Select Page

ALT ТҰРАҚТЫ ДАМУ

Орнықты даму саласындағы мақсаттар барлық — білім алушылардан, ПОҚ/қызметкерлерден және құрылтайшылардан туындайтын іс-әрекетке шақырудың бір түрі болып табылады. Олар біздің планетамыздың әл-ауқатын жақсартуға және қорғауға бағытталған. Академия кедейлікті жою шаралары экономикалық өсуді арттыру және білім беру, әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту, климаттың өзгеруіне қарсы күрес және қоршаған ортаны қорғау саласындағы бірқатар мәселелерді шешу жөніндегі күш-жігермен қатар қабылдануы керек деп мойындайды.

«Логистика және көлік академиясы» АҚ өз қызметіне орнықты даму қағидаттарын біріктіреді, орнықты дамудың 17 мақсатына адал болып қалады. Академия тұрақты дамудың әрбір мақсатын көрсететін экологиялық және әлеуметтік мәселелер өзекті және кез келген ұйымға әсер ететінін түсінеді.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Академияның білім беру сапасын жақсарту және оңтайландыру үшін цифрландыруды енгізу: академияда білім беру сапасын жақсарту және оңтайландыру үшін Platonus автоматтандырылған ақпараттық жүйесі және Documentolog электрондық құжат айналымы жүйесі пайдаланылады.

25.09.2023 жылғы № 340-АЛТ Platonus автоматтандырылған ақпараттық жүйесімен қызмет көрсетуге арналған шарт негізінде, https://altedu.documentolog.kz/workflow/document/view/3568fedd-cf76-44bf-9670596ef1fa02b8/aa03ee3b-33db-4c8c-a714-650d78ec007c?mydocuments Академияға ақпараттық жүйе енгізілді. Platonus https://platonus.alt.edu.kz/  білім алушыларды әкімшілендірудің, оқу процесін қолдаудың және қашықтықтан оқытудың кіші жүйелерін қамтиды, сондай-ақ білім алушылардың жеке кабинетіне қашықтан кіруіне арналған Platonus Student мобильді қосымшасы жұмыс істейді.

Оқу кейстері бөліміндегі оқу мазмұнымен жұмыс оқу кейстерінің мазмұнын (пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешендер, дәріс материалы, тіркелген ресурстар, қосылған бейнелер) құруға, сондай-ақ қажет болған жағдайда редакциялауға мүмкіндік беруге арналған, әрбір білім алушының жеке виртуалды кабинетін силлабустармен танысу үшін, тіркеу үшін пайдалануға мүмкіндігі бар. элективті пәндер және виртуалды аудиторияға қол жеткізу үшін жеке оқу жоспарын қалыптастыру. Электрондық журнал білім алушылардың үлгерім тарихын жүргізуге, үлгерім бойынша статистикалық деректерді алуға, қорытындыларды шығаруға, транскрипт көруге арналған. «Кесте» модулінде оқу сабақтарының кестесін қарау үшін семестрлер, оқытушылар, аудиториялар және білім беру бағдарламаларының топтары бойынша академиялық ағындарды қарау жүзеге асырылады. Хабарламалар мен тапсырмаларды тағайындау жүйесі ішкі хат алмасуға және тапсырмалардың орындалуын бақылауға мүмкіндік береді. Тестілеу мыналардан тұрады тест дизайнері, тесттерді қарау, тестілеу, Тестілеу парағы, апелляция, тесттер тобы, сондай-ақ «Aero Exam» № 512 онлайн прокторинг жүйесімен интеграция шарты негізінде – АЛТ 28.11.2023, https://altedu.documentolog.kz/workflow/document/view/3568fedd-cf76-44bf-9670-596ef1fa02b8/94d02e17-0ff7-4c31-8cb5-656466bb031d?mydocuments  тестіленушілердің тыйым салынған ақпарат көздерін пайдалануын болдырмау және оқытушының тестілеу нәтижелерін объективті бағалау үшін онлайн режимінде өткізілетін тестілеудің тапсырылуын қашықтықтан бақылау үшін қадағалау жүйесі енгізілді. Бұл лицензия тестіленушіні тексеру (жеке басын растау), сондай-ақ тестілеуді онлайн режимінде тапсыратын білім алушының іс-әрекетін қадағалау, оның ішінде тестіленушінің компьютер экранының алдындағы қимылдарын, компьютердің жанындағы сөйлесулерді және тестіленушінің Дербес компьютерде жасайтын әрекеттерін бақылау және тіркеу (дисплейді қадағалау) сияқты функционалдылықты іске асыруға мүмкіндік береді. Функционалдылық мұғалімге тестіленушілердің әрқайсысының верификациясы мен әрекеттері туралы егжей-тегжейлі есеп алуға, сондай-ақ барлық тестіленушілердің бұзушылықтары туралы жалпы есеп алуға мүмкіндік береді, бұл тестіленушілерді ең аз сенім пайызымен анықтау арқылы прокторинг нәтижелерін талдауға кететін уақытты едәуір қысқартуға мүмкіндік береді.

28.09.2023 № 347-АЛТ шартының негізінде «Documentolog PLATFORM» электрондық құжат айналымы мен бизнес-процестерді автоматтандырудың ақпараттық жүйесі жұмыс істейді, https://altedu.documentolog.kz/workflow/document/?mydocuments.  жұмыс нұсқаулығына сәйкес (РИ-АЛТ-98) 12.04.2023 ж. №53а «»DOCUMENTOLOG» электрондық құжат айналымы жүйесі», https://alt.edu.kz/normativnye-dokumenty/ бөлімшелердің онлайн өзара іс-қимылы, білім алушылармен шарттар жасасу, еңбек шарттарын жасасу, Кадрлық өтініштермен жұмыс істеу, мемлекеттік органдармен электрондық құжаттармен алмасу, кез келген басқа ұйымдармен хат алмасу жүзеге асырылады.

Академияның барлық құжаттары электрондық нысанда ресімделеді, яғни ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат. «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N370-II ҚРЗ 7-бабының 1-тармағына сәйкес барлық ЭЦҚ қойылған құжаттар қағаз жеткізгіштегі қол қойылған құжатқа тең.

ТАПСЫРМАНЫ ІСКЕ АСЫРУ БОЙЫНША ИНДИКАТОРЛАР

 1. Академия студенттерімен БҰҰ-ның тұрақты даму мақсаттары туралы ақпараттандыру бойынша іс-шара өткізу.
 2. Академияның барлық деңгейдегі білім беру бағдарламаларының тұрақты дамуын қамтамасыз ету.
 3. Климатология және тұрақтылық бойынша курстарды әзірлеу; болашақта оларды Академияның білім беру бағдарламаларына (БББ) енгізу.
 4. Климаттың өзгеруі мен тұрақтылыққа қарсы күресетін ресми танылған топтарға кіру.
 5. Білім алушылардың аса маңызды әлеуметтік мәселелерін шешуге жәрдемдесу.
 6. Қоғамның әлеуметтік мәселелерін шешуде білім алушылардың еріктілік қызметін насихаттау.
 7. STEM-білім беруді жүзеге асыру.
 8. Қалалық инфрақұрылым мәселелерін шешуге көмектесу үшін қалалық қауымдастықтың зертханалық базасын қамтамасыз ету.
 9. Тұрақты даму үшін зертханалық базаны және серіктестікті кеңейту.
 10. Green Campus стратегиясын дайындау және GreenMetric UI рейтингіне қатысу.

