Select Page

Пайдалы ақпарат

Зияткерлік меншік дегеніміз-ақыл-ойдың материалдық емес туындыларын қамтитын активтер санатына жатады. Авторлық құқық, сабақтас құқықтар, тауар белгісіне құқық, қызмет көрсету белгісі, тауар шығарылған жерді пайдалану құқығы, Патенттік құқық зияткерлік меншік объектілері болып табылады.

file pdf icon Авторлық құқық
file pdf icon Өнертабыс патент
file pdf icon Пайдалы модельге патент
file pdf icon Өнертабысқа патент алу үшін өтінім үлгісі
google sheets iconALT ОПҚ қорғау құжаттары

Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (ерекше бөлім)

Қазақстан Республикасының Патент Заңы

«Мемлекеттік қызметтер көрсету туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Өнеркәсіптік меншік құқығын қорғау бойынша Париж конвенциясы

Патенттік кооперация туралы шарт және оған Нұсқаулық

Патенттік құқық туралы шарт

Еуразиялық патенттік конвенция және патенттік Нұсқаулық

Зияткерлік меншік құқықтарының сауда аспектілері жөніндегі келісім

Патенттік рәсім мақсаттары үшін микроорганизмдерді депозиттеуді халықаралық тану туралы Будапешт шарты

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

Өнеркәсіптік меншік объектілеріне өтінімдерге сараптама жүргізу Қағидасы

Өнеркәсіптік меншік объектілерін Өнертабыстардың мемлекеттік тізілімінде, Пайдалы модельдердің мемлекеттік тізілімінде, Өнеркәсіптік үлгілердің
мемлекеттік тізілімінде тіркеу және қорғау құжаттарын және олардың телнұсқаларын беру, патенттерді жарамсыз деп тану және қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтату қағидалары

Патенттік кооперация туралы шартқа және Еуразиялық патенттік конвенцияға сәйкес өнеркәсіптік меншік объектілеріне өтінімдерді қарау қағидасы

Приемная комиссия