Select Page

Құжаттар қабылдау – 30.09.2022 ж. – 13.10.2022 ж. аралығы

КАФЕДРА БОЙЫНША ПОҚ-ның  БОС ОРЫНДАР ТІЗІМІ:

Кафедра

ПОҚ лауазымы

Жүктеме саны

Оқытылатын пәндері

«Базалық және қашықтықтан білім беру» институты

Директор

1

 

«Автоматтандыру және басқару» кафедрасы

ЛжКА қауымдастырылған профессоры

0,25

Техникалық жүйелерді автоматтандыру, Интеллектуалды басқару жүйелері, Электроникадағы АЖЖ

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасы

ЛжКА профессоры

0,5

Алгоритмдер, мәліметтер құрылымы және бағдарламалау, Киберқауіпсіздік, Телекоммуникациядағы автоматтандырылған жобалау жүйелері

ЛжКА профессоры

0,25

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

ЛжКА қауымдастырылған профессоры

0,25

Алгоритмдер, мәліметтер құрылымы және бағдарламалау, Компьютерлік модельдеу негіздері

Ассистент-профессор

0,5

Цифрлық тарату жүйелері, Заманауи мобильді жүйелер, Телекоммуникациялық жүйелердегі өлшемдер, Антенна-фидерлік құрылғылар

Ассистент-профессор

0,5

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

Ассистент-профессор

0,25

Көліктегі IT- технологиялар, Инновациялық IT- технологиялар

Ассистент-профессор

0,25

Көп арналы байланыс, Талшықты-оптикалық байланыс желілері, IP-телефония

Сениор-лектор

0,5

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

Лектор

0,5

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)

Лектор

1

Электрлік байланыс теориясы, Радиотаратқыш құрылғылар, Ғылыми зерттеу негіздері, Телекоммуникация желілеріндегі маршруттау және коммутация, Цифрлық байланыс теориясы, Оқшауланған кабельдік жүйелер

 «Энергетика» кафедрасы

Кафедра меңгерушісі

1

 

Қауымдастырылған  профессор

0,5

Электротехниканың теориялық негіздері, Электр энергетикасындағы өтпелі үрдістер

Ассистент-профессор

0,25

Ғылыми экспериментті модельдеудің заманауи әдістері, Электр энергетикасының ғылыми-техникалық мәселелері

Ассистент-профессор

0,25

Электрлік шамаларды өлшеу, Электротехника және электроника негіздері

Ассистент-оқытушы

1

Электр энергетикасындағы өтпелі үрдістер,

Тартылым және трансформаторлық қосалқы станциялар,

Энергия шаруашылығының өндірістік үрдісін ұйымдастыру,

Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі релелік қорғаныс және автоматика

«Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікті пайдалану» кафедрасы

Профессор

0,5

Көлік қауіпсіздігі және басқару технологиясы, Көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, Көліктегі тасымалдауды басқару

Қауымдастырылған  профессор

0,5

Жоғары жылдамдықты және жоғары жылдамдықтағы қозғалысты ұйымдастыру, Көліктің жалпы курсы, Көліктегі тасымалдауды басқару, Темір жол станциялары мен тораптары 2

Лектор

0,5

Көліктегі-логистикалық инфрақұрылым-2, Станция мен тораптары пайдалану технологиясы және басқару, Көліктегі тасымалдауды басқару, Жоғары жылдамдықты және жоғары жылдамдықтағы қозғалысты ұйымдастыру, Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету

«Көліктегі логистика және менеджмент» кафедрасы

«Логистика» циклы

Академиялық қауымдастырылған  профессор

1

Мамандандырылған тасымалдау логистикасы 1, 2, Жеткізу тізбегін басқару, Логистикалық жүйелерді жобалау, Жүктерді сақтау және өңдеу жүйелерін жобалау және ұйымдастыру, Көлік кәсіпорындарының қызметін логистикалық талдау 

Ассистент-профессор

1,5

Қойма логистикасы, Көлік логистикасы, Жүк тасымалын экспедициялау, Кәсіпорында логистикалық модельдеу және жоспарлау, Логистикалық жүйелерді жобалау, Кедендік логистика, Жаһандық логистика, Өндіріс логистикасы 

Лектор

1,25

Халықаралық логистика, Өндіріс логистикасы, Қойма логистикасы, Логистика негіздері, Жаһандық логистика, Жеткізу тізбегін басқару

«Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер және дене шынықтыру» кафедрасы

«ӘГП» циклы

Ассистент-профессор

0,5

Психология (каз.)