1-МАҚСАТ - КЕДЕЙЛІКТІ БАРЛЫҚ НЫСАНДАРДА ЖАППАЙ ЖОЮ

ALT қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін сезіне отырып, гранттардың (стипендиялардың) және жеңілдіктердің 6 түрін ұсынады:

 1. академиялық
 2. мотивациялық
 3. маркетинг
 4. әлеуметтік
 5. корпоративтік (ALT оқытушылары мен қызметкерлері және олардың отбасы мүшелері үшін)
 6. сыртқы (қоғамдық, қорлардан)

Академиялық. ALT Ұлттық бірыңғай тестілеуді (ҰБТ) сәтті тапсырған қазақстандық мектеп түлектері үшін мемлекеттік гранттарды/стипендияларды бөлуге қатысады. ALT академияның әлеуметтік жауапкершілігі аясында талантты, ынталы студенттерге (алдыңғы мектеп жылдарында және Академияда ағымдағы) тамаша оқу нәтижелері үшін академиялық және мотивациялық стипендиялар ұсынады. Бұған Президент – ректордың гранттары да  кіреді.

Мотивациялық. Бұл жеңілдіктер көп балалы отбасылардан шыққан студенттерге және бір отбасынан шыққан студенттерге (бауырларға), АЛТ колледждерінің және басқа колледждердің түлектеріне (меморандумы бар), магистратураға түсетін ALT бакалаврларына арналған.

Маркетинг. Бұл стипендиялар мен жеңілдіктер JOO.kz және Darwin (ақпараттық-аналитикалық порталдар) маркетline байқау жеңімпаздарына нақты бағдарлама, жаңа бағдарламалар, талапкерлер, бұрын маркетинг департаменті қабылдаған басқа да бағдарламалар бойынша беріледі

Әлеуметтік.  ALT үй шаруашылығының табысы ең төмен 20% тобына кіретін студенттерді қабылдауға тырысады. Кедейлікке қарсы іс-қимыл жыл сайын қайта қаралатын «білім алушыларды әлеуметтік қолдау» ережесі бойынша негізделген. ALT әкімшілігі жыл сайын әлеуметтік стипендиялар мен студенттерге материалдық көмекке бюджет бөледі. Әлеуметтік стипендиялар жетім оқушыларға, мүмкіндігі шектеулі оқушыларға, ата-аналары мүгедек оқушыларға, аз қамтылған отбасылардан шыққан оқушыларға, ата-аналарының бірінен айырылған оқушыларға және т. б. 5% – дан 100% – ға дейінгі жеңілдіктермен беріледі.

Корпоративті. Академия қызметкерлері мен олардың отбасы мүшелеріне бакалавриат, магистратура, екінші жоғары білім (бакалавриат), PhD докторантура бағдарламалары бойынша 50% – ға дейін жеңілдік берілуі мүмкін.

Сыртқы. ALT  студенттеріне стипендия мен қаржылық қолдау көрсету мақсатында жергілікті қорлармен, қауымдастықтармен, компаниялармен және ұйымдармен ынтымақтасады:

«Қазақстан Темір жолы» АҚ, «Магистраль» бағдарламасы

«Қазақ халқына» қоры

«KAZENERGY» қауымдастығы

Шахмардан Есенов қоры

 

Іс-шара атауы Күні Іс-шаралар сілтемесі
Әлеуметтік кеңестің отырыстары «ЛжКА»                                          03.11.2022 https://alt.edu.kz/novosti/soczialnaya-podderzhka-studentov-v-ao-alit/
Әлеуметтік кеңестің отырыстары «ЛжКА»                                          24.02.2023                           https://alt.edu.kz/novosti/soczialnaya-podderzhka-studentov-v-ao-alit-2/
Әлеуметтік кеңестің отырыстары «ЛжКА»                                          19.05.2023           https://alt.edu.kz/novosti/soczialnaya-podderzhka-studentov-v-ao-alit-3/

2-МАҚСАТ - АШТЫҚТЫ ЖОЮ

4200-ден астам білім алушылардан, қызметкерлерден және профессор-оқытушы құрамынан, логистика және көлік Академиясынан (ALT) тұратын экожүйе азық-түлік пен шығын материалдарын алудың этикалық принциптерін, сондай-ақ экологиялық таза әдістерді ұстануға тырысады. ALT қоршаған ортаға және жергілікті қоғамға тигізетін әсерін мойындайды. Тамақтану кампуста жергілікті санитарлық ережелер мен мемлекеттік стандарттарға сәйкес жүзеге асырылады. Азық-түлік мүмкіндігінше жергілікті жеткізушілерден сатып алынады және қалдықтарды азайту үшін қайта өңделеді. Азық-түлікті тұрақты дамыту саясаты осында қол жетімді. ALT-де бір студенттік асхана (Degirmen франшизасы), 4 студенттік асхана бар. Кампустағы тамақтануды тамақ қалдықтарын жалпы өлшейтін үшінші тарап ұйымдары қамтамасыз етеді.

ТДМ 2 «Тоя тамақ жемеу» көрсеткішіне келетін болсақ, біз осы мақсатқа жету жолындамыз. Осылайша, ең үлкен және экономикалық дамыған қалада тұрып, оқи отырып, біздің білім алушылар мен қызметкерлер аштық немесе азық-түлік қауіпсіздігінің проблемаларына тап болмайды. Қазақстанда ауыл шаруашылығы елдің ең дамыған салаларының бірі болып табылады. Сондай-ақ, Қазақстан Өзбекстанмен, Қырғызстанмен, Қытаймен шектеседі, олар ауыл шаруашылығы өнімдерін ішкі нарыққа қолжетімді бағамен жеткізеді.

3-МАҚСАТ - ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ӘЛ-АУҚАТ

«Шабыт» орталығы-өз жұмысын 2010 жылы бастаған ALT бөлімшесі. «Шабыт» орталығында студенттердің таңдауы бойынша келесі спорт секциялары ұсынылған: футбол, баскетбол, волейбол, стол теннисі, йога, жүгіру, тренажер залы.

Оқу жылы ішінде Академияда түрлі спорттық іс-шаралар өткізіледі: спартакиадалар, футбол, баскетбол, волейбол, стол теннисі бойынша турнирлер. ALT қызметкерлері мен студенттерінің командасы жыл сайынғы Алматы марафонына қатысады.

