Select Page

Жастар ғылымы

Молодежная наука

«Мұхаметжан Тынышбаев атындағы ALT университеті» АҚ Ғылым және инновациялар департаменті жас ғалымдардың кәсіби деңгейін арттыруға, ғылыми әлеуетін дамытуға және олардың шығармашылық мүмкіндіктерін іске асыруға, ғылыми жастардың кәсіби, зияткерлік мүдделері мен құқықтарын қорғауға және іске асыруға жәрдемдеседі.

Ғылым және инновациялар департаменті білім алушылар арасында ғылыми-зерттеу жұмыстарының (жобалардың) конкурстарын және пәндік олимпиадаларды ұйымдастырады және өткізеді.

Университетте жас ғалымдар кеңесі (ЖҒК), студенттік ғылыми қоғам (СҒҚ), студенттік ғылыми үйірмелер (СҒҮ), студенттік конструкторлық бюролар (СКБ), студенттік ғылыми-зерттеу зертханалары, технопарк және Бизнес-Инкубатор жұмыс істейді.

Жастар ғылымы
Макет автомобильной дороги на горной и равниной местности разработанный по плану студенческого научного кружка «Автодорожник»
Таулы және жазық жерлердегі автомобиль жолының макеті "Автодорожник" студенттік ғылыми үйірмесінің жоспары бойынша әзірленген»
Процесс работы студенческого научного кружка «Device Design (DD)»
Device Design (DD) "студенттік ғылыми үйірмесінің жұмыс барысы)»
Схема макета стрелочного электропривода Р 80 собранного по плану студенческой научной исследовательской лаборатории «СЦБ»
"СОБ" студенттік ғылыми зерттеу зертханасының жоспары бойынша құрастырылған Р 80 бағыттамалық электржетегінің орналасу сызбасы

«Жас Ғалым» жобалары

ЖҒК жобалары

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары

РСПО

Приемная комиссия