Лектор

0,5

Психология (каз.)

Сениор-лектор

0,5

Әлеуметтану (каз)

Ассистент-оқытушы

1

Мәдениеттану (каз., орыс)

Ассистент-оқытушы

0,5

Мәдениеттану (каз.)

Лектор

0,5

Психология (каз.)

«Дене тәрбиесі» циклы

Профессор

0,5

Дене тәрбиесі

Ассистент-оқытушы

0,5

Дене тәрбиесі

Ассистент-оқытушы

0,5

Дене тәрбиесі

Ассистент-оқытушы

0,25

Дене тәрбиесі

«Жылжымалы құрам» кафедрасы

Кафедра меңгерушісі

1

 

ЛжКА профессоры

0,25

Жылу техникасы (каз)

Ассистент-профессор

0,5

Темір жолының жылжымалы құрамы және инфраструктурасы, Жылжымалы құрамды бұзбай бақылау әдістері, Темір жолының заманауи жылжымалы құрамы, Жылжымалы құрамды техникалық пайдалану және сервистік қызмет көрсету, Көліктегі ресурс және энергия сақтау

Ассистент-оқытушы

0,25

Локомотивтерді пайдалану және локомотив шаруашылығы, Өндірістік практика

«Құрылыс инженериясы» кафедрасы

Кафедра меңгерушісі

 

 

ЛжКА профессоры

1

Көлік инфраструктурасының нысандарын диагностиялау, Теміржол көпірлері, Автомобиль жолдарының жер төсемі топырақтарының су-жылу режимінің теориялық аспектілері, Көпірлерді салу және пайдалану (орыс), Көпір құрылыстары мен құбырларды реконструкциялау (каз), Көлік құрылыстарын қайта жаңарту кезіндегі кешенді жобалық шешімдер (каз), Машиналар мен механизмдер теориясы (каз), Теориялық механика (қаз)

ЛжКА қауымдастырылған профессоры

1

Материалтану және ТКМ (орыс), Инженерлік геодезия (орыс), Жобалау негіздері (каз), Серпімді деформация-ланатын қатты дене механикасы (каз), Көліктегі соңғы элементтер әдісі (каз), Тоннельдерді салу тәсілдері (каз)

Ассистент-профессор

2,25

Материалтану және ТКМ (қаз), Жобалау негіздері (қаз), Көлік құрылыстарын жобалауды ұйымдастыру (каз), Жобалау-іздестіру қызметін ұйымдастыру (орыс), Жол және көтергіш-көлік машиналары (каз), Инженерлік геодезия және геоинформатика, Материалтану және ТКМ, Темір жолдарды қайта құру, Жол шаруашылығын ұйымдастыру, жоспарлау және басқару

Ассистент-оқытушы

0,25

Материалтану және ҚМТ, Жобалау негіздері

«Автокөлік құралдары  және өмір-тіршілік қауіпсіздігі» кафедрасы

«АТС» циклы

Ассистент-профессор

0,25

Көлік техникасын техникалық пайдалану және сервистік қызмет көрсету, Көлік техникасын пайдалану және қызмет көрсету, Көлік техникасын пайдалану және қызмет көрсету

Лектор

0,25

Машиналар мен робототехниканы автоматтандыру, Машиналарды құрастырудың техникалық негіздері

«Тілдік дайындық» кафедрасы

Сениор-лектор

1

1

Орыс тілі,

Шет тілі

Лектор

2

Орыс тілі

Ассистент-оқытушы

1,5

Шетел тілі

 «Жалпы инженерия» кафедрасы

Кафедра меңгерушісі

1

 

ЛжКА қауымдастырылған профессор

0,5

Математика 1, Математика 2

Сениор-лектор

0,5

Математика 1, Математика 2

Қауымдастырылған  профессор

0,5

Физика 1, Физика 2

Ассистент-оқытушы

1

Физика 1, Физика 2

ҚОРЫТЫНДЫ:

36,25

«ЛжКА» АҚ профессор-оқытушылар құрамы
және институт директорларының
бос лауазымдарын жариялау ережесіне 
Қосымша 1

«ЛжКА» АҚ профессор-оқытушылар құрамының  академиялық лауазымдарының конкурстық-біліктілік талаптары

Институт директоры: PhD докторы дәрежесі немесе ғылым кандидаты/докторы дәрежесі болуы (міндетті), білім беру ұйымдарында басшылық лауазымдарда немесе мамандығы бойынша оқытушылық лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс өтілі және/немесе мамандығы бойынша 10 жылдан астам практикалық жұмыс өтілі, мемлекеттік және орыс тілдерін білуі,  мүмкіндігінше ағылшын тілі білуі  B2 деңгейінен төмен болмауы керек. Аналитикалық қабілеттерінің болуы. Ұжымда сенімді және тиімді іскерлік қарым-қатынас орнату мүмкіндігі 

Кафедра меңгерушісі: PhD докторы дәрежесі немесе ғылым кандидаты/докторы дәрежесі болуы (міндетті), ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі (міндетті), мемлекеттік және орыс тілдерін білу қажет,  мүмкіндігінше ағылшын тілін білуі  B2 деңгейінентөмен болмауы керек. Аналитикалық қабілеттері дамыған. Ұжым ішінде сенімді және тиімді іскерлік қарым-қатынас орнату мүмкіндігі.

Профессор:

1) ғылыми дәрежесі: ғылым докторы, ғылым кандидаты немесе философия докторы (PhD), профиль бойынша докторы немесе философия докторы академиялық дәрежесі (PhD);
2) ғылыми атағы: профессор (ЖАК, ҚР БҒМ БҒСБК, ҚР БҒМ БҒСБҚК).
3) оқылатын пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешеннің/ОӘК болуы;
4) ЖОО-да ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 20 жыл жұмыс өтілі;
5) ғылыми қызмет нәтижелерін басып шығаруға ұсынылатын басылымдар тізбесіне (оның ішінде оқулықтарды, оқу кешендерді, оқу-әдістемелік кешендерді қоса алғанда) енгізілген профилі бойынша басылымдарда соңғы бес жыл ішінде (конкурс жарияланған күнге дейін) кемінде 10 ғылыми жарияланымның болуы және Web of Science Core Collection JCR (JSR) бойынша 1-ші, 2-ші, 3-ші квартильге енгізілген халықаралық рецензияланған ғылыми журналдардағы 2 мақала немесе CiteScoreбойынша процентиль көрсеткіші 35-тен кем емес немесе Хирша индексі 2 немесе одан да болуы.

Өтініш берушіде ҚР БҒМ РОӘК ОӘО ұсынған ағылшын тіліндегі оқулықтар және (немесе) оқу-әдістемелік кешендер, сондай-ақ ағылшын тілінде оқыту тәжірибесінің болуы, 5-тармақ тек жекелеген жағдайлар үшін талап етілмейді.

ЛжКА профессоры:

1) ғылыми дәрежесі: ғылым докторы, ғылым кандидаты немесе философия докторы (PhD), профиль бойынша докторы немесе философия докторы академиялық дәрежесі (PhD);
2) ғылыми атағы: профессор, қауымдастырылған профессор(доцент), АҒҚ (ЖАК, ҚР БҒМ БҒСБК, ҚР БҒМ БҒСБҚК) немесе «КазККА профессоры» академиялық атағы (өтініш берушінің ішінде ғылым докторыныңКазККА/ЛжКА 35 жылдан жоғары жұмыс өтілінің болуы, осы тармаққа сәйкес келу міндетті емес);
3) оқылатын пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешеннің/ОӘК болуы;
4) КазККА/ЛжКАда ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 7 жыл жұмыс өтілі немесе ЖОО-да 15 жылдан жоғары;
5) ғылыми қызмет нәтижелерін басып шығаруға ұсынылатын басылымдар тізбесіне (оның ішінде оқулықтарды, оқу кешендерді, оқу-әдістемелік кешендерді қоса алғанда) соңғы бес жыл ішінде (конкурс жарияланған күнге дейін) кемінде 8 ғылыми жарияланымның болуы және Web of Science Core Collection JCR (JSR) бойынша 1-ші, 2-ші, 3-ші квартильге енгізілген халықаралық рецензияланған ғылыми журналдардағы 2 мақала немесе CiteScoreбойынша процентиль көрсеткіші 25-тен кем емес немесе Хирша индексі 2 немесе одан да көп болуы.