ALT халықты нығайту және сауықтыру, тамақтану және диетология, салауатты өмір салтын насихаттау, сондай-ақ «корпоративтік денсаулық» идеялары бойынша семинарлар мен тренингтер өткізу.

 

Іс-шара атауы Күні Іс-шаралар сілтемесі
Лудомания құмар ойындарға тәуелділік 11.11.2022 https://alt.edu.kz/novosti/seminar-trening-sredi-studentov-1-i-2-kursa-na-temu-ludomaniya-zavisimost-k-azartnym-igram/
Репродуктивті денсаулықтың алдын алу (ерте қажетсіз жүктілік, ЖЖБИ, оның ішінде АИТВ), «психикалық денсаулықтың алдын алу» (суицид) 11.04.2023 https://alt.edu.kz/novosti/11-aprelya-sostoyalas-vstrecha-s-predstavitelyami-gorodskoj-polikliniki-%e2%84%967/
Спорт ұжымы 06.12.2022 https://alt.edu.kz/novosti/sportivnyj-kollektiv/
Қайырымдылық жарысы                          “Charity Music Run” 27.10.2022 https://alt.edu.kz/novosti/blagotvoritelnyj-zabeg-charity-music-run/
Алматы қаласының №7 емханасында Ашық есік күні 08.09.2022. https://alt.edu.kz/novosti/den-otkrytyh-dverej-v-poliklinike-%e2%84%967-g-almaty/
Темекі шегудің, алкоголизмнің, нашақорлықтың алдын алу 16.05.2023 https://alt.edu.kz/novosti/16-maya-sostoyalas-vstrecha-s-predstavitelyami-gorodskoj-polikliniki-%e2%84%967/
Денеге бағытталған психология. Жалпы әдістер 17.03.2023 https://alt.edu.kz/novosti/master-klass-na-temu-telesno-orientirovannaya-psihologiya-obshhie-metody-2/
Стресс пен депрессияның алдын алу жолдары 16.11.2022 https://alt.edu.kz/novosti/sposoby-profilaktiki-stressa-i-depressii/
1-2 курс студенттерін кешенді медициналық тексеру 03.04.-                 21.04.2023 https://alt.edu.kz/obyavleniya/kompleksnyj-mediczinskij-osmotr-studentov-1-2-kursov/
3-4 курс студенттерін кешенді медициналық тексеру 21.11.-                  02.12.2022 https://alt.edu.kz/obyavleniya/kompleksnyj-mediczinskij-osmotr-studentov-3-4-kursov/
ЛжКА студенті халықаралық турнирдің чемпионы атанды! 20.05.2023 https://alt.edu.kz/novosti/student-alt-stal-chempionom-mezhdunarodnogo-turnira/
Еріктілер әлемді өзгертеді! 11.06.2024 https://alt.edu.kz/kk/zhanalyqtar/eriktiler-aelemdi-oezgertedi/

4-МАҚСАТ - САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУ

Логистика және көлік академиясы (ALT) Қазақстан мен Орталық Азиядағы орта білімнен кейінгі білімге деген жылдам өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыру үшін ЖОО-ның Академиялық бағдарламаларын кеңейтуге бастамашы болды. Осы бастама аясында 2020 жылы Академия базасында CISCO желілік академиясы, Smart Academy 1С, «Жұмыс техникасы және мехатроника» зертханасы, «Логистика орталығы», «Энергияны үнемдеу және білімді тарату» оқу орталығы, «Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік» оқу орталығы ашылды, бұл студенттерге сертификаттар алуға мүмкіндік берді.

ALT жанындағы CISCO желілік академиясы

Cisco Systems, Inc. – желілік жабдықты әзірлейтін және сататын американдық трансұлттық компания.

Жоғары технологияларға маманданған әлемдегі ең ірі компаниялардың бірі. Интернет желісіне арналған желілік технологиялар саласындағы әлемдік көшбасшы.

Cisco желілік академиясы-бұл деректерді беру желілері, киберқауіпсіздік, бағдарламалау, жүйелік басқару, Заттар интернеті сияқты салаларда IT мамандарын іргелі даярлауға бағытталған коммерциялық емес білім беру бағдарламасы.

«Базалық дағдылардан нақты жұмысқа» қағидаты бойынша оқыту!

SMART ACADEMY 1С

1С бухгалтерлік есеп – бұл бухгалтерлік есеп пен салықтық есеп үшін ең көп таралған шешім. Конфигурация салық заңнамасының барлық нормаларына сәйкес келеді және кез-келген типтегі кәсіпорындардың есебін жүргізуге мүмкіндік береді.

Бірде-бір ұйым бухгалтерлік есепсіз жұмыс істей алмайды, сәйкесінше білікті бухгалтерлерге сұраныс әрқашан болады!

Болашақ бағдарламасы бойынша тағылымдамалар. ALT Болашақ қаржыландыруымен әлемдік деңгейдегі жоғары рейтингті университеттерде тағылымдамадан өту үшін ALT қызметкерлері мен оқытушыларына арналған стипендиялар бағдарламасын ұйымдастыруға үнемі қатысады. Стипендиялар бағдарламасы халықаралық бағдарламалардың мемлекеттік орталығы тарапынан конкурстық іріктеуден өтеді. 2015 жылы ALT-тің 4 оқытушысы LEICESTER UNIVERSITY (Ұлыбритания) және Берлин техникалық университетінде (Германия) тағылымдамадан өтті. 2020 және 2021 жылдары ALT-тің 3 оқытушысы Мичиган мемлекеттік университетінде және Ходгман теп университетінде (Түркия) тағылымдамадан өту үшін Bolashaq бағдарламасы бойынша стипендия алды. Michigan State university бағдарламасы жоғары білім, оқыту және оқыту технологиялары бойынша жеке оқыту және зерттеу мүмкіндіктерін қамтиды. Бұл бағдарлама Bolashaq стипендиаттарына халықаралық көкжиектерін кеңейтуге, инновациялық идеяларды дамытуға, оқыту мен оқытудың жаңа үлгілерін үйренуге және олардың жоғары білім беру оқиғалары мен тенденциялары туралы хабардарлығын арттыруға көмектесуге арналған.

