. Парниктік газдар есебі;
 8. Қауіпті қалдықтарды паспорттау;
 9. Еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын аттестаттау.
Бағдарламалық құралдардың қауіпсіздігі саласында
 1. Бағдарламалық құжаттаманы сараптау;
 2. Бағдарламалық құжаттаманың сапасын бағалау;
 3. Статикалық және динамикалық талдау;
 4. Бағдарламалық жасақтама қауіпсіздігі функциясы.

Құрылатын ғылыми-зерттеу зертханалары:

Бұзбайтын бақылау және техникалық диагностика зертханасы
Темір жол жылжымалы құрамының жүрістік динамикалық сипаттамаларын және темір жолға және бағыттамалы бұрмаларға әсері бойынша зерттеу зертханасы

ЛжКА-да  бар:

– Индустрия және жаңа технологиялар министрлігін өнеркәсіптік кәсіпорындарға,сондай-ақ ғимараттарға, құрылыстарға және құрылыстарға энергия аудитін жүргізуге аккредиттеу;
– жобалау қызметімен айналысуға және іздестіру қызметімен айналысуға I санаттағы мемлекеттік лицензиялар;
– өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы аттестат.

2020-21 оқу жылында оқу құны – 1 500 000 теңге

ЛжКА Қабылдау комиссиясы: Алматы қ., Шевченко 97, бас оқу ғимараты, 1 қабат. Шевченко және Масанчи көшелерінің қиылысы жағынан кіреберіс
Жұмыс уақыты: дүйсенбі-жұма-8.30-дан 19.00-ге дейін /түскі үзіліссіз/
Сенбі-10.00-ден 17.00-ге дейін
Телефон +7 707 888 1931 пошта info@alt.edu.kz

Қабылдау комиссиясының өкілдіктері:
Нұр-сұлтан
 Қ., Гете к-сі 10А, +7 (7172) 94 28 23, 943487,
Ақтау қаласы, ш / а 9 Д. 24, +7 (7292) 43 60 57,
Ақтөбе қаласы, Смағұлов көшесі 5в, +7 (7132) 21 14 00,
Шымкент қаласы, Аймауытов көшесі, 1, +7 (7292) 31-10-51, +7 7252 92 19 19.

Font Resize
Contrast
Приемная комиссия