Академиялық профессор:

1) ғылыми дәрежесі: ғылым докторы, ғылым кандидаты немесе философия докторы (PhD), профиль бойынша докторы немесе философия докторы академиялық дәрежесі (PhD);
2) ғылыми атағы: профессор(ЖАК, ҚР БҒМ БҒСБК, ҚР БҒМ БҒСБҚК);
3) оқылатын пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешеннің/ОӘК болуы;
4) ЖОО-да  ғылыми-педагогикалық қызметте жұмыс өтілі 10 жылдан жоғары;
5) ғылыми қызмет нәтижелерін басып шығаруға ұсынылатын басылымдар тізбесіне (оның ішінде оқулықтарды, оқу кешендерді, оқу-әдістемелік кешендерді, патенттерді, алдын ала патенттерді, авторлық куәліктерді қоса алғанда) соңғы бес жыл ішінде (конкурс жарияланған күнге дейін) кемінде 12 ғылыми жарияланымның болуы

Ескерту: Бұл лауазымдарға тек штаттық оқытушылар қатыса алады.

Қауымдастырылған профессор:

1) ғылыми дәрежесі: ғылым докторы, ғылым кандидаты немесе философия докторы (PhD), профиль бойынша докторы немесе философия докторы академиялық дәрежесі (PhD);
2) ғылыми атағы: профессор, қауымдастырылған профессор(доцент), АҒҚ (ЖАК, ҚР БҒМ БҒСБК, ҚР БҒМ БҒСБҚК);
3) оқылатын пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешеннің/ОӘК болуы;
4) ЖОО-да ғылыми-педагогикалық қызметте жұмыс өтілі 5 жылдан жоғары;
5) ғылыми қызмет нәтижелерін басып шығаруға ұсынылатын басылымдар тізбесіне (оның ішінде оқулықтарды, оқу кешендерді, оқу-әдістемелік кешендерді қоса алғанда) соңғы бес жыл ішінде (конкурс жарияланған күнге дейін) кемінде 6 ғылыми жарияланымның болуы және Web of Science Core Collection JCR (JSR) бойынша 1-ші, 2-ші, 3-ші квартильге енгізілген халықаралық рецензияланған ғылыми журналдардағы 1 мақала немесе CiteScoreбойынша процентиль көрсеткіші 25-тен кем емес немесе Хирша индексі 1 немесе одан да көп болуы.

ЛжКА қауымдастырылған профессоры:

1) ғылыми дәрежесі: ғылым докторы, ғылым кандидаты немесе философия докторы (PhD), профиль бойынша докторы немесе философия докторы академиялық дәрежесі (PhD);
2) оқылатын пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешеннің/ОӘК болуы;
3) КазККА/ЛжКАда ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 5 жыл жұмыс өтілі немесе ЖОО-да 7 жылдан жоғары ;
4) ғылыми қызмет нәтижелерін басып шығаруға ұсынылатын басылымдар тізбесіне (оның ішінде оқулықтарды, оқу кешендерді, оқу-әдістемелік кешендерді қоса алғанда) соңғы бес жыл ішінде (конкурс жарияланған күнге дейін) кемінде 5 ғылыми жарияланымның болуы және

JCR (JCR) бойынша импакт-факторы бар немесе Web of Science Core жүйесіндегі Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index немесе Arts and Humanities Citation Index дерекқорларының бірінде индекстелген халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдағы 1 ғылыми мақала немесе CiteScore (СайтСкор) пайыздық көрсеткіші бойынша Scopus дерекқорында25-тен кем емес

Академиялық қауымдастырылған профессор:

