Select Page

Конференция материалдары (жинақтары)

«КӨЛІКТЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: БІЛІМ, ҒЫЛЫМ, ӨНДІРІС» IV ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ. 26 СӘУІР 2024 ЖЫЛ

«КӨЛІКТЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: БІЛІМ, ҒЫЛЫМ, ӨНДІРІС» III ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ. 28 СӘУІР 2023 ЖЫЛ

«КӨЛІКТЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: БІЛІМ, ҒЫЛЫМ, ӨНДІРІС» II ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ. 29 СӘУІР 2022 ЖЫЛ

«ҮЗДІКСІЗ БІЛІМ БЕРУ МЕН ИНДУСТРИЯНЫ ИНТЕГРАЦИЯЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ КӨЗҚАРАСТАРЫ» АТТЫ КӨЛІКТІК-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖДЕРДІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФОРУМЫ. 7-8 сәуір 2022ж.

Мемлекет қайраткері Н.К.Исингариннің 80 жылдығына арналған «Қазақстанның көліктік әлеуеті: бастаулары мен келешегі» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның ЕҢБЕКТЕР ЖИНАҒЫ

«Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» I Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары 1 том (Материалдардың шығуына жауапты: Жайсан И.Ж.)

«Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» I Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары 2 том (Материалдардың шығуына жауапты: Жайсан И.Ж.)

«Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» XLIV халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 1 том

«Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» XLIV халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 2 том

Бірінші Орталық Азия форумының материалдар жинағы

«Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» XLIII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары-1 Том

«Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» XLIII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары-2 Том

«Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» XLIII Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары-3 Том

Магистранттардың ғылыми еңбектер жинағы, 2018 жыл

«Нұрлы жол «және» Цифрлық Қазақстан «мемлекеттік бағдарламаларын жүзеге асыру аясында»ХХІ ғасыр Еуразия көлігі: көліктік және логистикалық қызметтер нарығында заманауи сандық технологиялар» атты ІХ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары.

«Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» XLII халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары (18 Сәуір 2018 жыл), 4 том / Science Index

«Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» XLII халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары (18 Сәуір 2018 жыл), Том 3 / Science Index

«Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» XLII халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары (18 Сәуір 2018 жыл), Том 2 / Science Index

«Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» XLII халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары (18 Сәуір 2018 жыл), Том 1 / Science Index

Магистранттардың ғылыми еңбектер жинағы, 2017 жыл

«Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» XLI халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары (3-4 сәуір 2017 жыл), 3 том, Science Index

«Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» XLI халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары (3-4 сәуір 2017 жыл), Том 2, Science Index

«Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе» XLI халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары (3-4 сәуір 2017 жыл), 1 том, Science Index

Магистранттардың ғылыми еңбектер жинағы, 2016 жыл

«100 нақты қадам «Ұлт жоспарына арналған» Бес институционалдық реформаны жүзеге асырудағы көлік ғылымы мен білім берудің рөлі » халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 2016 жыл

«100 нақты қадам «Ұлт жоспарына арналған» Бес институционалдық реформаны жүзеге асырудағы көлік ғылымы мен білім берудің рөлі » атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция)

«100 нақты қадам «Ұлт жоспарына арналған» Бес институционалдық реформаны жүзеге асырудағы көлік ғылымы мен білім берудің рөлі » атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы (27-28 сәуір 2016 жыл)

«100 нақты қадам» Ұлт жоспарына арналған «Бес институционалдық реформаны жүзеге асырудағы көлік ғылымы мен білімнің рөлі» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция

2016 жылғы «100 нақты қадам» Ұлт жоспарына арналған «Бес институционалдық реформаны жүзеге асырудағы көлік ғылымы мен білімнің рөлі» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференцияның бағдарламасы

2016 жылғы «100 нақты қадам» Ұлт жоспарына арналған «Бес институционалдық реформаны жүзеге асырудағы көлік ғылымы мен білімнің рөлі» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының жинағы

Профессор-оқытушылар құрамы мен студенттердің ғылыми еңбектерінің жинағы, 2015 жыл

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Көлік ғылымы және инновация», 2015 жыл

«Көліктік ғылым және инновациялар» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция бағдарламасы, 2015 жыл

«Көліктік ғылым және инновациялар» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция еңбектер жинағы, 2015 жыл

XXXIX ғылыми-тәжірибелік конференция «Көлік ғылымы және инновация»

Студенттердің XXXIX республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының бағдарламасы, 2015 жыл

«Көліктік ғылым және инновациялар» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция еңбектер жинағы, 2015 жыл

М. Тынышпаевтың 135 жылдығына арналған «XXI ғасырдағы көлік: жағдайы мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 2014 жыл

М.Тынышпаевтың 135 жылдығына арналған «XXI ғасырдағы көлік: жағдайы мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның бағдарламасы, 2014 жыл.

Сборник материалов Международной научно-практической конференции XXI ғасырдағы Көлік: жағдайы және болашағы» 135 жылдығына орай М. Тынышбаев, 2014 жыл.

