Select Page

ALT біріктірілген менеджмент жүйесі

«Логистика және көлік академиясы» АҚ (бұдан әрі – ЛжКА) интеграцияланған менеджмент жүйесін қолдайды және енгізді, оның басты мақсаты ЛжКА ішкі процестерін ретке келтіру мен жүйелеу,  мүдделі тараптардың қанағаттануының жоғары деңгейін қамтамасыз ету болып табылады.

23.12.22 жылы Академия инспекциялық аудиттен сәтті өтті, Академия дайындаған ИСМ ҚР СТ ISO 9001-2016/ ҚР СТ ISO 14001-2016/ҚР СТ ISO 45001-2019 /ҚР СТ ISO 50001-2019 стандарттарының барлық талаптарына сәйкес келетіндігін көрсетті.

«EUROASIA MS» ЖШС сәйкестікті растау жөніндегі ұйым.

Сараптама тобының жетекшісі – ҚР МСТР аудиторы В. И. Соловьев,

ҚР МСТР сарапшы – аудиторы И. Х. Зубанов.

  1. ҚР СТ ISO 9001-2016 «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар»;
  2. ҚР СТ ISO 14001-2016 «Экологиялық менеджмент жүйелері. Қолдану жөніндегі талаптар мен басшылық»;
  3. ҚР СТ ISO 45001-2019 «Еңбек қауіпсіздігі және денсаулық сақтау менеджменті жүйесі. Талаптар және қолдану жөніндегі нұсқаулық»;
  4. ҚР СТ ISO 50001-2019 «Энергия менеджменті жүйесі. Қолдану бойынша талаптар және нұсқаулар».

06.12.23 ж. «Логистика және көлік академиясы» АҚ инспекциялық аудиттен сәтті өтті.

Аудиттің мақсаты: Академиядағы менеджмент жүйесінің жұмысын бағалау.

Инспекциялық аудит ҚР СТ ISO 9001-2016/ ҚР СТ ISO 14001-2016/ҚР СТ ISO 45001-2019 /ҚР СТ ISO 50001-2019 стандарттары Академия дайындаған ИСМ бойынша барлық талаптарға сәйкес келетіндігін көрсетті..

«EUROASIA MS» ЖШС сәйкестікті растау жөніндегі орган.

Сараптама тобының жетекшісі – ҚР МСТР аудиторы В. И. Соловьев, ҚР МСТР сарапшы – аудиторы И. Х. Зубанов.

Приемная комиссия