1) ғылыми дәрежесі: ғылым докторы, ғылым кандидаты немесе философия докторы (PhD), профиль бойынша докторы немесе философия докторы академиялық дәрежесі (PhD);
2) ғылыми атағы: профессор, қауымдастырылған профессор(доцент), АҒҚ (ЖАК, ҚР БҒМ БҒСБК, ҚР БҒМ БҒСБҚК);
3) оқылатын пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешеннің/ОӘК болуы;
4) ЖОО-да ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 5 жыл жұмыс өтілі;
5)  ғылыми қызмет нәтижелерін басып шығаруға ұсынылатын басылымдар тізбесіне (оның ішінде оқулықтарды, оқу кешендерді, оқу-әдістемелік кешендерді, патенттерді, алдын ала патенттерді, авторлық куәліктерді қоса алғанда) соңғы бес жыл ішінде (конкурс жарияланған күнге дейін) кемінде 10 ғылыми жарияланымның болуы;
6) білімінің, ғылыми және (немесе) академиялық дәрежесінің оқылатын пәндер бойынша профильге сәйкестігі.

Ескерту: Бұл лауазымдарға тек штаттық оқытушылар қатыса алады.

Ассистент – профессор:

1) ғылыми (академиялық) дәрежесі: ғылым кандидаты, философия докторы (PhD), профиль бойынша докторы немесе философия докторы академиялық дәрежесі (PhD) немесе академиялық атағы «КазККА/ЛжКА доценті»;
2) оқылатын пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешеннің/ОӘК болуы;
3) ЖОО-да ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 5 жыл жұмыс өтілі;
4) ғылыми қызмет нәтижелерін басып шығаруға ұсынылатын басылымдар тізбесіне (оның ішінде оқулықтарды, оқу кешендерді, оқу-әдістемелік кешендерді қоса алғанда) соңғы бес жыл ішінде (конкурс жарияланған күнге дейін) кемінде 5 ғылыми жарияланымның болуы және JCR (JCR) бойынша импакт-факторы бар немесе Web of Science Core жүйесіндегі Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index немесе Arts and Humanities Citation Index дерекқорларының бірінде индекстелген халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдағы 1 ғылыми мақала немесе CiteScore (СайтСкор) пайыздық көрсеткіші бойынша Scopus дерекқорында 10-нан кем емес;
5) білімінің, ғылыми және (немесе) академиялық дәрежесінің оқылатын пәндер бойынша профильге сәйкестігі.

Өтініш берушінің жоғары кәсіптік білімі және мамандығы бойынша практикалық жұмыс өтілі 10 жылдан астам немесе кадрларды даярлау саласында 5 жылдан астам басшылық қызмет өтілі болған жағдайда 1-4-тармақтарды сақтау талап етілмейді.

Сениор-лектор:

1) философия докторы (PhD), профиль бойынша докторы немесе философия докторы академиялық дәрежесі (PhD),   магистр (MSc, MА) немесе жоғары кәсіби білім;
2) оқылатын пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешеннің/ОӘК болуы («Дене тәрбиесі» пәнінен басқа);
3) ғылыми-педагогикалық қызметте жұмыс өтілі: профиль бойынша докторы, философия докторы (PhD) үшін 3 жылдан жоғары;  магистр (MSc, MА) үшін 5 жылдан жоғары, басқа санаттағылар үшін – 10 жылдан жоғары;
4) ғылыми қызмет нәтижелерін басып шығаруға ұсынылатын басылымдар тізбесіне (оның ішінде оқулықтарды, оқу кешендерді, оқу-әдістемелік кешендерді қоса алғанда) соңғы бес жыл ішінде (конкурс жарияланған күнге дейін) кемінде 4 ғылыми жарияланымның болуы және

JCR (JCR) бойынша импакт-факторы бар немесе Web of Science Core жүйесіндегі Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index немесе Arts and Humanities Citation Index дерекқорларының бірінде индекстелген халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдағы 1 ғылыми мақала немесе CiteScore (СайтСкор) пайыздық көрсеткіші бойынша Scopus дерекқорында 5-тен кем емес;

Өтініш берушінің жоғары кәсіптік білімі және мамандығы бойынша практикалық жұмыс өтілі 5 жылдан астам немесе кадрларды даярлау саласында 5 жылдан астам басшылық қызмет өтілі болған жағдайда 1-4-тармақтарды сақтау талап етілмейді.