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ:

050012, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко көш., 97, 6 қабат, каб. 2609.
Тел.: +7 (727) 292-27-09, e-mail: isc@alt.edu.kz 

Тіркеу формасы
Тіркеу нысаны (әрбір авторға жеке толтырылады)

Орыс тілінде Қазақ тілінде Ағылшын тілінде
Автор (лар) дың т. а. ә. (толық)
Мақала атауы
Секцияның нөмірі және атауы X X
Жұмыс/оқу орны: ЖОО/ ұйымның атауы (қысқартусыз)) X X
Лауазымы X X
Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы X X
Автордың e-mail X X
Ұялы .тел., байланыс (қаланың кодын көрсету (!)) X X
Пошталық мекен-жайы (индексі) X X
Қонақ үй брондау қажеттілігі X X
Күндізгі/сырттай қатысу X X
Толтырылған күні X X

Ескерту: Х — толтыру талап етілмейді.

Мақалаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар

Конференцияға ұсынылған тезистер өзекті ғылыми зерттеулердің нәтижелерін қамтуы немесе практикалық маңызды болуы керек. Көзбе-көз қатысқан студенттердің үздік баяндамалары АЛиТ дипломдарымен марапатталып, ұйымдастыру комитетінің шешімі негізінде конференцияның еңбектер жинағына енгізілетін болады.

Конференцияға қатысу формасы – күндізгі / сырттай.

Мақалаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар:

Жариялауға MS Word редакторында кеңейтілген *терілген 5 автордан аспайтын, көлемі 3 бетке дейінгі тезистер қабылданады.docx.

«Times New Roman» мәтінінің қарпі 12.

Жиектері: жоғарғы жағы – 2 см, төменгі жағы – 2 см, сол жағы – 3 см, оң жағы – 2 см.

Жоларалық интервал-1. Абзац (шегініс) – 1,25 см.

ӘОЖ қажет емес.

Бір жолдан кейін орталықта – автордың аты-жөні, одан әрі ұйымның атауы, қаласы, елі, e-mail жазылады. Ортаңғы интервалдан кейін мақаланың атауы бас әріптермен қалың бөлумен жазылады

 

К. А. Мырзабекова, А. М. Жандарбекова2b
1логистика және көлік академиясы, Алматы қ., Қазақстан,
2Қазақ агротехникалық университеті С. Сейфуллин, Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан
amkaken@mail.ru, bazhandarbekova@bk.ru

 

ӨҢІРДІҢ КӨЛІК ЖЕЛІСІН ДАМЫТУДЫҢ ҰТЫМДЫ НҰСҚАЛАРЫН АЙҚЫНДАУ

Барлық формулалар Microsoft Office формулаларының стандартты редакторларын қолдана отырып, негізгі мәтін өлшемінен аспайтын бірыңғай форматта теріліп, парақтың ортасына орналастырылуы керек және әр формуладан кейін жақшада нөмірленуі керек. Суреттер мен графиктер қысқартусыз оған сілтеме жасалғаннан кейін мәтін бойынша орналасуы тиіс (1 – сурет – суреттің атауы /астында; 1-кесте-сол жақтағы кестенің атауы /үстінде).

Барлық материалдар талаптарға сәйкес ресімделіп, Мұқият редакциялануы тиіс. Жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін және белгіленген мерзімнен кеш ұсынылған материалдар қаралмайды. Ұйымдастыру комитеті тезистерді қосу үшін таңдау құқығын өзіне қалдырады

Конференцияға қатысу үшін конференцияны ұйымдастыру комитетінің мекен-жайына электронды тасымалдағышта ұсыну қажет: nid@alt.edu.kz «I Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға» хаттың тақырыбында міндетті түрде келесі материалдар көрсетіле отырып:

– Қоса берілген нысан бойынша қатысуға тіркеу өтінімі (файлдың атауы бірінші автордың тегіне сәйкес келуі тиіс);

– төменде келтірілген талаптарға сәйкес ресімделген мақала (тіркелген файлдың атауында бірінші автордың тегін, мақаланың атауын көрсету керек);

– төлем туралы түбіртек.

Жинақтың Pdf-нұсқасын ала отырып, бөгде авторлар үшін бір мақаланы жариялау құны 2 700 теңгені, ал басқа ЖОО білім алушылары үшін – 1 800 теңгені құрайды.

Конференция материалдары жинағының баспа нұсқасын ала отырып (жіберуді есепке алмағанда) бөгде авторлар үшін бір мақаланы жариялау құны 3 500 теңгені, ал басқа ЖОО білім алушылары үшін – 2 700 теңгені құрайды.

 

Аудару кезінде «АЛиТ I Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдарында жарияланғаны үшін» деген белгі қойып, өзінің тегі мен аты-жөнін көрсету қажет.

Конференцияға келуге, қонақ үйге орналастыруға байланысты шығыстар қатысушылардың немесе жіберуші Тараптың есебінен жүзеге асырылады.

Шетелдік қатысушылар ҚР авторлары болмаған жағдайда Еңбектер жинағында тегін жариялауға құқылы

Алит ПОҚ құрамындағы авторлар ҚР-дан бөгде тең авторлар болмаған жағдайда тегін жарияланады

Банк деректемелері

АО «Академия логистики и  транспорта»
050012, г. Алматы, ул. Шевченко 97
ИИН/БИН 010740000551
КБЕ 17
Св-во НДС серия 60001 № 0071168 от 11.10.2012 года

№ счета
KZ80914002203KZ008X7 — KZT
KZ44914002203US003LD — USD
KZ32914002203EU001UU — EUR
KZ1414002203RU003GX — RUB

ДБ АО «Сбербанк», г. Алматы
БИК SABRKZKA

Приемная комиссия