 

Іс-шара атауы Күні Іс-шаралар сілтемесі
АЛТ ұйымдастырған бұл іс-шара Алматы мен Алматы облысының 45 мектебінен 167 талантты оқушыны жинап, ақыл мен білімнің ұмытылмас сынағы болды. 24.05.2023 https://alt.edu.kz/novosti/olimpiada-po-profilnym-predmetam-s-prisuzhdeniem-rektorskih-grantov-zavershilas-v-almaty/
ALT БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ IQAA РЕЙТИНГІНДЕ ЖОҒАРЫ БАҒАЛАНДЫ 20.07.2023

https://alt.edu.kz/novosti/obrazovatelnye-programmy-alt-poluchili-vysokuyu-oczenku-v-rejtinge-iqaa/

ЛОГИСТИКА ЖӘНЕ КӨЛІК АКАДЕМИЯСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ҮЗДІКТЕРДІҢ ҚАТАРЫНДА! 20.07.2023

https://alt.edu.kz/novosti/obrazovatelnye-programmy-akademii-logistiki-i-transporta-v-chisle-luchshih/

ЛОГИСТИКА ЖӘНЕ КӨЛІК АКАДЕМИЯСЫНЫҢ БІЛІМ АЛУШЫЛАРЫ ЕУРОПА ЕЛДЕРІНДЕ ОҚИТЫН БОЛАДЫ! 13.07.2023

https://alt.edu.kz/novosti/obuchayushhiesya-akademii-logistiki-i-transporta-budut-obuchatsya-v-stranah-evropy/

«ЖІБЕК ЖОЛЫ» ҒЫЛЫМИ ШЕБЕРХАНАСЫ АШЫЛДЫ 22.06.2023

https://www.instagram.com/p/CuO57T2Ly4Q/?img_index=1

ҚЫТАЙ КӨЛІК КОЛЛЕДЖДЕРІНІҢ ТҮЛЕКТЕРІ ҚАЗАҚСТАНДА ЖОҒАРЫ БІЛІМ АЛАДЫ 02.06.2023

https://www.instagram.com/p/Cs-eoWmIV09/?img_index=1

5-МАҚСАТ-ГЕНДЕРЛІК ТЕҢДІК

ALT оқуға, жұмыс істеуге, өзін-өзі дамытуға және қарым-қатынасқа тең мүмкіндіктер ұсына отырып, гендерлік теңдік пен әртүрлілікке ұмтылады. ALT студенттерінің 21 % – ы әйелдер. Бағдарламалар мен класстан тыс жұмыстар жас әйелдердің өмір сүруіне, кәсіби өсуіне және тұрақты жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. ALT студенттер контингентіндегі гендерлік тепе-теңдікті сақтау үшін өтініштердің санын, сондай-ақ қабылданған әйелдердің санын бақылайды. ALT қызметкерлері мен оқытушылары: 65% әйелдер. Аға ғылыми қызметкерлердің шамамен 50%-ы әйелдер.

Гендерлік теңдік бойынша іс-шаралар.

Университет түсетін әйелдердің санын өлшейді. Маркетинг департаменті әйелдердің өтініштерін, қабылдау статистикасын өлшейді – жыл сайын, қыркүйекте Ғылыми кеңеске есеп береді. ALT жыл сайын қазан айының басында ғылым және жоғары білім министрлігіне әйелдердің өтініштерінің санын, қабылданған/түскен және бітіргендердің саны бойынша есеп жібереді. Қазақстанның ғылым және жоғары білім министрлігі жыл сайын әйелдердің өтініштерінің санын, қабылданған/түскендердің санын және ел деңгейінде оқуды аяқтау пайызын қадағалайды.

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігі-Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша, Қазақстанда жынысы бойынша бөліністе жоғары біліммен қамтудың жалпы көрсеткіші 2020 жылы 70,35% -. құрады (орнықты даму мақсаттары 1 және 4: 4.3.2 жалпы қамту жынысы бойынша бөліністегі жоғары білім коэффициенті (әкімшілік деректер)). ALT-де 2021 жылы әйел студенттерді қабылдау деңгейі 27,5% құрады.

ALT стипендиясының 85% – дан астамы студенттерге беріледі. 2016 жылдан 2020 жылға дейін ALT Ауған әйелдеріне арналған жобаны жүзеге асырды, жобаның 4 жылында 3 әйел ALT базалық бағдарламасы бойынша оқудан өтті және мемлекетаралық келісімдер шеңберінде стипендия алды. Академиялық стипендия Ауған әйелдері мен қыздарына білім алуға және кәсіби дағдыларды игеруге мүмкіндік беруге арналған. Ауған әйелдерінің сапалы жоғары білімге қолжетімділігін жақсарту жөніндегі бастама Ауғанстандағы, сондай-ақ Орталық Азияның бүкіл өңіріндегі өмірдің тұрақтылығын арттыруға бағытталған.

6-МАҚСАТ - ТАЗА СУ ЖӘНЕ САНИТАРЛЫҚ ТАЗАЛЫҚ

Ықпалды университеттің идеясына сүйене отырып, ALT өзінің кампусынан тыс жерде экологиялық құндылық құруға үлес қосу жөніндегі үшінші миссиясына назар аударады. Академия студенттері бастамашылық еткен және жүзеге асырған «ALT Volunteers» жобасы табиғатты қорғауға бағытталған.

Бұл экологиялық акцияның мақсаты – ластану және қоршаған ортаға зиян келтіру мәселелеріне қоғамның назарын аудару, сонымен қатар ішкі туризмді дамыту. Жоба отандық компаниялар мен қазақстандық географиялық қоғамның қолдауымен жүзеге асырылуда.

 

Іс-шара атауы Күні Іс-шаралар сілтемесі
«ALT Volunteers» жобасы. Еріктілер апталығы 15-19.05.2023 https://alt.edu.kz/novosti/nedelya-volonterov/
«ALT Volunteers» жобасы. Еріктілер апталығы 24.05.2023 https://alt.edu.kz/novosti/subbotnik-po-ulicze-m-tynyshpaeva/
«ALT Volunteers» жобасы. Еріктілер апталығы 15.05.2023 https://alt.edu.kz/novosti/akcziya-pomoshh-detyam/
«ALT Volunteers» жобасы. Еріктілер апталығы 19.05.2023 https://alt.edu.kz/novosti/v-arhive-akademii/
«ALT Volunteers» жобасы. Еріктілер апталығы 18.05.2023 https://alt.edu.kz/novosti/akcziya-po-uborke-musora-v-gorah/
Табиғатта қоқыс жоқ! 10.10.2022 https://alt.edu.kz/novosti/net-musoru-na-prirode/
Ағымдағы жылдың 15-19 мамыр аралығында Академияда «еріктілер апталығы» өтті. 15.05.23-19.05.23 https://alt.edu.kz/novosti/nedelya-volonterov/
Олар кім? Қазақстан еріктілері? 03.11.2022 https://alt.edu.kz/obyavleniya/kto-oni-volontery-kazahstana/

7-МАҚСАТ - АРЗАН ЖӘНЕ ТАЗА ЭНЕРГИЯ

Логистика және көлік академиясы энергия тұтынуды басқаруға баса назар аудара отырып, одан әрі энергия үнемдеуге қол жеткізуге ниетті. Қазіргі уақытта барлық ғимараттар энергия үнемдейтін шамдармен жабдықталған. Кампуста жауапты энергия тұтыну насихатталады. Жарықтандыру энергияны үнемдейді, кейбір дәліздер автоматты түрде өшеді. Жөндеу жұмыстары ішінара жүргізілуде.

«ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ ЖӘНЕ БІЛІМДІ ТАРАТУ» ОҚУ ОРТАЛЫҒЫ

ҚР «Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы» 13.01.2012 ж. Заңының, ҚР Үкіметінің 11.09.2012 ж. № 1179  қаулысының талаптарына сәйкес «Логистика және көлік академиясы» АҚ жанынан энергия аудиті мен энергия үнемдеу сараптамасын жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша қызметтер көрсету, сондай-ақ энергия менеджменті жүйесін құру, енгізу және ұйымдастыру үшін энергия үнемдеу және білімді тарату оқу орталығы (ЭЫДҰ) құрылды.

file pdf icon CREATION OF AN AUTONOMOUS SOLAR POWER PLANT WITH A CAPACITY OF 10 kW ON THE BASIS OF THE LOGISTICS AND TRANSPORT ACADEMY

2022-2024 жылдарға арналған «ЖАС ҒАЛЫМ» жобасы бойынша жас ғалымдардың зерттеулерін гранттық қаржыландырудың ғылыми жобаларын іске асыру

8-МАҚСАТ - ЛАЙЫҚТЫ ЖҰМЫС ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӨСУ

«Логистика және көлік академиясы» АҚ (жұмыс беруші) мен қызметкер арасында жасалатын еңбек шарттары Қазақстан Республикасының заңдарымен, оның ішінде Еңбек кодексімен реттеледі.

ALT еңбек шарттары (Еңбек және азаматтық-құқықтық шарттар) ұлттық заң нормаларына сәйкес келеді. ALT мәжбүрлі еңбекпен, заманауи құлдықпен, адам саудасымен және балалар еңбегімен күресуге деген адалдығын көрсетеді.

ALT жұмысының шарттары ұлттық заң стандарттарына сәйкес келеді, үздік кадрлық және ұйымдастырушылық тәжірибелерді басшылыққа алады.

Жұмыс ортасы мен мәдениетке мыналар жатады:

 1. Кәсіпқойлар мен пікірлестер тобы
 2. Оқыту сапасына жоғары талаптар
 3. Кәсіпкерлік мәдениетті дамыту
 4. Академиялық еркіндік
 5. Академиялық пәндерден тыс білімді қалыптастыру
 6. Әрбір бірегей қызметкердің табысқа жетуіне ұмтылу
Іс-шара атауы Күні Іс-шаралар сілтемесі
30 қыркүйекте Академияның студенттік үкіметі профессор-оқытушылар құрамын кәсіби мереке-Мұғалімдер Күнімен құттықтады. 30.09.2022 https://alt.edu.kz/novosti/uchitel-velikoe-imya/
Ағымдағы жылдың 30 маусымында «Concordia» залында Академия түлектеріне диплом тапсыру рәсімі өтті. 30.06.2023 https://alt.edu.kz/novosti/30-iyunya-tekushhego-goda-v-zale-concordia-sostoyalas-czeremoniya-vrucheniya-diplomov-vypusknikam-akademii/
19 мамырда логистика және көлік академиясында «WorkFest» Бос орындар жәрмеңкесі өтті 19.05.2023 https://alt.edu.kz/novosti/19-maya-v-akademii-logistiki-i-transporta-sostoyalas-yarmarka-vakansij-workfest/ 
2023 жылғы 14 маусымда Академияда түлектерді бөлу бойынша жыл сайынғы дәстүрлі іс-шара өтеді 14.06.2023 https://alt.edu.kz/obyavleniya/14-iyunya-2023-goda-v-akademii-sostoitsya-ezhegodnoe-tradiczionnoe-meropriyatie-po-raspredeleniyu-vypusknikov/ 
«JOB FAIR» Бос орындар жәрмеңкесі 07.12.2022 https://alt.edu.kz/obyavleniya/yarmarka-vakansij-job-fair/ 
28 Ақпанда Академияда «ERG күні» өтті 28.02.2023 https://alt.edu.kz/novosti/28-fevralya-v-akademii-proshel-den-erg/ 

9-МАҚСАТ - ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ, ИННОВАЦИЯ ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ

ALT әлемдік деңгейдегі жан-жақты университет болуға ұмтылады, сондықтан STEM білімі басымдыққа ие.

Технологияларды коммерцияландыру кеңсесі ALT-де 2020 жылы зерттеушілер мен өнеркәсіп арасындағы байланыс ретінде ашылды, бұл жаңа табыс көзін жасайды. ALT өзінің жаңадан құрылған орталығын кәсіпкерлердің, салалық сарапшылардың, ғылыми топтардың және венчурлық инвесторлардың қатысуымен дөңгелек үстел форматында сәтті таныстырды. Делегаттар күрделі өндірістік міндеттерді тиімді шешуді қамтамасыз ету үшін ғылыми инновацияларды коммерцияландыру саласында таратудың үздік тәжірибелерін талқылады.

Логистика және көлік Академиясының аймақтық колледждері.

ALT 16 жылдан бері аймақтарда білім беруді дамытып келеді, бұл аймақтың адами капиталын нығайтуға ықпал етеді. Бұл тәсіл сонымен қатар жергілікті өмір сүру деңгейін жақсартуға бағытталған. Болашақта бұл урбанизацияның жағымсыз тенденцияларын азайтуға және аймақтың дамуын жақсартуға мүмкіндік береді. ALT командасы ғимаратты ыңғайлы және оқуға ыңғайлы етуді жоспарлады. Колледждер күрделі жөндеуден өтіп, материалдық-техникалық базамен және ресурстармен жабдықталды.

2022-2024 жылдарға арналған «ЖАС ҒАЛЫМ» жобасы бойынша жас ғалымдардың зерттеулерін гранттық қаржыландырудың ғылыми жобаларын іске асыру

2022-2024 жылдарға арналған жас ғалымдардың зерттеулерін гранттық қаржыландырудың ғылыми жобасын іске асыру

10-МАҚСАТ - ТЕҢСІЗДІКТІ АЗАЙТУ

Қоғамның барлық мүшелерінің, өмірлік жағдайларға қарамастан, әлеуметтік, саяси және экономикалық салаға қатысуы елдегі елеулі өзгерістерді жүзеге асыру үшін міндетті болуы керек. Инклюзивті білім беру мемлекет тарапынан да, бизнес тарапынан да қолдауды қажет етеді. Бұл жай ғана шығын емес, еліміздің болашағына инвестиция. Мүгедектігі бар адамдарды қолдау елдегі инклюзивтілікті және әсіресе олардың ұлттық кәсіпкерліктегі өкілдігін дамыту үшін қажет. Біздің жоба-бұл барлығына кедергісіз орта құруға және студенттеріміздің шексіз мүмкіндіктерін көрсетуге үлес.