Лектор:

1) академиялық дәреже: магистр (MSc, MА) немесе жоғары кәсіби білім;
2) оқылатын пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешеннің/ОӘК болуы («Дене тәрбиесі» пәнінен басқа);
3) ғылыми-педагогикалық қызметте жұмыс өтілі 3 жылдан жоғары;
4)  ғылыми қызмет нәтижелерін басып шығаруға ұсынылатын басылымдар тізбесіне (оның ішінде оқулықтарды, оқу кешендерді, оқу-әдістемелік кешендерді қоса алғанда) соңғы бес жыл ішінде (конкурс жарияланған күнге дейін) кемінде 3 ғылыми жарияланымның болуы;

Өтініш берушінің жоғары кәсіптік білімі және мамандығы бойынша практикалық жұмыс өтілі 5 жылдан астам немесе кадрларды даярлау саласында 5 жылдан астам басшылық қызмет өтілі болған жағдайда 1-4-тармақтарды сақтау талап етілмейді.

Ассистент-оқытушы:

1) академиялық дәреже: магистр (MSc, MА) немесе жоғары кәсіби білім;
2) наличие не менее 1 научной публикации.

 Ескертулер:

 1. Конкурсқа қатысушыларға артықшылық беріледі:
  – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, түрлі халықаралық қорлар қаржыландыратын ғылыми жобалар, патенттер мен авторлық куәліктер, іргелі және қолданбалы зерттеулерге гранттар және т.б.ұтып алған және қатысқан болса;
  – IELTS, TOEFL сертификаттары.
 1. «Дене тәрбиесі» пәнінен беретін барлық академиялық лауазымдарына үміткерлердің жарияланымдары болуы міндетті емес.

«ЛОГИСТИКА ЖӘНЕ КӨЛІК АКАДЕМИЯСЫ» АҚ 2022-2023 ОҚУ ЖЫЛЫНА ПОҚ АКАДЕМИЯЛЫҚ ЛАУАЗЫМДАРЫНЫҢ ЖАЛАҚЫ ДЕҢГЕЙІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Лауазымы

Ғылыми дәрежені қоса есептегенде, санатқа байланысты жалақы, теңгемен

Кафедра меңгерушісі пед. жүктемемен

500 000

Профессор

370 000

ЛжКА профессоры

350 000

Академиялық профессор

330 000

Қауымдастырылған профессор

330 000

ЛжКА қауымдастырылған профессор

310 000

Академиялық қауымдастырылған профессор

290 000

Ассистент-профессор

290 000

Сениор-лектор

270 000

Лектор

250 000

Ассистент-оқытушы

230 000

Ескерту: ғылыми дәрежелер үшін қосымша төлемдер қарастырылған:
ғылым кандидаты, PhD докторы – 17 АЕК;
ғылым докторы – 34 АЕК

КЕРЕКТІ ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ:

