Select Page

Біздің құзыретіміз

 «Мұхаметжан Тынышбаев атындағы ALT университеті» АҚ қолда бар рұқсат беру құжаттары мен құзыреттеріне сәйкес мынадай жұмыс түрлерін сапалы орындауға құқылы:

 1. 02.2024 ж. №0000211 I санаттағы жобалау қызметіне мемлекеттік лицензия негізінде:
 • өндірістік мақсаттағы объектілерді, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарды; Қалалық электр көлігінің көше-жол желісін; Көпірлер мен көпір өткелдерін, теміржол көлігінің қатынас жолдарын; барлық санаттағы автомобиль жолдарын; көлік, байланыс және коммуникация инфрақұрылымы объектілерін; қайта өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарын қоспағанда, ауыл шаруашылығы объектілерін технологиялық жобалау;
 • Инженерлік жүйелер мен желілерді жобалау;
 • қала құрылысын жобалау және жоспарлау;
 • құрылыс жобалау және құрастыру;
 • бірінші немесе екінші және үшінші деңгейдегі ғимараттар мен құрылыстарға арналған Сәулеттік дизайн.
 1. 17.05.2024 ж. № 24018820 іздестіру қызметіне мемлекеттік лицензия негізінде:
 • инженерлік-геологиялық және инженерлік-гидрогеологиялық жұмыстар;
 • инженерлік-геодезиялық жұмыстар.
 1. Энергия аудиті және энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы қызметті жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және (немесе) олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметті жүзеге асырудың басталғаны туралы хабарлама негізінде жүзеге асырылады.
 • өнеркәсіптік кәсіпорындарды, ғимараттарды, құрылыстар мен ғимараттарды энергетикалық тексеру (Энергия аудиті) ;
 • энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы қызметті жүзеге асыратын кадрлардың біліктілігін арттыру.
 1. Бірінші және екінші жауапкершілік деңгейіндегі техникалық және технологиялық жағынан күрделі объектілерде сараптама жұмыстарын жүзеге асыру құқығына аккредиттеу туралы куәліктің негізінде:
 • ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігін және тұрақтылығын техникалық тексеру бойынша жұмыстар.
 1. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жұмыстар жүргізу құқығына аттестат негізінде:
 • өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын өткізу;
 • қауіпті өндірістік нысанның өнеркәсіптік қауіпсіздік декларацияларын әзірлеу.
 1. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге мемлекеттік лицензия негізінде 12.07.2024 жылғы № 02799P:
 • Табиғатты қорғауды жобалау, I санаттағы объектілер үшін нормалау.
 1. Жылжымалы құрамның рельстен шығып кету, құлау (авария) жағдайларын ғылыми-техникалық бағалау, теміржол өнімінің конструкциясын оңтайландыру, Көпірлер мен жасанды құрылыстардың көтергіш қабілетін бағалау және тағы басқа Математикалық (компьютерлік) модельдеу әдістерімен.
 2. Көлік және коммуникация саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманы, ұлттық және мемлекетаралық стандарттарды әзірлеу.
 3. Көлік және коммуникация саласында консультациялық және консалтингтік қызметтер көрсету.

Рұқсат беру құжаттары

Маңызды жобалар

2014-2015 г.

Разработка ТЭО «Строительство вторых путей на участке Алматы-Шу»

2014-2015 г.

Разработка межгосударственного стандарта ГОСТ «Рельсы железнодорожные дифференцированно-упрочненные и нетермоупрочненые. ОТТ»

2015 г.

Разработка технико- экономического обоснования

«Строительство международной логистической зоны ШОС в г. Ляньюньган» (КНР) совместно с CCCC «Third Harbor Consultants Co.,Ltd.«

2014-2015 г.

Проведение энергетического обследования (энергоаудит) АО «НК»КТЖ», АО «Қазтеміртранс», АО «Транстелеком», АО «Локомотив», АО «Пассажирские перевозки», АО «Вагонсервис»

2016 г.

Разработке технико- экономического обосновании на строительство транспортно-логистических центров в гг. Актау и Усть- Каменогорск

2016 г.

Ходовые динамические испытания и по воздействию на путь и стрелочные переводы маневрового тепловоза CKD6e и полувагонов моделей 12-9920 и 12-9941

2016 г.

Проектно-изыскательские работы по строительству вокзала на разъезде № 13 (ст.Акши)

2017 г.

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию станций Астана и Сороковая

2017 г.

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт металлического моста в г.Семей

2017-2018 г.

Разработка технико- экономического обоснования строительства объездного пути по территории Казахстана на участке Куркуреу-Су – Чолдала

2017-2019 г.

Разработка ТЭО «Модернизация железнодорожного транспортного коридора Достык – Актогай – Мойынты – Жарык – Жезказган – Саксаульская – Кандыагаш – Актобе – Илецк»

2017-2018 г.

Проведения инспекций железнодорожных путепроводов ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ»

2018 г.

Проведение научно-технической оценки случая схода пассажирских вагонов поезда на перегоне Жидели-Берлик

2018-2019 г.

Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт земляного полотна на участке железной дороги «станция Шар – Усть- Каменогорск»

2018 г.

Научно-исследовательская работа «Диагностика объектов инфраструктуры оборудованием, установленным на локомотиве»

2018 г.

Контрольные испытания сборных железобетонных коробчатых балок для пролетных строений сооружений линии LRT в г. Астана с оценкой прочности, жесткости и трещиностойкости

2019 г.

Разработка инструкции по категорийности электроприемников нетяговых потребителей железнодорожного транспорта

2019 г.

Научно-техническая оценке случая столкновения пассажирского поезда с автобусом на перегоне Шамалган – Аксенгир

2021 г.

Работы по корректировке ТЭО модернизации жд транспортного коридора Достык-Актогай-Мойынты-Жарык-Жезказган-Саксаульская-Кандыгаш-Актобе-Илецк

2021 г.

Разработка технических условий на выполнение
капитального ремонта думпкара 2ВС-105, хоппер-дозатора, ж. д. платформы 4-осной, с продлением нормативного срока службы до удвоенного

2022 г.

Обследование и испытание железнодорожных мостов через автомобильную дорогу на км 96 ПК5+20, на 56 ПК9+60 железнодорожной линии Кульсары-Тенгиз

2022 г.

«Разработке ТЭО «Строительство третьего пограничного железнодорожного перехода на казахстанско-китайской границе с выходом на существующий железнодорожный участок Семей – Актогай»»

2022 г.

Разработка экспертного заключения о
Целесообразности перехода на модель
организации работ по дефектоскопии рельсов

2023 г.

Работы по разработке рабочего проекта «2-й этап развития внутренней
железнодорожной инфраструктуры АО «Шубарколь комир»»

2023 г.

Строительство и реконструкция железнодорожных путей необщего пользования станции Рудничная

2023 г.

Услуги по научно-технической экспертизе
по установлению причины случая схода
вагонов участок Караганда-
Сортировочная – Акадыр, станция
Карабас

2023 г.

Разработка и утверждение технических требований на проведение модификационных работ тепловозам серии 2ТЭ10МК/ВК для взаимодействия с
Железнодорожной путевой и снегоуборочной
техникой

2023 г.

Проведение анализа состояния путевого хозяйства с разработкой Программы поэтапного вывода путевого комплекса на нормативный уровень до 2030 года.
Приемная комиссия