2011 жылдың қыркүйегінен бастап ALT нысандары мүмкіндігі шектеулі жандарға бейімделген және техникалық жағынан қол жетімді. Біз мүгедектігі бар адамдардың жаңа білім алу, өздерінің бизнес-идеялары мен кәсіпкерлік әлеуетін дамыту арқылы бар әлеуметтік теңсіздікті еңсеруге деген ұмтылысын қолдауға тырысамыз. Стратегия аясында ALT өзінің үшінші миссиясын – қоғамға бағдарлау, қоғамға қызмет ету, өңірлердің, қалалардың, қауымдастықтардың дамуына үлес қосу, азаматтық белсенділік пен жауапкершілікті қалыптастыру. Жобаны іске қоса отырып, біздің жоба Қазақстандағы әлеуметтік және іскерлік ахуалды жақсартуға ықпал етеді деп үміттендік.

Біздің білімімізге БҰҰ мойындаған әлемнің барлық елдерінің өкілдері қол жеткізе алады. Логистика және көлік академиясы Біріккен Ұлттар Ұйымының «Теңсіздікті азайту» мақсатына сүйене отырып, шетелдік азаматтар үшін бірыңғай оқу ақысын ұсынады.

 

Іс-шара атауы Күні Іс-шаралар сілтемесі
1 қыркүйекте Логистика және Көлік Академиясының «Студенттік үкіметінің» мүшелері 1 курс белсенділерімен бірге «Бутаковка» тау курортына барды. 01.09.2022 https://alt.edu.kz/novosti/teambuilding/
Логистика және көлік академиясында бірінші курс студенттеріне арналған «Ice Cream PARTY» ауқымды акциясы өтті. 09.09.2022 https://alt.edu.kz/novosti/ice-cream-party/ 
Биылғы жылдың бірінші курс студенттері үшін «кино кеші» өткізілді. 22.09.2022 https://alt.edu.kz/novosti/kino-noch/
19 мамырда Логистика және Көлік Академиясының еріктілері сенбілікті М. Тынышпаев көшесінде өткізді. Іс-шараға Академияның 1 курс студенттері қатысты. 19.05.2023 https://alt.edu.kz/novosti/subbotnik-po-ulicze-m-tynyshpaeva/
22 қазан Республика күні қарсаңында Академияның барлық студенттері үшін Студенттік үкімет мүшелері ұйымдастырған «Голливуд кеші» мерекелік кеші өтті. 22.10.2022 https://alt.edu.kz/novosti/gollivud-party/
Алматы көлік колледжінің спорт залында Академия қызметкерлері мен ПОҚ арасында волейболдан жыл сайынғы турнир өтті. 06.12.2022 https://alt.edu.kz/novosti/sportivnyj-kollektiv/
31 мамырда Алматы облысы әкімдігінің ұйымдастыруымен Талғар ауданы Жаңалық кентіндегі «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу» ескерткішіне гүл шоқтары қойылды. 31.05.2023 https://alt.edu.kz/novosti/po-sluchayu-dnya-pamyati-zhertv-politicheskih-repressij-bylo-soversheno-poklonenie-nashim-predkam/
Студенттерге арнау 2023 06.12.2022 https://www.instagram.com/p/CkijZXiqLmZ/?img_index=1
Біздің студенттер «Alt-Энерго» командасы «Маусымашар 2023» Жайдарман Республикалық фестивалінде. 08.02.2023 https://www.instagram.com/p/CoZpzvtLe2t/?img_index=1
Валентин күні «Academy de lamour». 14.02.2023 https://www.instagram.com/p/Cop916gqV8n/
Alt CUP 2023 (Жайдарман) Республикалық Жоғары және Премьер командалар лигасының қатысуымен. 23.02.2023 https://web.telegram.org/a/#-1227347962
Ашық есік күні 25.02.2023 https://www.instagram.com/p/CpC-g13NfG9/
Халықаралық әйелдер күніне орай ЛжКА басшылығы қызметкерлердің, оқытушылар мен студенттерді құттықтады. 08.03.2023 https://www.instagram.com/p/Cpm1lToAyu9/
Студенттік көктем 2023 14.04.2023 https://www.instagram.com/p/CrQCUb0NCiJ/?img_index=1
Үздік куратор 2023 25.05.2023 https://www.instagram.com/p/Cs0mkW9Lat8/?img_index=1
Барлық курс студенттерімен тимбилдинг. 28.05.2023 https://www.instagram.com/p/CsyzhQkAhj0/
Түлектермен кездесу 30.06.2023 https://www.instagram.com/p/Ct_3JdDNpYM/
«Кедергісіз болашақ» мүгедектігі бар жастар арасында мотивациялық тренингтер 28.11.2022 https://alt.edu.kz/obyavleniya/obyavlenie-2/

11-МАҚСАТ - ТҰРАҚТЫ ҚАЛАЛАР МЕН ЕЛДІ МЕКЕНДЕР

2022 жылдың жазынан бастап «қалаға арналған Академия» тұжырымдамасы Азаматтық қоғам мен қалалық қоғамдастық үшін коворкинг және шығармашылық кеңістік, сондай-ақ зерттеу және жобалау қызметі форматында жүзеге асырылуда. ALT 200 шаршы метрлік кеңістікті басқарады, әртүрлі әлеуметтік, экономикалық, технологиялық және қала құрылысы мәселелерін талқылау үшін педагогтарды, ғалымдарды, бизнес өкілдерін, студенттерді, кәсіпкерлерді, азаматтық белсенділерді және қоғамдық ұйымдардың өкілдерін, сондай-ақ мемлекеттік органдардың, кәсіби қауымдастықтардың, журналистердің және белсенді азаматтардың өкілдерін шақырады. Билік, бизнес және қоғам өкілдерінің тәуелсіз диалог алаңын құру идеясын ұстану, нәтижесінде қаланың өзекті мәселелерін шешу және табысты әлеуметтік-экономикалық, технологиялық және білім беру шешімдерін іске асыру үшін ынтымақтастықтың жаңа нысандары мен бірлескен жобалар пайда болады.