 1. Өтініш(1 үлгі бойынша);
 2. Түйіндеме (резюме) (2 үлгі бойынша);
 3. Жеке куәлік көшірмесі;
 4. Жоғары білімі туралы, академиялық және ғылыми дәреже, ғылыми атағы туралы құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелері. Шет тіліндегі дипломдар үшін мемлекеттік немесе орыс тіліне нотариалды куәландырылған аудармасы міндетті түрде қоса беріледі;
 5. Тиісті құрылымның даму бағдарламасының жобасы (кафедра меңгерушісі, институт директорының бос лауазымдарына орналасуға үміткерлер үшін). Презентация электронды түрде ұсынылады. 5 слайдтан аспайды;
 6. Қайта даярлау және біліктілігін арттыру туралы куәліктердің көшірмелері және оларды салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары (конкурс жарияланған күнге дейін 2017-2022 жылдарға). Білім беру ұйымының байланыс нөмірлерін тіркеу керек;
 7. Ғылыми жарияланымдар, жұмыстар мен өнертабыстар тізбесі (2017-2022 жылдарға арналған ғылыми қызмет нәтижелерін жариялау үшін ұсынылған жарияланымдар тізіміне енгізілген бейіні бойынша жарияланымдарда, 1-ші санатқа енгізілген халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдардағы мақалалар тізбесі Web of Science Core Collection (Web of Science Core Collection) жүйесіндегі JCR (JSR) деректеріне сәйкес 2-ші, 3-ші квартиль немесе растайтын құжаттары мен әсерлері қоса тіркелгенCiteScore пайыздық көрсеткіші бар (уақыт ауқымына сілтемесіз), растайтын құжаттар мен басып шығарулары қоса беріледі (3 үлгі);
 8. Кафедраның оқыту бағыты шеңберінде оқытылатын пәндердің (модульдердің) әзірленген курстары туралы ақпарат (еркін үлгіде) (2017-2022жж.);
 9. Өтініш беруші жетекші немесе орындаушы болған ғылыми гранттар туралы анықтама (бар болса) (2017-2022 жылдарға);
 10. Тұлғаның қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті берген есепке алу деректерінің бар немесе жоқытығы туралы ХҚО анықтамасы;
 11. Конкурсқа қатысушының наркологиялық және психоневрологиялық ұйымдарда есепте тұрмағаны туралы ХҚО-ның анықтамалары;
 12. № 075/у үлгісіндегі медициналық анықтама;
 13. Ашық сабақтың нәтижесі бойынша сабақ сапасын сарапшылық бағалау.
  «ЛжКА» АҚ-да бұрынжұмыс істемеген үміткер:
  – оқытатын пәннің презентациясын өткізеді (дәрістің немесе практикалық сабақтың 10-15 минуттық үзіндісі), оны ағымдағы оқу жылына бекітілген қызметкерлерінің немесе жетекші оқытушылардың арасынан сарапшылар бағалайды. Презентацияның соңында сарапшылар сабақтың сапасын сараптамалық бағалауға арналған форманы толтырады;
  – мәлімделген пәндердің біріне оқу-әдістемелік кешен немесе дәріс конспектісі/ әдістемелік құрал/ әдістемелік нұсқау ұсынылуы тиіс.
 14. Кафедра меңгерушісі және институт директоры құрастырған және қол қойған өтініш беруші туралы дәлелді қорытынды;
 15. Өтініш берушіге кафедра отырысының хаттамасының шешімінен үзінді көшірме;
 16. Өтініш берушіге кафедра меңгерушісі және институт директоры қол қойған аттестаттау парағы.

«ЛжКА» АҚ-да жұмыс істейтін үміткерлер 4, 10, 11, 12-тармақтар бойынша құжаттарды тапсырудан босатылады.

14, 15, 16-тармақтардағы құжаттарды өтініш берушіге конкурстық құжаттаманы кафедра отырысында қарағаннан кейін кафедра меңгерушісі береді.

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (бұрынғы жұмыс орны басшылығының ұсынымдары), сондай-ақ жұмыс тәжірибесі мен біліктілігін растайтын құжаттарды ұсынуға құқылы.

Құжаттарды қабылдау аяқталғаннан кейін кафедраларда үміткерлердің тізімі қалыптастырылады және өтініш берушінің конкурстық құжаттамасын тиісті кафедра отырысында алдын ала қарау үшін кесте жасалады, бұл туралы кафедра өтініш берушіге хабарлайды.

КОНКУРС ҚҰЖАТТАРЫНЫҢ ҚАҒАЗ ТҮРІНДЕ ұсынбаған және өтінім мен құжаттарды берудің белгіленген мерзімдерін бұзған жағдайда, өтінім беруші конкурсқа қатысуға жіберілмейді.

«Логистика және көлік академиясы» Акционерлік қоғамы
Профессор-оқытушылар құрамының бос лауазымдарына конкурс өткізетін орын:
Алматы қаласы, Шевченко көшесі, 97

Құжаттар қабылдау: «ЛжКА» АҚ » https://alt.edu.kz ресми сайтында жарияланған күннен 14 күнтізбелік күн ішінде 30.09.2022-13.10.2022 аралығында

Құжаттар қабылданатын мекен-жай: Алматы қ. Шевченко көш., 97
2712 кабинет –  HR департаменті.
Жұмыс күндері (дүйсенбіден жұмаға дейін, 08.30-17.30 сағат аралығы)

Приемная комиссия