Select Page

Шығармашылық емтихан

В073 «Сәулет» шығармашылық білім беру бағдарламаларының тобы бойынша түсушілер үшін

 

«Сәулет» білім беру бағдарламалары тобына шығармашылық емтихандар (қосымша шығармашылық емтихандар) екі бөлімнен тұратын бейіндік емтихан ретінде өткізіледі:

«Сурет» және «Сызу» бойынша шығармашылық емтихандар «Сәулет» білім беру бағдарламаларының топтары бойынша оқуға қабілетті шығармашылық дарынды талапкерлерді және талапкерлердің кәсіпті игеруге бейімділігін анықтау және іріктеу мақсатында өткізіледі.

Шығармашылық емтихан оқуға түсушінің дайындық дәрежесін және оның мамандық таңдаудағы хабардарлығын анықтауға көмектеседі. Бұл байқауда модельдің көлемі мен формасын, жарық-ауа перспективасы мен кеңістігін, Объектінің сипаты мен пропорцияларын, тонды, көлемдік-кеңістіктік ойлауды және т. б. пайдалану қабілеттері бағаланады.

ALT Университетінде өткізілетін шығармашылық емтихан 6В07330 – ғимараттар мен құрылыстардың архитектурасы (ЖМҚС) білім беру бағдарламасына түсетін тұлғалар үшін өткізіледі және екі бөлімнен тұрады:

    1 шығармашылық емтихан – Сызу;

    2 шығармашылық емтихан – Сурет.    

Шығармашылық емтихандардың мақсаты-талапкерлердің шығармашылық қабілеттерінің болуын және шығармашылық бағыттағы кәсіпті игерудің жеке алғышарттарын анықтау.

Шығармашылық емтихандарды «Мұхаметжан Тынышбаев атындағы ALT Университеті» қабылдау және емтихан комиссиялары өткізеді.

Шығармашылық емтихан тапсыру үшін «Мұхаметжан Тынышбаев атындағы ALT Университеті» түсуші талапкерлерден өтініштер қабылдау күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 10 тамызы аралығында жүзеге асырылады.

Шығармашылық емтихан күнтізбелік жылдың 7 шілде мен 15 тамыз аралығында өткізіледі.

Шығармашылық емтихандарды өткізу нысаны мен мазмұны осы бағдарламаға сәйкес айқындалады. Шығармашылық емтихандарды өткізу үшін емтихан комиссиялары құрылады, олардың құрамы «Мұхаметжан Тынышбаев атындағы ALT Университеті» Президенті-ректорының – қабылдау комиссиясы төрағасының бұйрығымен бекітіледі.

Емтихан комиссиясының функцияларына консультациялар өткізу және емтихан жұмыстарын бағалау кіреді. Шығармашылық емтихандарды ұйымдастыруды және олардың өтуін бақылауды Университеттің қабылдау комиссиясының мүшелері жүзеге асырады. Шығармашылық емтихандардың кестесін (емтихан өткізу нысаны, өткізілетін күні, уақыты мен орны, консультациялар, нәтижелерді жариялау күні) қабылдау комиссиясының төрағасы бекітеді және оқуға түсушілердің назарына құжаттарды қабылдау басталғанға дейін жеткізіледі және «Мұхаметжан Тынышбаев атындағы ALT Университеті» сайтында жарияланады.

Жалпы орта немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі туралы құжаттары бар оқуға түсушілерге арналған шығармашылық емтихандар 50 балдық жүйе бойынша бағаланады.

Шығармашылық дайындықты талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін адамдар шығармашылық емтихандарды тапсыру үшін «Мұхаметжан Тынышбаев атындағы ALT Университеті» қабылдау комиссиясына мынадай құжаттарды ұсынады:

  1. жалпы орта немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім туралы құжат (түпнұсқа);
  2. жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
  3. ҰБТ сертификаты (бар болса).

Шығармашылық емтиханды өткізу қорытындылары Бағалау ведомосімен, комиссия хаттамасымен еркін нысанда ресімделеді және нәтижелерді жариялау үшін қабылдау комиссиясының жауапты хатшысына (оның орынбасарына) беріледі. Комиссия хаттамасына Комиссия төрағасы және оған қатысып отырған барлық мүшелер қол қояды.

Шығармашылық емтиханның нәтижелері емтихан өткізілетін күні жарияланады.

Бірінші шығармашылық емтиханда белгіленген балл санынан аз балл алған талапкерлер келесі емтиханға жіберілмейді.

Приемная комиссия