2022-2024 жылдарға арналған «ЖАС ҒАЛЫМ» жобасы бойынша жас ғалымдардың зерттеулерін гранттық қаржыландырудың ғылыми жобаларын іске асыру

2022-2024 жылдарға арналған жас ғалымдардың зерттеулерін гранттық қаржыландырудың ғылыми жобасын іске асыру

 

Іс-шара атауы Күні Іс-шаралар сілтемесі
Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу 27.09.2022 https://alt.edu.kz/novosti/vstrecha-na-temu-profilaktika-religioznogo-ekstremizma-i-terrorizma/
Министр Саясат Нұрбек Логистика және Көлік Академиясына барды 16.11.2022 https://alt.edu.kz/novosti/ministr-sayasat-nurbek-posetil-akademiyu-logistiki-i-transporta/
Студенттердің Қазақстан Еріктілер лигасының төрағасы – Беккайров Нұрсұлтан Болатұлымен кездесуі 04.11.2022 https://alt.edu.kz/obyavleniya/kto-oni-volontery-kazahstana/
Белгілі спортшы, джиу – джитсудан Қазақстан чемпионы, қоян-қолтық  пен ережесіз жекпе-жектен үш дүркін әлем чемпионы Ардақ Құттықожаұлы Назаровпен кездесу. 25.11.2022 https://alt.edu.kz/obyavleniya/vstrecha-na-temu-lyubit-svoyu-stranu-dolg-kazhdogo-grazhdanina/
Коммуникация және қоршаған ортаның маңыздылығы Бизнес-тренингі. 04.11.2022 https://alt.edu.kz/obyavleniya/biznes-trening-kommunikaczii-i-vazhnost-okruzheniya/
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет департаментінің басшысы Қанат Әсембайұлы Сәлімбаевпен кездесу 23.09.2022 https://alt.edu.kz/novosti/vstrecha-s-rukovoditelem-departamenta-antikorrupczionnoj-sluzhby-salimbaevym-kanatom-asembaevichom/

12-МАҚСАТ - ЖАУАПТЫ ТҰТЫНУ ЖӘНЕ ӨНДІРІС

Кампустың ыңғайлылығы. Алматыда ALT-тің өз аумағы шамамен 1,8 га. Оқу корпусы 5 павильоннан – оқу корпусынан (жалпы ауданы 30000 м2), 4 спорт залы бар спорт кешенінен тұрады. Кампуста сонымен қатар футбол алаңы (800 м2), қызметкерлер мен студенттерге арналған бір тұрақ аймағы бар. Ғимараттарда мүмкіндігі шектеулі жандарға бейімделген – класстар, лифттер, пандустар, тұрақ орындары бар. Alt кампусы инклюзивті орта мүмкіндіктерін кеңейту және қызмет көрсету сапасын арттыру тұрғысынан дамуда. Пайдалы алаң 18000 м2 құрайды, бір студентке, 2 ауысымды есептемегенде, студенттер мен қашықтықтан / онлайн оқыту студенттерін қоса есептегенде, бұл шамамен 2,3 шаршы метрді құрайды. Барлық компьютерлік сыныптар мен зертханаларда паспорттар, санэпидқадағалау және өрт күзеті органдарының оларды пайдалануға рұқсаттары болады.

2022-2024 жылдарға арналған «ЖАС ҒАЛЫМ» жобасы бойынша жас ғалымдардың зерттеулерін гранттық қаржыландырудың ғылыми жобаларын іске асыру

2022-2024 жылдарға арналған жас ғалымдардың зерттеулерін гранттық қаржыландырудың ғылыми жобасын іске асыру

 

Іс-шара атауы Күні Іс-шаралар сілтемесі
Инклюзивті білім беру және психологиялық қолдау кеңсесі 01.09.2022 https://alt.edu.kz/inklyuzivnoe-obrazovanie/

13-МАҚСАТ - КЛИМАТТЫҢ ӨЗГЕРУІМЕН КҮРЕС

Кәсіби біліктілігімен қатар, экологиялық білімі бар кадрларды дайындау мақсатында Академия білім беру бағдарламаларына арнайы модульдерді қосу мен «Green Day» іс-шараларын қолдайтын дәрістер мен тренингтер өткізу арқылы климаттың өзгеруіне қатысты сананы қалыптастыру Академияның тұрақты дамуының негізгі бағыты.
Қазақстанның үлкен қарқынды дамушы мега-полис қалаларында басты негізгі мәселелердің бірі ол атфосфераның ластануы. Бүгінгі күнде Академияның профессоры Джайлаубеков Еркин Альмагамбетович климаттың өзгеруімен күрес бағытында бірнеше ғылыми мақаларын жазып, жергілікті атқару органдарына арнайы ұсыныстар әзірледі.
Профессор Джайлаубеков Еркин Альмагамбетович атмосферадағы ауаға автомобиль көлігінен ластаушы шығарындылардың мониторингі, жүк көліктерінің қозғалысын шектеу жобасының экологиялық бағалау, жолаушы тасымалдаушы автомобиль көлігінде өзін-өзі реттеу институтын жүзеге асыру бойынша ұсыныстарын әзірледі.

2022-2024 жылдарға арналған «ЖАС ҒАЛЫМ» жобасы бойынша жас ғалымдардың зерттеулерін гранттық қаржыландырудың ғылыми жобаларын іске асыру

14-МАҚСАТ - ТЕҢІЗ ЭКОЖҮЙЕЛЕРІН САҚТАУ

15-МАҚСАТ - ҚҰРЛЫҚ ЭКОЖҮЙЕЛЕРІН САҚТАУ

Іс-шара атауы Күні Іс-шаралар сілтемесі
Еріктілер әлемді өзгертеді! 11.06.2024 https://alt.edu.kz/kk/zhanalyqtar/eriktiler-aelemdi-oezgertedi/

16-МАҚСАТ - БЕЙБІТШІЛІК, ӘДІЛЕТТІЛІК ЖӘНЕ ТИІМДІ ИНСТИТУТТАР

Іс-шара атауы Күні Іс-шаралар сілтемесі
Үздіктердің үштігінде 18.07.2023 https://www.gov.kz/memleket/entities/antiterrosticheskiy-centr/press/news/details/590085?lang=ru
ЛОГИСТИКА ЖӘНЕ КӨЛІК АКАДЕМИЯСЫНЫҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ҮЗДІКТЕР ҚАТАРЫНДА! 20.07.2023 https://alt.edu.kz/novosti/obrazovatelnye-programmy-akademii-logistiki-i-transporta-v-chisle-luchshih/
АЛТ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ IQAA РЕЙТИНГІНДЕ ЖОҒАРЫ БАҒАЛАНДЫ. 20.07.2023 https://alt.edu.kz/novosti/obrazovatelnye-programmy-alt-poluchili-vysokuyu-oczenku-v-rejtinge-iqaa/

17-МАҚСАТ-ТҰРАҚТЫ ДАМУ ШЕҢБЕРІНДЕГІ ӘРІПТЕСТІК

Оқытушылар мен қызметкерлер қызығушылық салалары бойынша зерттеу топтарына біріктірілген. ALT ҒЗТКЖ ұйымдастыру үшін көрнекті зерттеушілер мен практиктерді тартады. Академия келесі салаларға маманданған: менеджмент, Көлік және логистика, білім беру, білімді басқару, әлеуметтік жауапкершілік және аймақтық даму. ALT: 1) зерттеу нәтижелерін білім беру процесіне интеграциялауды; 2) оқу бағдарламалары мен зерттеулерге озық практиканы енгізуді қамтамасыз етуге ұмтыла отырып, бизнеспен, мемлекетпен және қоғаммен ынтымақтастықта зерттеулердің синергиясына ықпал етеді; 3) жобалар мен зерттеу нәтижелерін коммерцияландыру. ALT мемлекеттік гранттарды, халықаралық ұйымдардан, ҮЕҰ-дан және компаниялардан ғылым мен зерттеулердің нәтижелерін, ауқымын арттыру үшін сыртқы қаржыландыруды тартады. Зерттеу қызметінің мәдениетін дамыту инфрақұрылым, ынталандыру жүйесі, деректер базасы, ALT зертханалары мен ғылыми-зерттеу орталықтарының жұмысы арқылы жүзеге асырылады. ALT-де келесі зертханалар мен орталықтар бар:

CISCO Академиясы

Smart Academy 1С

«Робототехника және мехатроника» зертханасы

«Логистика орталығы»

«Энергияны үнемдеу және білімді тарату» оқу орталығы

«Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік» оқу орталығы

Логистикадағы инновациялық технологиялар орталығы

60-тан астам оқу зертханалары

Инновациялық технологияларды дамыту орталығы

Акт залы

Мұражай

«Шабыт» демалыс орталығы

Коворкинг

 

Іс-шара атауы Күні Іс-шаралар сілтемесі
Мұражай-бұл жадың өмір сүретін орын! 01.09.2022 https://alt.edu.kz/studencheskaya-zhizn/muzej-alit/
Қазақстан Республикасы күнінің ұлттық мерекесіне орай «Патриотизм дауысы» акциясы аясында «Медеу» биік таулы кешенінде Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаевтың қатысуымен Мемлекеттік Туды салтанатты түрде көтеру және мемлекеттік әнұранды орындау рәсімі өтті. 25.10.2022 https://alt.edu.kz/novosti/akcziya-golos-patriotizma/
Академия студенттері ҰОС ардагерлері мен тыл еңбеккерлері үшін «Қазақстан» шипажайында 5 қазанда өткен қарт адамның айлығына орайластырылған «Күзгі балл 2022 «дәстүрлі мерекесіне қатысты. 05.10.2022 https://alt.edu.kz/novosti/studenty-akademii-prinyali-uchastie-na-tradiczionnom-prazdnike-osennij-ball-2022/
27 қыркүйекте Логистика және Көлік Академиясында майор И. Исаев біздің оқу орнымыздың 4 курс студенттерімен кездесіп, Қазақстан Республикасының Шекара қызметіне жұмысқа орналасу үшін жастар арасында кәсіптік бағдар беру жұмысын жүргізді 27.09.2022 https://alt.edu.kz/novosti/vstrecha-so-studentami-4-kursa/
2022 жылы 16 қарашада Халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, қоғам қайраткері Шерхан Мұртазаның 90 жылдық мерейтойына арналған «Кафедра күні» атты іс — шара өткізілді, оның жетекшілігімен профессор, «құрылыс инженериясы» кафедрасының аға кураторы Е. К. Джексенбаев. 16.12.2022 https://alt.edu.kz/novosti/den-kafedry-posvyashhennyj-90-letnemu-yubileyu-sherhana-murtazy/
Алматы қаласының жоғары оқу орындары арасында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде Жайдарман сайыстарынан «Абай Кубогы» өтті, Академия атынан өнер көрсеткен «ALT» командасы үшінші орынға ие болды. 02.12.2022 https://alt.edu.kz/novosti/kubok-abaya/
2022 жылғы 09 Желтоқсанда Логистика және Көлік Академиясында жас мамандарды жұмысқа орналастыру бойынша жыл сайынғы іс — шара — университет студенттері мен түлектері қатысқан «Бос орындар көрмесі-Job Fair» Бос орындар жәрмеңкесі өтті. 09.12.2022 https://alt.edu.kz/novosti/vystavka-vakansii-job-fair/
Home Credit Bank АҚ Логистика және көлік академиясының студенттерін» Welcome Day » (Ашық есік күніне) шақырды. 17.03.2023 https://alt.edu.kz/novosti/17-marta-studenty-akademii-logistiki-i-transporta-posetili-ao-home-credit-bank/
8 наурыз-Халықаралық әйелдер күні. Осыған байланысты 07.03.23 ж. «жап» кафедрасының профессоры, ф. ғ. к. б. а. Таңсықбаева «сый-Нар Е АНА деген тәңірге!” 07.03.2023 https://alt.edu.kz/novosti/prazdnichnoe-meropriyatie-pod-nazvaniem-syjynar-em-ana-degen-t%d3%99%d2%a3irge/
Академияда 3 мамырда » біз сіздерді есімізде сақтаймыз, қазақ халқының даңқты қыздары!» атты Ұлы Жеңістің 78 жылдығына және Әлия, Мәншүк және Хиуаз кейіпкерлерін еске алуға арналған іс-шара 03.05.2023 https://alt.edu.kz/novosti/meropriyatie-posvyashhennoe-78-letiyu-velikoj-pobedy-i-pamyati-geroin-alii-manshuk-i-hiuaz/
2023 жылдың 21 наурызында Логистика және Көлік Академиясында Наурыз мерекесі өтті! Бай дастархан жайылды. Барлығы жарқын, әдемі этникалық костюмдерде болды! 21.04.2023 https://alt.edu.kz/novosti/uchastie-instituta-bdo-v-prazdnike-nauryz/
2023 жылғы 12 мамырда Академияда Тынышпаев Мұхамеджан Тынышпайұлының туғанына 144 жыл толуына және оны еске алуға арналған іс-шара өтті. 12.05.2023 https://alt.edu.kz/novosti/12-maya-2023-goda-v-akademii-proshlo-meropriyatie-posvyashhennoe-144-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-tynyshpaeva-muhamedzhana-tynyshpaevicha/
30 Маусымда Академияда 1983 жылғы түлектердің 40 жылдығына арналған бұрынғы түлектердің кездесуі өтті. 30.06.2023 https://alt.edu.kz/novosti/30-iyunya-v-akademii-sostoyalas-vstrecha-byvshih-vypusknikov-posvyashhennaya-40-letiyu-vypusknikov-1983-goda/
«ЖІБЕК ЖОЛЫ» ҒЫЛЫМИ ШЕБЕРХАНАСЫ АШЫЛДЫ 22.06.2023 https://www.instagram.com/p/CuO57T2Ly4Q/?img_index=1
ҚЫТАЙ КӨЛІК КОЛЛЕДЖДЕРІНІҢ ТҮЛЕКТЕРІ ҚАЗАҚСТАНДА ЖОҒАРЫ БІЛІМ АЛАДЫ 02.06.2023 https://www.instagram.com/p/Cs-eoWmIV09/?img_index=1

Құрметті студенттер, магистранттар және қызметкерлер!

05.04.2024

https://alt.edu.kz/kk/zhanalyqtar/qurmetti-studentter-magistranttar-zhaene-qyzmetkerler/

Приемная комиссия